Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 15.08.2019 13:50

​​​​​​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 

Friluftslivsuke 2019

Registrer ditt arrangement i den landsdekkende kalenderen

Arrangementer og aktiviteter for hele uken samles inne på www.friluftslivetsuke.no. I fjor var det over 1300 arrangement registrert i kalenderen, så sjekk om dine arrangementer/aktiviteter er blitt registrert der ennå. Hvis ikke, registrer enkelt dine aktiviteter/arrangement her: https://friluftslivetsuke.no/legg-til-arrangement/
Nytt i år er at vi trekker ut en pengepremie på 2500 kroner til et lokallag som har registrert et arrangement i kalenderen, som kan brukes på et tiltak eller innkjøp. Trekningen skjer etter Friluftslivets uke.

Inne på www.friluftslivetsuke.no finner dere mange artikler som kan deles, der finner dere materiell, der registrerer man arrangementer/aktiviteter – og der melder man inn om noe ved et arrangement skal endres/hvis man ønsker nytt bilde.

Markedsføring av aktivitetskalenderen

Aktivitetskalenderen markedsføres allerede nå på Facebook, Instagram og Snapchat. I tillegg til en stor annonsekampanje via Google, som allerede er i gang, vil den også annonseres på ut.no, VG.no og på 79 kjøpesentre landet over. Gjennom disse annonsene vil man kunne finne ut hva som skjer i nærheten av der man bor, uansett om det er i Valdres eller i Vadsø.

Arranger bålsamtale – få 2500 kr i støtte

Før sommeren informerte vi via Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i hvert fylke om mulighetene til økonomisk støtte om man ønsker å gjennomføre en bålsamtale med sine lokalpolitikere under Friluftslivets uke. En bålsamtale med politikere er en ypperlig anledning for ditt lokallag til å få snakket med politikerne som er på valg om hva som er viktig for dere og for friluftslivet i deres nærområde, og for å få uttrykt behov og ideer – og ikke minst stille de noen kritiske spørsmål.

Norsk Friluftsliv vil bidra med 2500 kr per bålsamtale/debatt til de organisasjonene som gjennomfører, inntil 100 000 kr totalt. Først til mølla-prinsippet! Søknad om støtte sendes til peter@norskfriluftsliv.no

Når du søker Peter om penger, vil du få en oppskrift på hvordan man kan gjennomføre en bålsamtale.

Materiell til Facebook og markedsføringsarbeid
https://friluftslivetsuke.no/materiell/ finner dere bilder som kan lastes ned og brukes, husk å kreditere fotograf når dere bruker bildene.
På samme side finner dere ferdige Facebook-bilder, dvs bilder til toppbannere på Facebook og event-bilder.

 Plakat Friluftslivets uke 2019.pdfPresseinvitasjon bålsamtale.docx

Listetopper kommunevalg 2019.xlsx Invitasjon politiker.docx

Forslag pressemelding Friluftslivets uke 2019.docx

Friluftslivets uke-flyer 20191.pdf


 

Rapport om bruk av Frifondmidler 2018/19

Vi minner om at fristen for å bruke opp Frifondmidlene tildelt høsten 2018 er 30. juni 2019, og fristen for å rapportere bruken av midlene er 30. august 2019.

Midlene kan brukes på alt som kan komme barn og unge i lokalforeningen til gode.

Dersom en lokalforening helt eller delvis ikke har benyttet tilskuddsmidlene innen 30.juni, må ubrukte midler tilbakeføres til oss. Slike tilfeller kommer vi tilbake til etter at rapporteringene er gjort, dvs. etter 30.august.

Midlene det skal rapporteres bruken av, er de som ble tildelt i 2018 til:

 • Fiskesommer 2018
 • Drift av Jakt- og fiskeskolen
 • Drift av Jaktskytterskolen
 • Øvrige barne- og ungdomstiltak (de såkalte aktivitetsmidlene)

Når det gjelder rapportering av midler til Fiskesommer er det midlene brukt i 2018 som skal rapporteres nå. IKKE de som brukes til Fiskesommer i 2019-sesongen (disse skal med i neste rapporteringsrunde i 2020).

Mht. jakt- og fiskeskolene og jaktskytterskolene, så er det driftstilskuddet (kr 5.000,- til hver), det er IKKE eventuelt oppstartstilskudd, som skal rapporteres nå.

Husk også at mottatte midler som ikke er brukt til det spesifikke formålet for tildelingen (de fire punktene over), likevel er lovlig benyttet hvis de er brukt til annen virksomhet til gode for barn og ungdom. Den type bruk skal også med i rapporteringen.

Rapportskjema: Rapportskjema Frifond LNU 2018.docx

Retningslinjer for Frifondmidler: https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx#Anker1 

Årshjul for frister: https://www.njff.no/organisasjon/Last%20ned%20organisasjonsmateriell/%C3%85rshjul%20s%C3%B8knads%20og%20rapportfrister%202019.jpg

Er noe uklart er det bare å ta kontakt med Håkon Husdal

Barne- og ungdomskonsulent. Telefon:  667 92 236/975 06 167. Eller e-post: haakon@njff.no

Medlemstall 31.12.2018

Fylkesoversikt pr 31.12.2018.xls

Ant pr forening 2017-2018.xlsx

Ved innmelding av flere medlemmer benyttes følgende mal, som sendes medlem@njff.no

Masseimport nye medlemmer_mal1.xls

Kontingentsatser 2019.xlsx

​Skjema som skal sendes til NJFF

Kontingentsatser 2020.docx

Grunnlagsåret 2018.doc

2019-MVA-skjema_NJFF.doc

HUSK fristen for mva kompensasjon. Endelig frist er 1. mai.
Tidligere sendte foreningsinfo:

Foreningsinfo mai 2019

Foreningsinfo april 2019
Foreningsinfo mars 2019​

Foreningsinfo februar 2019
Foreningsinfo 14.01.19​

​Foreningsinfo 09.01.19​

 

Familiemedlemskap – innføres fra 01.10.2019.Familiemedlemskap_2.png

 • Lanseres for kontingentåret 2020 og skal være tilgjengelig fra oktober 2019
 • Arbeidet med tilpasninger av medlemssystemet er i gang
 • Arbeidet med lanseringsplan er i gang (intern og eksternt) 
 • Pris vedtatt av RS, kr. 1.100.-. Inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.

Når barn i familiemedlemskapet fyller 26 år, endres kategorien til hovedmedlem. Dvs ingen endringer fra dagens ordning.

Samtlige medlemmer i familiemedlemskapet får individuelle medlemsnummer.

Sidemedlemskap opprettes på samme måte som tidligere.

Nåværende familiemedlemmer vil etter 1. oktober få endret kategori til ektefelle/samboer.

Landsmøtevedtak:

Det etableres et nytt familiemedlemskap med utgangspunkt i husstand/bostedsadresse. Definisjonen på et familiemedlemskap vil være:

«Med familiemedlemsskap kan alle i husstanden være medlem. Landsmøtet vedtar øvre ramme for kontingent i landsmøteperioden, og representantskapet fastsetter årlig kontingent. I et familiemedlemskap kan det være inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand».

Forbundsstyret gis i oppdrag å iverksette det nye  tilbudet fra 2020. Representantskapet vedtar kontingent og satser for refusjon til fylkeslag og foreninger våren 2019.

Gjeldende kategori «familiemedlemskap uten tidsskrift» endrer fra 2020 betegnelse til «ektefelle/samboermedlemskap uten tidsskrift».

Medlemskategorien «Direktemedlemskap barn/ungdom uten tidsskrift» avvikles fra 2020.

 

Informasjon om digital jegerdokumentasjon og skyteprøve for storviltjegere

Info fra Miljødirektoratet.pdf 

​​

Penger til foreningen

Avregning  medlemskontingent for perioden november 2018 til medio mars 2019 for lokallag og fylkeslag er foretatt. Pengene ble overført 1. april.

Bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

Prisjustering på Sportsman's Pride

Siden 2015 har det vært flere prisjusteringer fra fabrikk uten at prisene er økt for vår del. I tillegg har også kostander ved transport økt. Ut fra dette ble det en liten prisøkning fra 01.09.2018.

Medlemmer kan fortsatt kjøpe 15 kg fôr av beste kvalitet til under kr. 400.-. Samtidig har foreningen en god avanse sett i realsjon til innkjøpspris og en meget gunstig sluttpris.

Vi minner om sponsorfondet hvor foreningen kan søke om fôrpremier til sine arrangement. Varene leveres sammen med ordninær fôrleveranse.  SPONSORPAKKE NJFF_2018.docx

Ønsker foreningen å bli selger av hundefôr?

Avtale fylles ut og sendes NJFF.  Avtale om kjop og omsetning av hundefor.doc

Hundefôr priser til medlemmer 1.09.2018.pdf

Hva gjør NJFF i forhold til ny personvernforordning (GDPR)?

EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Den 1. juli 2018 trer de nye reglene om hvordan vi skal håndtere personopplysninger i kraft. Reglene gjelder for alle virksomheter, organisasjoner og foreninger i EU. Det vil si at det nye regelverket også vil omfatte NJFFs medlemmer. Som medlem i en forening må man oppgi enkelte persondata. NJFF og NJFFs tilsluttede organisasjonsledd kan innhente og bruke opplysninger med utgangspunkt i «medlemsavtalen». Det vil si at når en person blir medlem i en forening/lokallag har forbundet lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger. Formålet med all behandling av personalopplysninger er ivaretakelsen av medlemsavtalen, oppfølging av medlemmet og informasjon om aktiviteter, herunder service til medlemmene. Medlemskap i NJFF innebærer at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av medlemskapet, aktiviteter, roller, verv, kurs, innkreving av medlemskontingent med mer. Forbundet skal ikke innhente andre opplysninger enn de som er relevante og nødvendige for formålet. Dersom persondata skal brukes til andre typer oppfølging som utsendelse av tilbud fra samarbeidspartnere og annet skal samtykke innhentes på forhånd.

NJFF arbeider i disse dager med retningslinjer for hvordan forbundet skal følge opp det nye regelverket,  og tilsvarende for alle våre foreninger/lokallag. Regelverket legger eksempelvis føringer for hvordan foreningene må forholde seg til personopplysninger i lokal medlemsadministrasjon. Forbundet er også i ferd med å tegne databehandleravtaler med alle våre leverandører. Nærmere informasjon om NJFFs retningslinjer og rettigheter for det enkelte medlem vil følge.

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2019. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

 1. Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
 2. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
 3. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
 4. Åpne filen i excel format
 5. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2019 = betalt medlemskap for 2019.

 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.