Informasjon til NJFFs lokallag
Hilde Nøren
Publisert 22.02.2016 12:15
Oppdatert 01.03.2017 12:26
NJFFs administrasjon skal være en ressurs for foreningene. Vi kan hjelpe dere med spørsmål rundt blant annet foreningsdrift, vedtektsendringer, årsmøte, organisasjonssaker og medlemsservice. All informasjon som sendes i foreningsinfo blir lagt ut på denne siden. Siden blir oppdatert i forbindelse med utsendelse av Foreningsinfo. Her vil du også finne mye nyttig informasjon fra tidligere utgaver av foreningsinfo.

​Årsmøtetider

Så raskt som mulig etter foreningens årsmøte skal følgende dokumenter/rapporter sendes inn.

Grunnlagsskjema 2016 - Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler.doc

Søknad momsrefusjons Momsrefusjon søknadsskjema.doc

Kontingentsatsskjema 2017 Kontingensatsskjema 2018.docx

Medlemstall 31.12.2016

Fylkesoversikt pr 31-12-16.xls

Antall medlemmer pr forening 2015-2016.xlsx

Grunnlagsskjema 2016 (bla. Fiskesommer)

Skjema grunnlag for tildeling av barn- og ungdomsmidler 2016 må fylles ut for å kunne søke midler. Innsendt skjema er bla en forutsetning for å kunne søke Fiskesommer arrangement. Det er viktig at ALLE opplysninger fylles ut; årsmøtedato for 2016 og 2017, medlemmer i styret og gjennomførte barn- og ungdomsaktivieter i 2016. Skjema SKAL skrives under av foreningens leder fra foregående år. Skjema sendes på epost til hilde.noeren@njff.no eller NJFF, postboks 94, 1378 Nesbru. Grunnlag for tildeling av barne- og ungdomsmidler.doc

 

Søknad momsrefusjon 2017 for regnskapsåret 2016.

NJFF videreformidler hvert år momsrefusjon til de foreninger som har sendt inn årsberetning og regnskap innen frist for siste regnskapsår. I 2016 delte Lotteri- og Stiftelsestilsynet ut kr. 1,29 milliarder kroner i momskompensasjon til 23 000 frivillige organisasjoner. NJFF mottok en refusjon på totalt kr. 12,6 millioner, fordelt på kr. 3,9 mill. til sentraladministrasjonen, kr. 1,6 millioner til fylkeslagene og kr. 7,1 millioner til foreningene. Oversikt over hva de ulike foreningene har mottatt ligger på NJFFs nettsider.

Refusjon i regnskapsåret 2017
Husk at det er et krav at alle som søker merverdiavgiftskompensasjon, er registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene. Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider.

http://www.brreg.no/frivillighet/

Send melding om registrering i god tid, da registrering av samtlige underledd må være på plass innen organisasjonen sender søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Forbundet søker samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningene sende inn til forbundet sentralt:

  • Regnskap
  • Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll).

Frist for innsending er 1. mai 2017. Sendes på epost njff@njff.no eller Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru. Momsrefusjon søknadsskjema.doc

Ved utgangen av 2017, utbetales momsrefusjon basert på driftsåret 2016. NJFF søker etter såkalt forenklet modell (se forskrift) på vegne av forbundet sentralt og alle underledd. Det er driftskostnadene (med enkelte fradragsposter – se forskrift og momsrefusjonsskjemaet) for den enkelte forening som ligger til grunn for momsrefusjonen. For å lette registreringen og kvalitetssikre aktuelt grunnlagsbeløp, SKAL vedlagte skjema fylles inn og returneres til NJFF sammen med regnskapet.

Se forskrift, «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner» og mer informasjon på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, www.lottstift.no

Merk!!

  • Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai 2017.
  • Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai 2017.
  • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor.

Jegerprøvekampanjen 2017

Alle foreninger som gjennomfører en solid kursprisdifferensiering (750 kr) for medlemmer/ikke-medlemmer, får rabatten. Enkelt og greit! for mer informasjon se https://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegerprovekampanje-NJFF.aspx

​Minner om oppdatering jegerprøveinstruktører

Alle som vil videreføre sin autorisasjon som jegerprøveinstruktør må på oppdatering i regi av NaCL. Gjennomgang av de nye rammene for jegerprøvekurset står sentralt i oppdateringa.

For mer informasjon se http://www.njff.no/nyheter/Sider/Jegerproveinstruktorer-adresseendring-NaCl.aspx

​Organisasjonsundersøkelse

Tidlig i februar vil alle foreninger og fylkeslag få tilsendt en større spørreundersøkelse fra NJFF sentralt. Vi ber nå alle være oppmerksomme på dette, håndtere undersøkelsen i egen forening/eget fylkeslag, svare på spørsmålene og sende inn svarene slik som beskrevet i dokumentene.

Bakgrunnen er at Forbundsstyret har nedsatt et eget adhoc-utvalg som utreder en mulig utvikling av organisasjonen, med utgangspunkt i den regionaliseringsprosessen som det offentlige Norge nå er inne i.

Foringene bes om å svare på spørsmål om hva som er deres situasjon med hensyn til sin virksomhet og hvordan de driver denne. Det spørres også om hva de tenker seg av videreutvikling i årene framover. Dette er det viktig å ha god innsikt i når NJFF sentralt og fylkeslagene skal legge til rette for foreningenes aktiviteter og virksomhet. Det blir også spurt om synspunkter på mulige utviklingstrekk.

Saken blir sendt ut både på papir og digitalt. Svarene må sendes inn digitalt.

Prosessen blir også tilrettelagt som et kurs, slik at foreningene kan melde dette inn til Studieforbundet natur og miljø og få kurstilskudd.

Vi håper på stor deltakelse, og ønsker lykke til!​

Arbeidsprogram 2017

 Et verktøy for planlegging av aktiviteter i NJFF sentralt, fylkeslag og foreninger. Det vedtas av representantskapet hvert år, og de mål og tiltak som presenteres gjelder for hele organisasjonen. Arbeidsprogram 2017.pdf

​Søknadsfrist for avholdelse av utstilling i 2018 er 1.februar 2017

Merk at dere som arrangør også må søke om å få med de ulike rasene til respektive raseklubb/forbund! Her er det egne frister som går ut nå i høst! La det derfor bli en rutine at dere sender inn alt innen 31.oktober, da er dere i rute for både utstillinger og jaktprøver fremover! For ytterligere spørsmål, kontakt jaktkonsulent Roar Lundby på tlf 66 79 22 15 / roar.lundby@njff.no

​Søk tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.

 

​Kompensasjon for mva ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Søknadsfristen er 1. mars 2017. Søkander leveres elektronisk på eget søknadsskjema. For mer informasjon http://www.idrettsanlegg.no

 
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Nettojakt.no
Chiruca NJFF2
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund