Informasjon til NJFFs lokallag
Hilde Nøren
Publisert 22.02.2016 12:15
Oppdatert 18.01.2017 11:43
NJFFs administrasjon skal være en ressurs for foreningene. Vi kan hjelpe dere med spørsmål rundt blant annet foreningsdrift, vedtektsendringer, årsmøte, organisasjonssaker og medlemsservice. All informasjon som sendes i foreningsinfo blir lagt ut på denne siden. Siden blir oppdatert i forbindelse med utsendelse av Foreningsinfo. Her vil du også finne mye nyttig informasjon fra tidligere utgaver av foreningsinfo.

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje tildeles personer som har utmerket seg med langvarig innsats på lokalt og/eller regionalt nivå i forhold til ett eller flere av organisasjonens virksomhetsområder. Har dere noen i foreningen som fortjener en oppmerksomhet? Innstillingen av kandidater sendes til NJFF sentralt. Det er NJFFs forbundsstyre som tilslutt tildeler. Fristen for å sende inn forslag på kandidater er 1. februar 2017. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx Skjema som benyttes for å melde inn kandidater: NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx Skjema sendes hilde.noeren@njff.no

Organisasjonsundersøkelse

Tidlig i februar vil alle foreninger og fylkeslag få tilsendt en større spørreundersøkelse fra NJFF sentralt. Vi ber nå alle være oppmerksomme på dette, håndtere undersøkelsen i egen forening/eget fylkeslag, svare på spørsmålene og sende inn svarene slik som beskrevet i dokumentene.

Bakgrunnen er at Forbundsstyret har nedsatt et eget adhoc-utvalg som utreder en mulig utvikling av organisasjonen, med utgangspunkt i den regionaliseringsprosessen som det offentlige Norge nå er inne i.

Foringene bes om å svare på spørsmål om hva som er deres situasjon med hensyn til sin virksomhet og hvordan de driver denne. Det spørres også om hva de tenker seg av videreutvikling i årene framover. Dette er det viktig å ha god innsikt i når NJFF sentralt og fylkeslagene skal legge til rette for foreningenes aktiviteter og virksomhet. Det blir også spurt om synspunkter på mulige utviklingstrekk.

Saken blir sendt ut både på papir og digitalt. Svarene må sendes inn digitalt.

Prosessen blir også tilrettelagt som et kurs, slik at foreningene kan melde dette inn til Studieforbundet natur og miljø og få kurstilskudd.

Vi håper på stor deltakelse, og ønsker lykke til!​

Jegerprøvekampanjen 2017. Alle foreninger som gjennomfører en solid kursprisdifferensiering (750 kr) for medlemmer/ikke-medlemmer, får rabatten. Enkelt og greit! for mer informasjon se https://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegerprovekampanje-NJFF.aspx

Minner om oppdatering jegerprøveinstruktører

Alle som vil videreføre sin autorisasjon som jegerprøveinstruktør må på oppdatering i regi av NaCL. Gjennomgang av de nye rammene for jegerprøvekurset står sentralt i oppdateringa.

For mer informasjon se http://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegerproveinstruktorer-adresseendring-NaCl.aspx

Arbeidsprogram 2017 et verktøy for planlegging av aktiviteter i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger. Det vedtas av representantskapet hvert år, og de mål og tiltak som presenteres gjelder for hele organisasjonen. Arbeidsprogram 2017.pdf

Søknadsfrist for avholdelse av utstilling i 2018 er 1.februar 2017. Merk at dere som arrangør også må søke om å få med de ulike rasene til respektive raseklubb/forbund! Her er det egne frister som går ut nå i høst! La det derfor bli en rutine at dere sender inn alt innen 31.oktober, da er dere i rute for både utstillinger og jaktprøver fremover! For ytterligere spørsmål, kontakt jaktkonsulent Roar Lundby på tlf 66 79 22 15 / roar.lundby@njff.no

​​​​​NJFFs vilt- og fisketiltaksmidler. NJFF deler årlig ut midler til utvalgte vilt- og fisketiltak. Søknadsfristen er 31. desember. Retningslinje​r for tildeling av disse midlene kan du lese her Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt.docx

Søk tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.
 
Kompensasjon for mva ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Søknadsfristen er 1. mars 2017. Søkander leveres elektronisk på eget søknadsskjema. For mer informasjon http://www.idrettsanlegg.no
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Nettojakt.no
Chiruca NJFF2
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund