Møteteknikk
Publisert 19.09.2018 12:44
Oppdatert 19.09.2018 12:44
Det finnes ikke absolutte og lovbestemte regler for hvordan et møte skal ledes. Men gjennom lang praksis er det innarbeidet en del regler som regnes som god demokratisk skikk. Disse reglene skal vi ta for oss her.
Dirigenten tar ordet for å:
  • Gi en beskjed.
  • Orientere eller be om nærmere orientering.
  • Markere en vending i møtet.
  • Få ro i salen

Møtelederen skal være upartisk, og ikke blande seg inn i selve diskusjonen. Unngå derfor å delta i diskusjonen fra dirigentplassen. I blant er det ikke til å unngå at møtelederen må delta i diskusjonen, særlig når det er foreningens leder. Han gjør da forsamlingen oppmerksom på at han har ført seg selv opp på talerlisten, og venter på tur. På landsmøter, kongresser og lignende der det er flere dirigenter, overlater ordstyreren ledelsen til en av de andre dirigentene hvis han ønsker å delta i diskusjonen. Han overtar ikke ledelsen igjen før den saken det gjelder er ferdigbehandlet.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.