Forsikringsordninger
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 21.12.2016 18:00
NJFFs fylkes- og lokallag er forsikret gjennom forbundets avtale sentralt med Gjensidige Forsikring ASA. Dette kan være kjekt å vite dersom det skjer en hendelse i samband med et arrangement lokalt, enten det er på klubbhuset eller flytebrygga.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har inngått forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring ASA. Avtalens ordlyd vedrørende ansvarsforsikring er som følger:

"Forsikringen omfatter det ansvaret som til en hver tid kan henføres til forbundets og dets fylkes- og lokallags-virksomhet".

I tilknytning til nevnte avtale vil blant anna følgende aktiviteter inngå:

Eier eller bruker av skytebaner 

Eier eller bruker av flytebrygger

Eier eller bruker av hytter eller klubbhus

Arrangør av skytekonkurranser

Arrangør av skyte- og/eller jaktprøver, samt instruksjon i forbindelse med jegerprøve

Ettersøk

Jakthundprøver og utstillinger

Fiskekonkurranser

Annen relevant kurs- og/eller foreningsvirksomhet


Ansvarsforsikringen har en avtalt forsikringssum på kr 10.000.000,-. Egenandelen utgjør kr 10.000,-.


And​​re forsikringsbehov

NJFF Sentralt har ingen andre kollektive forsikringer som gjelder for foreninger og fylkeslag. Eiendeler som klubbhus, hytter, skyteanlegg, fiskeanlegg av forskjellig art, båter og annet utstyr må dekkes ved egne forsikringer både for brann, innbrudd, tyveri, skade osv. Forsikringsselskapet Gjensidige gir våre foreninger rabatt (10%) på slike forsikringer.
 
Deltakere på ulike arrangement i regi av NJFFs foreninger er ikke forsikret. Her er det vanlig at den enkelte selv har forsikring gjennom hjem- eller reiseforsikring.

Alle fast ansatte i NJFF er forsikret gjennom Gjensidige. NJFF har også tegnet en yrkesskadeforsikring som omfatter midlertidige ansatte. Dette gjelder ansatte gjennom NJFF eller via fylkeskontorene. De midlertidige ansatte skal ha gyldig ansettelseskontrakt og skal meldes inn til personalavdelingen sentralt for at forsikringen skal gjelde.

Kontaktperson: Hilde Nøren.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Nettojakt.no
Chiruca NJFF2
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund