INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 21.12.2016 18:00

I henhold til forbundets vedtekter §7, pkt. 6, innkalles herved til det 21. ordinære landsmøte på

Rica Maritim Hotel, Haugesund

 

fredag 13. november – søndag 15. november 2015

 

Møtet starter fredag kl. 15.00

Forbundsstyrets forslag til dagsorden er som følger:

Sak     1. Åpning.

Sak     2. Godkjenning av fullmakter.

Sak     3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak     4. Landsmøtets forretningsorden.

Sak     5. Konstituering og valg av:

  1. To dirigenter.
  2. Sekretær.
  3. Redaksjonskomitèer.
  4. Protokollkomitè.

Sak     6. Beretning for perioden 2012 – 2014.

Sak     7. Regnskap med styrets beretninger for årene 2012, 2013 og 2014

Sak     8. Vedtektsendringer med innkomne forslag.

Sak     9. Andre innkomne forslag.

Sak     10. Handlingsprogram for perioden 2016 – 2021.

Sak     11. Medlemskontingenten.

Sak     12. Redaksjonskomitèens innstillinger

Sak     13. Valg av:

  1. Forbundsstyre.
  2. Revisor.
  3. Valgkomitè

Vennlig hilsen

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND


Runar Rugtvedt/s/     ​ Espen Søilen/s/
Leder Generalsekretær

Kontaktperson: Hilde Nøren.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.