Varsling i NJFF.jpg
Varslingsrutiner i NJFF

​Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Dette kan være foreningens styre eller i noen tilfeller NJFF sentralt.

Intern uenighet eller konfliktsaker må imidlertid søkes løst lokalt gjennom de valgte organer i foreningen. NJFF sentralt kan i slike saker bistå med rådgivning om riktig organisasjonsbehandling.​

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.