Foreningsinfo
Publisert 18.04.2017 14:46
Oppdatert 21.04.2021 10:52

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foreningsinfo blir sendt ut hver måned per epost, og oppdatert på denne siden. Du kan få tilsendt viktig informasjon fra NJFF til ​foreningene rett til din epost ved å abonnere på vår nyhetsbrevtjeneste.

 


Etter årsmøte

​Disse ordningene skal rapporteres via dokumensenteret på "min side": 

 • Momskompensasjon.Frist: 1. mai

 • Regnskap og beretning. Frist: 1. mai​​

 • Protokoll fra årsmøte. Frist 1. mai

 • Kontingentsatser for 2022 (kontingentrapportering)


Rapporteringsmaler

​Ved rapportering i dokumentsenteret skal det benyttes maler. De finner du her​, last ned, fyll inn og last opp i dokumentsenteret. ​


Elektronisk skjema

Dersom du skal rapportere inn 

skal det gjøres via et elektronsik rapporteringsskjema. Merk at hver ordning skal rapporteres inn via sitt eget skjema.  Du finner rapportskjemaene på søknadsportalen. Bla deg ned til aktivitetstypen du skal rapportere og klikk deg inn på rapportskjema. Dersom linken ikke er gyldig, er ikke rapportskjema tilgjengelig helt ennå. Det kommer, så følg med!


Medlemstall 31.12.2020

Fylkesoversikt pr 31.12.2020.xls

Antall pr forening 2019 - 2020.xlsx

Antall pr forening 2018 - 2019.xlsx

Masseimport nye medlemmer.xls

Mønstervedtekter for lokalforeninger.doc


Familiemedlemskap

Pris  kr. 1.100.-. Inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand og innen samme lokalforening. Verver du en familie får du fire poeng uavhengig om familien teller tre eller fem personer.

Samtlige i familiemedlemskapet må være NYE NJFF-medlemmer, for at dette skal generere vervepoeng. Dette fordi det i realiteten er ett stk medlemskap/en kontingent.

Dersom en eller flere av personene som skal inngå i familieFamiliemedlemskap.pngmedlemskapet er medlem fra før, eller har vært det de siste tre årene, gis det ikke vervepoeng for dette.

Når barn i familiemedlemskapet fyller 26 år, endres kategorien til hovedmedlem. Dvs ingen endringer fra dagens ordning.

Samtlige medlemmer i familiemedlemskapet får individuelle medlemsnummer.

Sidemedlemskap opprettes på samme måte som tidligere.

Bruk SMS i kommunikasjonen med egne medlemmer

Mange lokalforeninger benytter i dag sms som kommunikasjonskanal til egne medlemmer. NJFF har en avtale med Link Mobility og mange foreninger benytter seg av tilbudet.

I forbindelse med at NJFF har gått over til nytt medlemssystem er det etablert en funksjon som gjør det mulig for de som har styreverv i lokalforeningene å sende ut sms direkte fra systemet (Lokal medlemsadministrasjon). For å ta i bruk denne funksjonaliteten må den enkelte forening etablere en kundeavtale med Link Mobility. De foreninger som allerede har et kundeforhold til denne leverandøren må inngå en ny avtale.

Avtalen ligger ferdig for utfylling. Priser og øvrige betingelser fremgår av avtalen.  Avtalen sendes Link Mobility, som oppretter kundeforholdet og formidler nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk verktøyet fra lokal medlemsadministrasjon. Benytt bestillingsskjema for registrering. NB! ALLE gule felt må fylles ut. Bestillingsskjema Utfylt skjema sendes direkte til kristoffer.johansen@linkmobility.com

 

Ønsker foreningen å bli selger av hundefôr?Hundefor.jpg

Avtale fylles ut og sendes NJFF.  Avtale om kjop og omsetning av hundefor.doc

​Sportsman's Pride

Medlemmer kan fortsatt kjøpe 15 kg fôr av beste kvalitet til under kr. 400.-. Samtidig har foreningen en god avanse sett i relasjon til innkjøpspris og en meget gunstig sluttpris.

Vi minner om sponsorfondet hvor foreningen kan søke om fôrpremier til sine arrangement. Varene leveres sammen med ordinære fôrleveranse.  SPONSORPAKKE NJFF_2018.docx

 

NJFFs innsatsmedalje

NJFFs innsatsmedalje er etablert for å hedre tillitsvalgte og frivillige i organisasjonen på forenings- og/eller fylkesnivå. Kriterier for tildeling av NJFFs innsatsmedalje.docx. For å søke - benytte følgende skjema NJFFs innsatsmedalje - skjema.docx.

​Hva gjør NJFF i forhold til ny personvernforordning (GDPR)?

EUs personvernforordning, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Den 1. juli 2018 trer de nye reglene om hvordan vi skal håndtere personopplysninger i kraft. Reglene gjelder for alle virksomheter, organisasjoner og foreninger i EU. Det vil si at det nye regelverket også vil omfatte NJFFs medlemmer. Som medlem i en forening må man oppgi enkelte persondata. NJFF og NJFFs tilsluttede organisasjonsledd kan innhente og bruke opplysninger med utgangspunkt i «medlemsavtalen». Det vil si at når en person blir medlem i en forening/lokallag har forbundet lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger. Formålet med all behandling av personalopplysninger er ivaretakelsen av medlemsavtalen, oppfølging av medlemmet og informasjon om aktiviteter, herunder service til medlemmene. Medlemskap i NJFF innebærer at organisasjonen må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av medlemskapet, aktiviteter, roller, verv, kurs, innkreving av medlemskontingent med mer. Forbundet skal ikke innhente andre opplysninger enn de som er relevante og nødvendige for formålet. Dersom persondata skal brukes til andre typer oppfølging som utsendelse av tilbud fra samarbeidspartnere og annet skal samtykke innhentes på forhånd.

NJFF arbeider i disse dager med retningslinjer for hvordan forbundet skal følge opp det nye regelverket,  og tilsvarende for alle våre foreninger/lokallag. Regelverket legger eksempelvis føringer for hvordan foreningene må forholde seg til personopplysninger i lokal medlemsadministrasjon. Forbundet er også i ferd med å tegne databehandleravtaler med alle våre leverandører. Nærmere informasjon om NJFFs retningslinjer og rettigheter for det enkelte medlem vil følge.

 

Har alle medlemmene betalt?

Gjennom lokal medlemsadministrasjon har foreningene mulighet til å se hvilke medlemmer som har betalt medlemskapet for 2021. NJFF sender som kjent ut betalingspåminnelser og henter inn ubetalte medlemskap gjennom dette. Mange foreninger har også gode erfaringer med selv å følge opp ubetalte medlemskap ved å benytte e-post, sms, sosiale medier og andre typer henvendelser. Benytt gjerne anledningen til å presentere foreningens tilbud og hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr!  

Slik benytter du som tillitsvalgt lokal medlemsadministrasjon:

 • Logg deg inn på Min side https://minside.njff.no/Account/Login
  1. Logg deg på medlemsnett og publisering (styret har tilgang til medlemsnett)
  2. Trykk Medlemsadministrasjon og velg ditt lokallag – søk
  3. Åpne filen i excel format
  4. Sjekk betalt/ikke-betalt ved å sortere etter «gyldig til» dato. Gyldig til 31.12.2021 = betalt medlemskap for 2021.

 

Tidligere sendte foreningsinfo:

Foreningsinfo desember 2020​

Foreningsinfo november 2020​

NJFF 150 år, utebursdag, webinar

Foreningsinfo oktober 2020

Foreningsinfo september_ lag utebursdag

Foreningsinfo september_ NJFF 150 år

Foreiningsinfo august_2 2020

Foreningsinfo august 2020

Foreningsinfo juni_2 2020

Foreningsinfo juni 2020

Foreningsinfo mai_2 2020

Foreningsinfo mai 2020

Foreningsinfo april_3 2020

Foreingsinfo april_2 2020

Foreningsinfo april 2020

Foreningsinfo_3 mars 2020

Foreningsinfo mars 2020

Foreningsinfo februar 2020

Foreningsinfo januar 2020- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.