Kommunikasjon og mediearbeid
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 21.12.2016 18:00
Kommunikasjon skal være en selvfølgelig del av all planlegging i NJFF og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler vi rår over.
Måten vi kommuniserer på er med på å forme hvordan verden ser på oss og hvordan vi ser på oss selv. Hvordan vi møter målguppene på nett, i e-postene vi skriver, hvordan vi oppfører oss i debatter og på møter, hva vi skriver i brosjyrene våre, hvordan vi opptrer i media, - alt er med å forme NJFFs omdømme. Omdømme har ogå mye å si for hvordan vi ser på oss selv og hvilken kultur vi har. 


Viktig oppgave​

Informasjon og kommunikasjonsarbeid er en prioritert oppgave i NJFF. Vi ser at verden endrer seg stadig raskere og nye kommunikasjonskanaler dukker opp og endrer kommunikasjonsmønsteret vårt. 

Vi må utnytte den nye tiden med de muligheter det gir. For å hjelpe oss i dette arbeidet har vi utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund​

Morgendagens muligheter for jakt og fiske avhenger av den innsatsen vi gjør nå. Derfor bør du lese kommunikasjonsstrategien nøye, og ta din del av ansvaret for å følge den opp.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.