Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 14.11.2017 10:57
Foreningsinfo inneholder nyttige opplysninger til foreningene som gjelder bl a søknadsfrister og foreningsarbeid.

Innkalling til det 22. ordinære landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Hvert tredje år arrangeres landsmøte i NJFF. Forrige landsmøte var i Haugesund 2015 - og det betyr at vi nå forbereder landsmøtet 2018. Når årsmøtesesongen for lokal- og fylkeslag starter etter jul, må du som medlem kjenne din besøkelsestid hvis det er saker du eller foreningen brenner for!

I henhold til NJFFs vedtekter §7, punkt 6, innkalles det nå til NJFFs 22. ordinære landsmøte. Landsmøtet foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fredag 16. – søndag 18. november 2018.  Innkalling landsmøte 2018.docx med foreløpig dagsorden er sendt alle lokal- og fylkeslag.

Mer om landsmøtet finner du her: https://www.njff.no/Organisasjon/sider/Landsmotet-2018.aspx

Medlemskap 2018

Etter 1. okotober er det mulig å tegne medlemskap for 2018. Her er prisene Kontingentsatser 2018.xlsx Medlemskap kjøpes her https://minside.njff.no/portal/forms

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx. Fristen er mandag 20. november 2017.

Nytt tilbud til lokalforeningene – bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema og priser.docx Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

Stevnerapportering 2017
Husk også at alle stevneresultater fra terminførte stevner må rapporteres til fylkeslaget (evt. til stevne@jaktskyting.no + kopi til fylkeslaget om dere er enige om å sende direkte), slik at neste års klasseføring blir så korrekt som mulig. Rapportering av resultater fra stevner kan gjøres på to måter, enten ved å sende inn fil generert av TreffData eller ved å fylle ut fastsatt Excel-ark, tilgjengelig på: www.jaktskyting.no  . (se punktet "stevnerapport" i menyen)

PÅMELDINGSTJENESTE JAKTSKYTING
NJFF har utviklet en egen påmeldingstjeneste for jaktskyting, www.njffstevner.no
Tjenesten er gratis å bruke, både for arrangører og deltagere. For å bruke tjenesten som arrangør kreves en klubbadministratorkonto. Foreningen får tilgang til en slik konto ved å opprette en vanlig brukerkonto tiltenkt foreningsbruk, og deretter sende en mail med brukernavn (ikke passord) og forening til vidar.nilsen@njff.no  . Brukerkontoen vil da få tildelt nødvendige rettigheter for å kunne opprette stevner.
Påmeldingstjenesten er spesielt beregnet på bruk sammen med resultatprogrammet «Treffdata».
  

SØKNADSFRIST NM-JAKTSKYTING
Søknadsfrist for NM-arrangement i 2020 er 31.desember 2017. Bakgrunnen for den lange fristen er at NJFF mener det erfaringsmessig er viktig at de lokale arrangørene har god tid på seg til å planlegge de store NM-stevnene. Søknad sendes til NJFF sentralt. Vi mangler fremdeles arrangører til flere NM- arrangementer i 2018 og 2019. Søknad om NM-arrangementer i 2018 og 2019 vil bli behandlet fortløpende.

Oppdatert oversikt over ledige arrangementer på www.njff.no .

Førstemann til mølla!

Søknad om skytestevner 2018

Fristen for søknad om skytestevner for sesongen 2018 nærmer seg, og det kan være greit å begynne planleggingen av neste års stevner allerede nå. For at terminlista skal bli ferdig i rett tid, er det viktig at alle arrangører overholder søknadsfristen som er 20.september. Søknaden sendes fylkessekretæren i de respektive fylker. Fylkessekretærene setter opp terminlista for eget fylke, og tildeler FM i de ulike grenene. Fylkessekretærene i de ulike landsdelene fordeler også LM. Søknadsskjema for manuell utfylling følger vedlagt, og kan også lastes ned fra www.njff.no  Det er ønskelig at flest mulig foreninger melder inn sine søknader via e-post til sitt fylkeslag. Søknad om skytestevner 2018.doc

Terminlister for fiskekonkurransIsfiske.jpger 2018

Registrerings- og søknadssenteret for elektroniske terminlister er nå åpnet. Frist for registrering av åpne stevner og søknader om FM/NC og NM er 1. oktober. Se veiledning. her: Terminlister fiskestevner med veiledning 2018.pdf

Fordeling av midler til barn og ungdom

Nå er tiden inne for å søke midler til foreningens barn- og ungdomsarbeid. Skal din forening starte lokal jakt- og fiskeskole eller jaktskytterskole? Søknadsfristen er 30. august.

Rapportering midler

Alle foreninger som mottok midler fra Frifond i 2016 skal rapportere for bruken av midlene. Dette gjelder også Fiskesommermidler.

LNU som fordeler Frifondsmidler krever at det skal leveres et enkelt regnskap og en bekreftelse på at midlene er brukt innen 30. Juni.

De foreningene som har mottatt midler til Fiskesommer og Frifond kan levere ett samlet regnskap eller som to separate. Begge tilskuddene skal rapporteres.

Regnskapet kan levere i regneark, tekstdokument eller PDF.

Det skal også framkomme om midlene er brukt innen 30. Juni 2017. Restmidler som står ubrukt etter 30.juni, kan kreves tilbake av LNU.

Frist for å levere rapport: 15. September 2017.

Rapporten sendes til cak@njff.no

Merk emnefeltet: Frifond rapport 2017

20% av foreningene som har mottatt Frifondmidler/Fiskesommermidler skal også kontrolleres ved gjennomgang av bilag. De foreningene som blir plukket ut vil få beskjed i god tid.

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2017. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

 1. Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
 2. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
 3. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
 4. Åpne filen i excel format
 5. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2017 = betalt medlemskap for 2017.

Mva kompensasjon

Her finner du en oversikt over hvilke foreninger som har levert inn momsrefusjonsskjema/regnskap og dermed er med i årets søknad. Står din forening ikke på lista, send inn nødvendig dokumentasjon asap. Her finner du Oversikt foreninger som har levert.

​​​

Nå kan foreningene søke om båt

«1 nøkkel- 100 båter» utvides med 20 nye båter av typen Viking Aluminium 440, og NJFF søker nå lokalforeninger som kan drifte disse. For at så mange som mulig skal ha glede av båtene, ønsker vi at de blir plassert i lett tilgjengelige områder hvor folk ferdes. Søknadsfristen er 15. juni. Søknadsskjema finner du her: https://app.easyquest.com/no/Collect/c8e4de9b-f955-4825-80c1-18e02a91e48b

Støtteordninger

Det finnes flere muligheter for å søke støtte til foreningens arbeid. Vi har laget en oversikt over fonds, legater og støtteordninger som kanskje kan være av interesse for foreningen. Full oversikt får du her: Støtteordninger.xlsx

Barn- og ungdomslederkonferansen 2017

Barn- og ungdomsutvalget har også i år gleden av å invitere til årets Barn- og ungdomskonferanse.

Konferansen er et viktig møtested for fylkesungdomskontakter og alle andre som jobber med barn og ungdom i forbundet. Alle som jobber med barn og ungdom i Norges Jeger- og Fiskerforbund er velkommen.

Som vanlig dekker forbundet konferanse og opphold for fylkesungdomskontaktene. Reise dekkes ikke. Øvrige påmeldte må dekke alle utgifter selv eller gjennom foreningen.

Tidspunkt: 19-21. Mai 2017

Sted: Scandic Hell i Stjørdal

Fullstendig program vil bli sendt ut i midten av april.

Har du lyst å presentere hvordan dere jobber i foreningen med barn- og ungdomsarbeid? Ta kontakt. Vi tenger alltid inspirerende innlegg.

 • Ungdomslederen
 • Nettverksbygging
 • Aktivitet i foreningen
 • Erfaringsutveksling
 • Trygge foreninger
 • BU- Strategi

Meld deg på her: https://app.easyquest.com/no/Collect/239d478c-1971-473b-8d86-9ab9ffdd8407

Søk jentemidler 2017

Dersom din lokalforening planlegger å arrangere kurs og aktiviteter for kvinner i 2017, er tiden nå inne for å søke midler fra NJFF-sentralt.  Søknadsfristen for jentemidler er 15. mai. For mer informasjon se https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx

Camp Villaks

Camp Villaks er sommerens store eventyr. Rått fiske, kunnskap og moro. Når det ikke fiskes, overnattes det i lavvo, lages mat på bålet og man blir kjent med unge laksefiskere fra hele landet. Bli med på ungdomscamp med laksefiske du også! Meld deg på https://www.njff.no/nyheter/Sider/Meld-deg-pa-Camp-Villaks.aspx

Foreningsrabatt på NJFFs sommerkolleksjon

NJFF har i samarbeid med Chiruca laget en egen tøff kolleksjon for jegere, fiskere og friluftsfolk. Alle plaggene har NJFF-logo og tåler røff utendørsbruk. I en kampanje som varer frem til 1. september, gir vi nå foreningene svært gode rabatter på plagg som egner seg godt i sommerhalvåret.

Søknad momsrefusjon 2017 for regnskapsåret 2016.

NJFF videreformidler hvert år momsrefusjon til de foreninger som har sendt inn årsberetning og regnskap innen frist for siste regnskapsår. I 2016 delte Lotteri- og Stiftelsestilsynet ut kr. 1,29 milliarder kroner i momskompensasjon til 23 000 frivillige organisasjoner. NJFF mottok en refusjon på totalt kr. 12,6 millioner, fordelt på kr. 3,9 mill. til sentraladministrasjonen, kr. 1,6 millioner til fylkeslagene og kr. 7,1 millioner til foreningene. Oversikt over hva de ulike foreningene har mottatt ligger på NJFFs nettsider.

Refusjon i regnskapsåret 2017
Husk at det er et krav at alle som søker merverdiavgiftskompensasjon, er registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret forvaltes av Brønnøysundregistrene. Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. http://www.brreg.no/frivillighet/

Send melding om registrering i god tid, da registrering av samtlige underledd må være på plass innen organisasjonen sender søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Forbundet søker samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningene sende inn til forbundet sentralt:

 • Regnskap
 • Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll).

Frist for innsending til forbundet er 1. mai 2017.

Sendes til njff@njff.no eller Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru

 

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Black Friday
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.