Vedtekter og andre regler
Publisert 13.02.2018 12:08
Oppdatert 07.11.2019 13:52
Våre vedtekter er å anse som organisasjonens "grunnlov". Rent juridisk kan en si at vedtektene må anses som, eller sammenlignes med, en avtale som binder medlemmene så vel overfor hverandre som overfor organisasjonen. De tjener dermed som rettsgrunnlag for en rekke rettigheter og plikter mellom medlemmene og vår organisasjon.
Vedtekter og andre regler

​Organisasjonsleddene i NJFF, forbundet sentralt, fylkeslagene og foreningene, vedtar på hvert nivå sine egne vedtekter. 

 

Hva vedtektene bør inneholde for at de skal kunne virke som et tjenlig verktøy er et spørsmål for seg. Svaret kan være avhengig av en rekke faktorer som for eksempel foreningens formål, medlemsantall, interessefelt mv. De fleste foreningers vedtekter bør imidlertid som et minimum inneholde foreningens navn, sete, formål, regler om foreningens formelle organer og disses beslutningsmyndighet og regler om medlemmenes forhold til foreningen. Innenfor NJFF er det vanlig også å ha med mer detaljerte regler om valg av styre, antall styremedlemmer, styrets møter, årsmøtets kompetanse, innkalling til årsmøte, vedtektsendringer samt oppløsning av foreninger og eksklusjon  av medlemmer.

 

NJFF som organisasjon er som kjent bygd opp med et foreningsnivå, fylkesnivå og forbundet sentralt. For at organisasjonen skal "henge sammen" vedtektsmessig og fremstå enhetlig også på dette feltet står ikke hvert enkelt organisasjonsnivå helt fritt i forhold til vedtektsendringer. Det ville eksempelvis blitt uholdbare tilstander rent organisatorisk om hver enkelt lokalforeningen skulle vedta ulike medlemskategorier. Tilsvarende vil det ta seg dårlig ut om de ulike organisasjonsleddene vedtok motstridende formålsparagrafer. ​

 

Her finner du mønstervedtekter for lokalforeninger tilknyttet NJFF. 

​​Rutiner ved endring av vedtekter:

Forslag på vedtektsendringer sendes til NJFFs administrasjon for endelig godkjenning.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

Hvis det er store endringer, anbefaler vi at vedtektene sendes NJFF i forkant av årsmøte for kommentarer. Da unngår dere å vedta nye vedtekter som senere ikke vil bli godkjent.

Nye vedtekter sendes til epost njff@njff.no 

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.