Valg av møteleder og møteleders ansvar​
Publisert 18.09.2018 14:55
Oppdatert 18.09.2018 15:13
Vanlige medlemsmøter ledes gjerne av lederen. På åpne møter som foreningen arrangerer kan det være lederen eller en valgt dirigent som styrer møtet. I mindre foreninger er det ofte lederen som styrer årsmøtet også, mens det i større foreninger ofte velges dirigent(er).

​​​Møteledelse​​​​

​Uansett hva slags møte det gjelder, er det møtelederen som har ansvaret for avviklingen av møtet og som har hovedansvaret for at det skal bli vellykket. Den som skal lede et møte, må derfor kunne opptre rolig og trygt overfor en forsamling. Møteleder må også kunne tale tydelig og greit, og så høyt at alle i salen kan høre. Det er nær sammenheng mellom møteledelse og taleteknikk.​

Møteleder skal være upartisk, og ikke vise uvilje mot noen, og heller ikke være mer velvillig overfor enkelte enn overfor andre. Han skal også passe på at diskusjonen foregår i sømmelige former, og stanse alle tilløp til personlige angrep eller kjedelige situasjoner. Dette krever takt og bestemthet.​


Møteleder som ordensmann​

​Alle som ber om ordet, må få slippe til i tur og orden. Samtidig må møteleder unngå at enkelte får plage forsamlingen med utidige innlegg om at mulig. Møteleder må holde orden på alle forslag som blir satt frem, og det kan hende han i en fart blir nødt til å rette på forslag som er uklart eller dårlig formulert. I slike tilfeller må han alltid spørre om forslagsstilleren er enig i den redaksjonelle endringen.​

​Ved avstemning skal det ordnes slik at alle får stemme fritt og ubundet. Ulike måter å stemme på blir tatt opp i kapittelet om Årsmøtet. ​


Møteklubbe ​

​Som tegn på sin myndighet og til hjelp i møteledelsen, kan dirigenten ha en klubbe. Et lett slag for å markere en vending i et møte, sette punktum i en sak før overgang til neste: ”Møtet er satt”, ”Saken er tatt opp til votering”, ” Det er vedtatt at – ”, ”Møtet er slutt” – etter slike vendinger skal det være et lett klubbeslag. Det kan også bli bruk for klubben til å kalle forsamlingen til orden, eller for å stanse talere som synder mot god møteskikk.​

Møtelederen har ikke ansvaret for møtet alene. Som møtedeltaker bør du opptre som en støttespiller til møtelederen ved å:​

  • Hjelpe til å starte debatten. 
  • La andre komme til orde ved å be om synspunkter. 
  • Samle trådene ved å summere opp argumenter. 
  • Strukturere debatten ved å ikke spre den over mange diskusjonstemaer samtidig.
  • Tenk på tidsfaktoren – et debattinnlegg skal være kort. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.