Kommunikasjon og mediearbeid
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 21.12.2016 18:00
Kommunikasjon skal være en selvfølgelig del av all planlegging i NJFF og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler vi rår over.
Måten vi kommuniserer på er med på å forme hvordan verden ser på oss og hvordan vi ser på oss selv. Hvordan vi møter målguppene på nett, i e-postene vi skriver, hvordan vi oppfører oss i debatter og på møter, hva vi skriver i brosjyrene våre, hvordan vi opptrer i media, - alt er med å forme NJFFs omdømme. Omdømme har ogå mye å si for hvordan vi ser på oss selv og hvilken kultur vi har. 


Viktig oppgave​

Informasjon og kommunikasjonsarbeid er en prioritert oppgave i NJFF. Vi ser at verden endrer seg stadig raskere og nye kommunikasjonskanaler dukker opp og endrer kommunikasjonsmønsteret vårt. 

Vi må utnytte den nye tiden med de muligheter det gir. For å hjelpe oss i dette arbeidet har vi utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund​

Morgendagens muligheter for jakt og fiske avhenger av den innsatsen vi gjør nå. Derfor bør du lese kommunikasjonsstrategien nøye, og ta din del av ansvaret for å følge den opp.

Unable to get ads! Finner ikke webprogrammet på http://sp2013dev/sites/njffintranet/. Kontroller at du har skrevet inn URL-adressen på riktig måte. Hvis URL-adressen skal levere eksisterende innhold, må kanskje systemansvarlig legge til en ny URL-forespørselstilordning til det aktuelle programmet.
Temasider/ hurtiglinker
Unable to get theme pages! Finner ikke webprogrammet på http://sp2013dev/sites/njffintranet/. Kontroller at du har skrevet inn URL-adressen på riktig måte. Hvis URL-adressen skal levere eksisterende innhold, må kanskje systemansvarlig legge til en ny URL-forespørselstilordning til det aktuelle programmet.
NJFFs Samarbeidspartnere
Unable to get theme pages! Finner ikke webprogrammet på http://sp2013dev/sites/njffintranet/. Kontroller at du har skrevet inn URL-adressen på riktig måte. Hvis URL-adressen skal levere eksisterende innhold, må kanskje systemansvarlig legge til en ny URL-forespørselstilordning til det aktuelle programmet.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.