Årsmøtet
Publisert 13.02.2018 12:29
Oppdatert 12.01.2021 09:32
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og markerer start og avslutning for en styreperiode.

​​​​​​​​​​​​Styret har ansvaret for å kalle inn årsmøtet minst to uker før det avholdes. Saker til årsmøtet skal være styret i hende minst en måned før årsmøtet. Foreningens vedtekter legger i de fleste tilfeller også føringer for gjennomføring av voteringer og valg.

Reglene for årsmøtet i foreningen er nedskrevet i mønstervedtekter for jeger-og fiskerforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund § 6. Mønstervedtektene er en anbefaling til hvordan foreningene kan forme sine egne vedtekter. Det er selvfølgelig foreningens egne vedtekter som skal brukes som styringsverktøy til årsmøtet.

Et årsmøte skal inneholde protokoll, valg, en dagsorden og et valg av møteledelse/dirigent. Årsmøtet bør velge tellekorps. Ved store årsmøter kan man velge ett tellekorps for håndsopprekning og ett for skriftlige voteringer, slik at man unngår at en sak forsinker årsmøtet. 

Kapitlene som følger beskriver hva et årsmøte skal inneholde og gir tips til hvordan det bør gjennomføres. De gir også gode tips til hvordan man skal gjennomføre valg, eksempler på avstemninger og hvordan man går frem ved suspensjons- og eksklusjonssaker. 


Hvordan gjennomføre årsmøte

Årsmøter og korona

Flere årsmøter kan bli avlyst/utsatt på ubestemt tid som følge av helsemyndighetenes begrensninger for arrangement og samlinger. Utsettelsen innebærer at det sittende styret fortsetter å ivareta styreoppgaver inntil årsmøtet blir avholdt og nytt styre blir valgt. Bestemmelsene i vedtektene må følges i forhold til frister, håndtering av årsmøtesaker, stemmegivning osv. Det viktigste prinsippet å ivareta, er at alle årsmøtesaker blir avgjort demokratisk av medlemmer med stemmerett etter vedtektene.​


NJFF har laget en veileder som forteller hvordan årsmøter kan gjennomføres per epost, eller Teams, hvis ikke ordinært årsmøte kan gjennomføres: ​Årsmøte i lokalforening


​Instruksjonsfilmer for å avholde og være med på Teamsmøter:Under følger noen gode råd for gjennomføring av årsmøtet:


Har du spørsmål om hvordan lokalforeningen skal avvikle årsmøtet? Ta kontakt med Hilde Nøren​, tlf.: 66 79 22 34.


 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.