Rekruttering om verving
Publisert 13.02.2018 12:09
Oppdatert 15.06.2020 12:27
Vekst er viktig for enhver organisasjon. Dess flere medlemmer, dess større påvirkningskraft. NJFF teller om lag 120 000 medlemmer, og dette representerer en god tyngde når vi treffer politikere, forvaltning eller andre viktige aktører i forhold til jakt og fiske.

​​​​​​​​​​​​​​

 


I tillegg vil flere medlemmer gi e​n bedre økonomi. Medlemskontingenten kreves inn av sentralleddet, og en god andel tilbakeføres lokalforeningen.

I en ideell organisasjon er det også viktig å ha flere støttespillere. Mye av jobben er dugnadsbasert. Flere medlemmer medfører at flere kan delta i det gode arbeidet i jeger- og fiskerforeningene.

For deg som verver er det mye å hente. NJFFs vervesortiment består av mange flotte premier, som rulleres hvert år..  Du får ett poeng for hvert nytt medlem som verves. Du velger premie ut fra det antallet vervepoeng som du har. De dyreste premiene krever flest poeng.​


Gode vervetips ​

Spørsmål og svar om verving- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.