Kvinneaktivitetsmidler
Silje Klæbo
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 19.02.2021 10:47
Kvinneaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for jenter, damer og kvinner i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

​​​​​​​​​​​ På denne siden vil du hver vår finne link til vårt elektroniske søknadssenter.  Søknadsfristen er 15.mars.

 Regler for tildeling av Kvinneaktivitetsmidler :

 • ​Aktiviteten skal være knyttet til jakt, fiske, eller skyting, og ha fokus på opplæring av nye, uerfarne, og potensielle kvinnelige fiskere og jegere
 • Aktiviteten skal ha en klar opplæringsprofil
 • Kvinner skal ha fortrinnsrett som deltakere
 • Aktiviteten skal registreres i NJFFkalenderen
 • Deltakeravgiften skal diff​​​​erensieres mellom medlemmer og ikke-medlemmer i foreningen/ NJFF
 •  Det skal legges til rette for verving av nye medlemmer i sammenheng med aktiviteten
 •  Arrangør skal være en lokal jeger- og fiskerforening (evt. fylkeslag i samarbeid med minst én lokalforening)
 • Aktiviteten skal markedsføres overfor ikke-medlemmer – i tillegg til omtale på www.njff.no
 • Aktiviteten skal være åpen for alle, medlemmer og ikke-medlemmer i NJFF
 • Søknaden skal sendes NJFF via det elektroniske søknadssenteret, og søknadsfristen er 15.mars

Regler for rappo​rtering av Kvinneaktivitetsmidler 

 •  Midlene vil bli utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetalingene vil skje månedsvis.
 • Rapporteringen skal gjøres digitalt. Link til rapportskjema vil bli sendt med tildelingsmail som sendes ut i månedsskiftet mai/ juni.
 •  ​​Rapporteringen for midlene er fortløpende, med absolutt siste frist 1. desember. Foreningen velger selv om de ønsker å rapportere fortløpende eller når alle aktivitetene er gjennomført.​

Dette skal dere besvare i rapporten:

 • Hvem rapporterer.
 • Hvor mange aktiviteter har dere søkt om midler til?
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført til nå?
 • Har aktivitetene blitt gjennomført som planlagt? Hvis nei, hvorfor ikke?
 • Hvor mange deltakere har dere hatt totalt sett på alle aktivitetene? ​

Kontaktperson: Silje Klæbo​/ tlf. 66 79 22 11 

                          ​                 ​      ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.