Min side og lokal medlemsadministrasjon
Publisert 13.02.2018 12:33
Oppdatert 15.06.2020 12:35
njff.no er en nettportal for hele organisasjonen. Den gir alle ledd, både foreningene, fylkeslagene og NJFF sentralt, gode muligheter for sin egen drift, og den muliggjør koordinering og samarbeid i organisasjonen som ellers ville vært meget vanskelig, og i enkelte sammenhenger helt umulig. I tillegg er den også meget nyttig for medlemmene.
Min side og lokal medlemsadministrasjon

​​​​​​​​​​​En av de viktigste mulighetene i portalen for foreningene, er lokal medlemsadministrasjon. Det vil i hovedtrekk si at medlemsforeningene får tilgang til databasen med fakta om sine medlemmer og om selve foreningen. Dette er et administrasjonsverktøy som gjør arbeidet i foreningen enklere og mer effektivt. Tidligere måtte foreningene henvende seg til NJFF sentralt for å få oppgitt eller tilsendt den informasjonen de ønsket, for eksempel sine medlemsoversikter. Nå kan de selv gå inn i løsningen for å se informasjon og ta ut de aktuelle rapporter.​


"Min side"- hva finner du der? 

Innlogget på «Min side» finner du 6 muligheter. Det er:

 • Min side- med faktainformasjon om deg selv, bl.a. kontaktadresser (som det er viktig å ajourholde).
 • Mine vervinger- der finner du oversikt over status for de vervingene av nye medlemmer du har gjort.
 • Verv en venn- hvor du kan legge inn informasjon om vervinger du gjør.
 • Medlemsadministrasjon- de muligheter og funksjoner som vi kaller lokal medlemsadministrasjon. Her kan du ta ut lister over medlemmer. 
 • Instruktørmateriell- hvis du er instruktør i organisasjonen, finner du materiellet ditt her. Du kan lese mer om instruktørmateriell her. 
 • Nytt medlemskap- her kan du opprette nye medlemskap for deg selv, for eksempel sidemedlemskap i en annen forening.​


Medlemsadministrasjon​

Når du klikker på Medlemsadministrasjon, kommer du til de funksjonene vi definerer som lokal medlemsadministrasjon. Du finner følgende muligheter/alternativer:

 • Søk medlem- her finner du medlemsoversiktene.
 • Verv- her finner du oversikt over de tillitsvalgte personer som utgjør foreningens styre.
 • Dokumentinnrapportering- her ligger mulighetene for å rapportere på mange av de ordninger, blant annet i forbindelse med økonomiske tilskudd fra NJFF sentralt til foreningen, hvor   elektronisk rapportering er mulig og ønskelig. På siden rapportering- hvor og hvordan kan du lese mer om hva som skal rapporteres her. 
 • Prisinnrapportering- foreningens kontingentandel på de ulike medlemskategorier gjøres her.
 • Vervepremier- her finner du oversikt over vervingene som er
  godskrevet foreningen, og hva slags premier som kan tas ut for vervepoengene.
 • Søk instruktør- her finner du oversikt over de instruktørene foreningen har.​Hva ​er aI​D?

aID er en identitetsløsning levert av det norske mediekonsernet Amedia. Over 70 lokalaviser har tatt i bruk tjenesten, og stadig flere nettsteder kommer til.

aID kan sammenlignes med et vanlig ID-kort, som for eksempel førerkortet ditt. Din aID forteller nettsteder hvem du er, slik at du kan få tilgang til innhold, slik som artikler fra Jakt & Fiske som er forbeholdt medlemmer, eller innhold som bare gjelder deg som medlem eller tillitsvalgt.​​​

Får du feilmelding når ​du skal logge inn med aID?

​​Dersom du tidligere, ved for eksempel innmelding, har oppgitt en annen e-postadresse enn den du bruker for innlogging med aID vil du få feilmelding. Ta da kontakt med medlemmsservice tlf.: 66 79 77 00/ medlem@njff.no ​Min side og lokal medlemsadministrasjon

​Hvor og hvordan finner du medlemslister?

Under "Søk medlem" under medlemsadministrasjon ligger tilgangen til foreningens medlemslister. Det er viktig for foreningen å forstå hva slags informasjon som ligger i de ulike listetypene. Når du skal lage medlemslister kan du søke på fire forskjellige kategorier; alle, aktive, betalende og utmeldte. 

I listen som har headingen "Alle" finnes alle de personer som er medlemmer eller har vært det gjennom de siste årene (i 2019 siden 2015). For hvert år blir den eldste årgangen fjernet på grunn av personvernreglene.

I "Aktive" vises alle personer som har betalt sitt medlemskap inneværende år eller året før. 30. april fjernes de personer som til da ikke har betalt sin kontingent for det året. Før det har de etter utsending av kontingentkravet fått tilsendt tre purringer. Disse sendes elektronisk til oppgitt telefonnummer for vedkommende. De som ikke ligger inne i registeret med telefonnummer, får en purring i posten.

I listen "Betalende" er oppført de personer som har betalt kontingenten for inneværende år. Det er denne listen foreningen skal bruke når den skal ha oversikt over personer med gyldig medlemskap, for eksempel de som skal ha tilgang til og rettigheter på årsmøtet. Ved årsskiftet er dette fasiten for hvor mange medlemmer foreningen hadde ved utgangen av året som har gått. Ved å ta ut Betalende-listen ca 2. – 3. januar, får du medlemstallet for foreningen for foregående år. Da logger alle handlinger fram til kl. 24.00 den 31. desember i medlemsdatabasen. Husk at denne listen «lever», noe som vil si at den endres fram i tid når for eksempel nye medlemmer melder seg inn. Og husk at nyinnmeldinger med betaling etter 1. oktober defineres som medlemskap både for resten av betalingsåret og for neste år. Disse blir dermed liggende på neste års liste over betalte medlemmer.

I "Utmeldte" er det oversikt over alle som «passiviseres» 30. april, det vil si de personer som betalte medlemskapet for forrige år, men ikke så langt har betalt medlemskapet for inneværende år. I tillegg ligger selvsagt de personer som har gitt beskjed om at medlemskapet skal avsluttes i utmeldte-listen. Dersom en person har betalt sitt medlemskap for et år, og så gir beskjed om utmelding, vil vedkommende stå på betalt-listen ut det året betalingen gjelder for.​


E-post og SMS til medlemmene

Fra medlemslistene kan foreningen hente adressedata for å sende informasjon til medlemmene eller grupper av medlemmer, både som mails og SMS til telefonen. Ikonet for disse tjenestene finner du nederst til venstre i skjermbildet for medlemslistene. Listene kan tas ut i både Excell- og PDF-format. Dersom de tsr ut i excell-formatet, kan du sortere og velge slik at det kan sendes henvendelser kun til de medlemmer/medlemsgrupper som er aktuell(e) målgruppe(r).​


Dokumentinnrapportering

Den elektroniske dokumentrapporteringen gjør rapportinnsendingene fra foreningen til NJFF sentralt enklere enn tidligere. Her kan foreningen legge inn/rapportere følgende:

 • Momsrefusjonsskjema

 • Grunnlagsskjema Barn og Unge

 • Vedtekter

 • Beretninger

 • Regnskap

 • Frifondrapportering

Noen av rapporteringene har standardskjema det skal rapporteres på. Disse finner du ved å trykke på knappen hent skjema. Du laster opp det skjemaet for den ordningen du skal rapportere på, fyller ut skjemaet og laster det opp på riktig tema i gardinmenyen. Når det er gjort, får NJFF sentralt tilgang til foreningens rapport og benytter det blant annet til sin nasjonale rapportering tilbake til den/de som har tildelt midlene til organisasjonen, for eksempel et departement eller et direktorat. Lurer du på når du skal rapportere? Det finner du under "Årshjul og frister" her​​Medlemsl​​​ister

Når du skal lage medlemslister kan du søke på fire forskjellige kategorier; alle, aktive, betalende og utmeldte:

 • Alle= alle de personer som er medlemmer eller har vært det gjennom de siste årene (i 2019 siden 2015). ​

 • Aktive= alle personer som har betalt sitt medlemskap inneværende år eller året før. 

 • Betalende= de personer som har betalt kontingenten for inneværende år.

 • Utmeldte= oversikt over alle som «passiviseres» 30. april, det vil si de personer som betalte medlemskapet for forrige år, men ikke så langt har betalt medlemskapet for inneværende år. ​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.