Nyhetssaker fra NJFFs landsmøte
Publisert 16.06.2017 09:35
Oppdatert 16.06.2017 09:50
Nyhetssaker fra NJFFs landsmøte
NJFFs landsmøte 2015 ble avholdt 13. - 15. november i Haugesund. Her finner du nyheter fra landsmøte-avviklingen og forhåndsomtale av innmeldte saker, innkalling og annen informasjon, samt promo-filmene som ble vist under landsmøtet.

Resolusjoner fra NJFFs landsmøte

Forhåndsomtale til NJFFs landsmøte

Landsmøtet er NJFFs øverste organ og avholdes hvert 3. år. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å vedta organisasjonens Handlingsprogram for kommende 6-årsperiode og å vedta NJFFs vedtekter. 

Her finner du protokoll fra landsmøte, vedtekter revidert av landsmøte og Handlingsprogram for perioden 2016-2021:

NJFFs Handlingsprogram 2016-2021.pdf

NJFF_Vedtekter_revidert av landsmøtet 2015.pdf   

Protokoll Landsmøte 2015.pdf

Valg av forbundsstyre

Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen i perioden mellom to landsmøter. De skal forvalte den politikk som vedtas på landsmøtet. 

Følgende personer sitter i NJFFs forbundsstyre (kontaktinformasjon finner du her) etter valget på landsmøtet 2015:

 • Leder Runar R ugtvedt (Vestfold).
 • 1. nestleder Arild Gjertsen (Sør-Trøndelag)
 • 2. nestleder Helene Bertelsen (Finnmark).
 • Styremedlem Knut Arne Gjems (Hedmark).
 • Styremedlem Bjarte Erstad (Hordaland).
 • Styremedlem Gunnar Borgen (Østfold).
 • Styremedlem Brynjar Berge (Oppland).
 • Styremedlem Arne Aaberg (Akershus).
 • Styremedlem Tina Dyrstad Fossdal (Vest-Agder).
 • Vidar Nilsen (ansattes representant).
 • 1. varamedlem Ann-Eva Isaksen (Troms).
 • 2. varamedlem Inga Saur (Nord-Trøndelag).
 • 3. varamedlem Bernt Olav Suhr (Finnmark).
 • 4. varamedlem Tore Andestad (Møre og Romsdal).

Forbundsstyret før valget 2015 besto av: Runar Rugtvedt (leder), Arne Jørstad (1. nestleder), Lise Dalen (2. nestleder), Terje Aslaksen, Arne Aaberg, Brunjar Berge, Gunnar Borgen, Vigdis Jensen, Maria Terese Monasdatter Almli og Vidar Nilsen (ansattes repr.)

Ny valgkomite til landsmøtet 2018 er: Arne Jørstad (Nord-Trøndelag), Svein Arve Pedersen (Hedmark), Gry Kopperud (Buskerud), Håkon Rudland (Oppland), Jan Dalen (Vestfold), Oddvar Vermedal (Rogaland) og Torunn Rygg (Sogn og Fjordane).


Årsmøtesaker

NJFFs vedtekterHandlingsprogram og rammene for medlemskonti ngenten er blant sakene som behandles på Landsmøtet. I tillegg velger Landsmøtet et nytt forbundsstyre, valgkomité og revisor. Landsmøtet skal også godkjenne beretning og regnskap og behandle andre saker som er satt på dagsorden.


Viltstell-, fiskestell- og ungdomslederpris

NJFFs viltstell- og fiskestellpris deles ut til medlemmer av forbundet som har gjort en særlig innsats innen planlegging og gjennomføring av en aktiv vilt- og fiskeforvaltning. Det deles ut en pris for innsats innen viltstell, og en for innsats innen fiskestell. Dette gjelder både innsats i form av administrasjon og/eller praktisk gjennomføring av lokale aksjoner og tiltak. 

NJFFs ungdomslederpris deles ut til enkeltpersoner som gjør en stor innsats som ungdomsleder. Prisen er på 5.000 kroner.

Foreningene og fylkeslagene oppfordres til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fristen for å fremme forslag var 10. juni 2015. 

Viltstellprisen ble tildelt NJFF Hedmark .

Fiskestellspris ble tildelt Våler JFF.

Ungdomslederprisen ble tildelt Sandefjord JFF.


NJFFs landsmøtefilmer

På Landsmøtet i Haugesund ble det vist fire filmer til innledning og inspirasjon til debatt. Her kan du se alle klippene, samt laste dem ned til bruk i foreningsarbeidet.

Hovedfilmen fra NJFFs landsmøte:

For å laste ned hovedfilmen fra NJFFs landsmøte, klikk her og velg "Last ned" oppe i høyre hjørne i Dropbox. 


Tanker om rekruttering av unge: 

For å laste ned filmen "Tanker om rekruttering", klik k her og velg "Last ned" oppe i høyre hjørne i Dropbox. 


Innsikt og utsikt i naturen: 

For å laste ned filmen "Innsikt og utsikt i naturen", klikk her og velg "Last ned" oppe i høyre hjørne i Dropbox. 


Hvor skal NJFF i fremtiden:

For å laste ned filmen "Hvor skal NJFF i fremtiden", klikk her og velg "Last ned" oppe i høyre hjørne i Dropbox.

Kontaktperson: Hilde Nøren.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.