Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 23.04.2018 12:32

​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 

Årsmøtetider

Så raskt som mulig etter foreningens årsmøte skal følgende dokumenter/rapporter sendes inn.

Grunnlagsskjema 2017 - Grunnlagsåret 2017 - skjema.doc

Søknad momsrefusjon - MVA skjema 2018.doc

Kontingentsatsskjema 2019 - Kontingensatsskjema 2019.docx

Medlemstall 31.12.2017

Fylkesoversikt pr 31-12-17.xls

Kontingentsatser 2018.xlsx 

Ved innmelding av flere medlemmer benyttes denne malen: Masseimport nye medlemmer_mal.xls 

Medlemskap kjøpes på https://minside.njff.no/portal/forms

 

Grunnlagsskjema 2017 (bla. Fiskesommer)

Skjema grunnlag for tildeling av barn- og ungdomsmidler 2017 må fylles ut for å kunne søke midler. Innsendt skjema er bla en forutsetning for å kunne søke Fiskesommer arrangement. Det er viktig at ALLE opplysninger fylles ut; årsmøtedato for 2017 og 2018, medlemmer i styret og gjennomførte barn- og ungdomsaktivieter i 2017. Skjema SKAL skrives under av foreningens leder fra foregående år. Skjema sendes på epost til hilde.noeren@njff.no eller NJFF, postboks 94, 1378 Nesbru. 

MVA-kompensasjon 2018

Årsmøtene er nå godt i gang ute i foreninger og fylkeslag. Det er derfor på tide å sende inn MVA-søknad og regnskap for 2017. Frist for å sende dette inn er 1. mai 2018.
NJFF foretrekker at all dokumentasjon sendes elektronisk til njff@njff.no. (Kan også sendes per post til NJFF, PB. 94, 1378 Nesbru.)

Alle søkere SKAL være registrert i Frivillighetsregisteret med oppdaterte vedtekter innen 1. september 2018. Det koster ikke foreningene noe å være innmeldt i Frivillighetsregisteret.
Les mer her om hvordan dere blir registrert: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
Konsekvensen av å ikke være registrert i Frivillighetsregisteret er at man ikke har krav på refusjon og vil bli holdt utenfor MVA-kompensasjonsordningen.

For spørsmål vedrørende MVA-kompensasjon eller registrering i Frivillighetsregisteret kontakt Tine Rye-Sølvberg på 66792209 eller tine@njff.no eller Beate Krokan Carlsson på 66792210 eller bkc@njff.no.

Innkalling til det 22. ordinære landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Hvert tredje år arrangeres landsmøte i NJFF. Forrige landsmøte var i Haugesund 2015 - og det betyr at vi nå forbereder landsmøtet 2018. Når årsmøtesesongen for lokal- og fylkeslag starter etter jul, må du som medlem kjenne din besøkelsestid hvis det er saker du eller foreningen brenner for!

I henhold til NJFFs vedtekter §7, punkt 6, innkalles det nå til NJFFs 22. ordinære landsmøte. Landsmøtet foregår på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport fredag 16. – søndag 18. november 2018.  Innkalling landsmøte 2018.docx med foreløpig dagsorden er sendt alle lokal- og fylkeslag.

Valg av forbundsstyre

Valgkomiteen har hatt sitt første møte og har startet arbeidet med å finne kandidater til neste periodes forbundsstyre. Komiteen er avhengig av gode forslag fra foreninger og fylkeslag. Ta gjerne kontakt med komiteens leder Arne Jørstad ved spørsmål/innspill.

Valgkomi​​teen foran Landsmøtet 2018 består av: 

​​Leder Arne Jørstad, Jægrtun, 7633 Frosta (arne.jorstad@nte.no) mobil 97768468, Svein Arve Pedersen, Ilsengvn. 170, 2322 Ridabu (sveinarvepedersen@gmail.com) mobil 99108167, Torunn Rygg, Stranda 7 C , 6809 Førde (torunnrygg@hotmail.com) mobil 90565227, Oddvar Vermedal, Sandvika 12, 4329 Sandnes (odvermed@online.no) mobil 90899474, Jan Dalen, Kveldeveien 290, 3282 Kvelde (jadal@online.no) mobil 90565227, Gry Kopperud, Bergstigen 16, 3570 ÅL (gryk@koplingen.no) mobil 90865258, Håkon Rudland, Dålåstigen 434, 2647 Sør-Fron (hrudland@frisurf.no) mobil 46952998

Forslag sendes valgkomiteens leder innen 1. april 2018. Valgkomiteen må avgi si innstilling senest august 2018.

Dagens forbundsstyre består av: Runar Rugtvedt (leder), Arild Gjertsen (1. nestleder), Helene Bertelsen (2.nestleder), Brynjar Berge, Gunnar Borgen, Bjarte Erstad, Tina Dyrstad Fossdal, Knut Arne Gjems, Arne Aaberg og Vidar Nilsen (ansattes repr.).​

Mer om landsmøtet finner du her: https://www.njff.no/Organisasjon/sider/Landsmotet-2018.aspx

Nytt tilbud til lokalforeningene – bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2017. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

  1. Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
  2. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
  3. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
  4. Åpne filen i excel format
  5. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2018 = betalt medlemskap for 2018.

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.