Årsmøtet
Publisert 13.02.2018 12:29
Oppdatert 07.11.2019 14:52
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og markerer start og avslutning for en styreperiode.

​​​​​​​​Styret har ansvaret for å kalle inn årsmøtet minst to uker før det avholdes. Saker til årsmøtet skal være styret i hende minst en måned før årsmøtet. Foreningens vedtekter legger i de fleste tilfeller også føringer for gjennomføring av voteringer og valg.

Reglene for årsmøtet i foreningen er nedskrevet i mønstervedtekter for jeger-og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund § 6. Mønstervedtektene er en anbefaling til hvordan foreningene kan forme sine egne vedtekter. Det er selvfølgelig foreningens egne vedtekter som skal brukes som styringsverktøy til årsmøtet.

Et årsmøte skal inneholde protokoll, valg, en dagsorden og et valg av møteledelse/dirigent. Årsmøtet bør velge tellekorps. Ved store årsmøter kan man velge ett tellekorps for håndsopprekning og ett for skriftlige voteringer, slik at man unngår at en sak forsinker årsmøtet. 

Kapitlene som følger beskriver hva et årsmøte skal inneholde og gir tips til hvordan det bør gjennomføres. De gir også gode tips til hvordan man skal gjennomføre valg, eksempler på avstemninger og hvordan man går frem ved suspensjons- og eksklusjonssaker. ​


Tips og gode råd​

Dagso​rden​​

Møteledelse ​

Valgkomiteen​

Valg​

Votering, flertall og personalvalg

Eksempler på avstemming​

Protokoll​

Ekstraordinært årsmøte​​​

Rutiner etter årsmøtet​


 

Har du spørsmål om hvordan lokalforeningen skal avvikle årsmøtet? Ta kontakt med Hilde Nøren​, tlf.: 66 79 22 34.


 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.