Tips til avvikling av en diskusjon
Publisert 19.09.2018 12:56
Oppdatert 19.09.2018 12:56
For å være sikker på at noen ikke blir glemt, bør møtelederen skrive ned navnene på en talerliste. Ingen kan få ordet utenom talerlisten, uten forsamlingens samtykke, bortsett fra de som ber om replikk, har spørsmål eller ønsker å bidra med en saksopplysning.

​​De som ønsker å delta i diskusjonen på et møte, må få ordet i tur og orden etter hvert som de melder seg. Her gjennomgår vi noen elementer til god avvikling av en diskusjon:

Replikk ​

  • En konkret kommentar til foregående innlegg. 
  • En replikk skal være kort – ikke lenger enn ett minutt. 
  • Det gis anledning til svar-replikk fra innlederen, men ikke ny replikk etter dette. 
  • Man kan også stille korte spørsmål til innleggsholder Saksopplysninger som kan oppklare eventuelle misforståelser. 

Det bør avklares på forhånd om møtet tillater replikker! ​

Forslag i saken​

  • Et forslag bør fremsettes skriftlig og leveres møteleder. 
  • Et forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen av medlemmene forlanger at det skal opprettholdes.

Møtelederen må være oppmerksom på om og når det settes frem forslag. Er du i tvil, så spør om dette kan oppfattes som et forslag.


Tegn​

I formelle møter, slik som årsmøter, er det vanlig å bruke tegn for å tegne seg på tale listen, replikk eller om man har en saksopplysning. Det er viktig at møteleder opplyser om disse tegnene ved oppstart av møtet, slik at alle er klar over hva de beyr. 

  • En finger i været betyr at man vil tegne seg til et nytt innlegg. 
  • V- tegn er vanlig for å markere ønske om replikk 
  • Flate hender som former en T er tegn på at man har en saksopplysning. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.