Kvinneaktivitetsmidler
Silje Klæbo
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 28.05.2018 11:51
Kvinneaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for jenter, damer og kvinner i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

​​​​​​​​ 

På denne siden vil du hver vår finne link til vårt elektroniske søknadssenter.  Søknadsfristen er 1.juni.

 

Regler for tildeling av Kvinneaktivitetsmidler :

 • ​Aktiviteten skal være knyttet til jakt, fiske, eller skyting, og ha fokus på opplæring av nye, uerfarne, og potensielle kvinnelige fiskere og jegere
 • Aktiviteten skal ha en klar opplæringsprofil
 • Kvinner skal ha fortrinnsrett som deltakere

 • Aktiviteten skal registreres i NJFFkalenderen

 • Deltakeravgiften skal diff​​​​erensieres mellom medlemmer og ikke-medlemmer i foreningen/ NJFF

 •  Det skal legges til rette for verving av nye medlemmer i sammenheng med aktiviteten

 •  Arrangør skal være en lokal jeger- og fiskerforening (evt. fylkeslag i samarbeid med minst én lokalforening)

 • Aktiviteten skal markedsføres overfor ikke-medlemmer – i tillegg til omtale på www.njff.no

 • Aktiviteten skal være åpen for alle, medlemmer og ikke-medlemmer i NJFF

 • Søknaden skal sendes NJFF via det elektroniske søknadssenteret, og søknadsfristen er 1.juni.Regler for rappo​rtering av Kvinneaktivitetsmidler 

 •  Midlene vil bli utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetalingene vil skje månedsvis.

 • Rapporteringen skal gjøres digitalt. Link til rapportskjema vil bli sendt med tildelingsmail som sendes ut i månedsskiftet mai/ juni.

 •  ​​Rapporteringen for midlene er fortløpende, med absolutt siste frist 1. desember. Foreningen velger selv om de ønsker å rapportere fortløpende eller når alle aktivitetene er gjennomført.​


Dette skal dere besvare i rapporten:

 • Hvem rapporterer.
 • Hvor mange aktiviteter har dere søkt om midler til?
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført til nå?
 • Har aktivitetene blitt gjennomført som planlagt? Hvis nei, hvorfor ikke?
 • Hvor mange deltakere har dere hatt totalt sett på alle aktivitetene? ​Elektronisk søknadsskjema finner dere her​

Kontaktperson: Silje Klæbo​/ tlf. 66 79 22 11 

                          ​                 ​      ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.