NJFFs kvinnesatsing
Publisert 13.02.2018 12:37
Oppdatert 15.06.2020 12:30
Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har kvinneandelen økt, og kvinner begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i NJFF. NJFFs kvinnesatsing er forankret i NJFFs handlingsprogram. Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.
NJFFs kvinnesatsing

​​​​​​​​​​​​Kvinnekontakter

NJFF har siden oppstart av prosjektet jobbet for å etablere et nettverk av kvinnelige tillitsvalgte, kvinnekontakter, på fylkes og lokallagsnivå. Disse jobber for å stimulere til aktivitet lokalt og regionalt.

Som en del av arbeidet med å øke andelen kvinnekontakter ble det i 2012 gjort endringer i NJFFs mønstervedtekter slik at kvinnekontakten her anbefales å sitte som en fast representant i fylkes- og lokallagsstyrene.

Du finner en samlet oversikt over alle fylkeskvinnekontaktene her.​ 


Det sentrale kvinneutvalget

Fokuset på å øke andelen kvinnelige jegere, medlemmer og tillitsvalgte ble i 2012 yttligere forsterket da NJFFs landsmøte vedtok å opprette et sentralt kvinneutvalg. Kvinneutvalget fungerer som et rådgivende organ for NJFFs forbundsstyre i saker som omhandler rekruttering av kvinner, samt i utviklingen av NJFFs satsning på kvinner. ​


Aktiviteter 

Kjernen i NJFFs kvinnesatsing er aktiviteter som senker terskelen og får flere kvinner med ut på jakt og fiske. Over hele landet arrangerer NJFFs lokalforeninger aktiviteter for kvinner som skaper sosiale arenaer. I spissen for dette står driftige lokallagskvinnekontakter. Dette er ildsjeler som har som hovedansvar å skape aktivitet og et sosialt miljø for kvinner i lokalforeningen. På denne måten kan kvinnelige jegere og fiskere møte andre kvinner med samme interesser​Strategiplan for NJFFs kvinnesatsing​

Forbundsstyret har vedtatt en strategiplan for NJFFs kvinnesatsing, utarbeidet av det setnrale kvinneutvalget i 2017.
Strategiplanene er styrende for organisasjonens arbeid med satsingen og har en klart definerte mål og arbeidsfordeling.

Strategiplanen finner du her. ​
Penger til aktivitet 

​Hvert år deler NJFF-sentralt ut rundt kr. 1 000 000,- til lokalforeninger og fylkeslag som ønsker å arrangere aktivteter hvor kvinner er hovemålgruppe. Kvinnesaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. 

Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.​ Les mer her. ​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.