Kontakt NJFFs styre
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 22.02.2021 08:45
NJFFs forbundsstyre velges på landsmøtet. Forbundsstyret skal ivareta forbundets valgte politikk i perioden mellom landsmøtene. Det sittende forbundsstyret ble valgt under Landsmøtet 2018 på Gardermoen. Her finner du kontaktinformasjon til styret.

​​​​​​​ ​​

​Landsmøtet i NJFF møtes hvert 3. år og velger blant annet NJFFs forbundsstyre for en periode på 3 år.

Forbundsstyret har 10 medlemmer: Leder, 1. og 2. nestleder og seks landsmøtevalgte medlemmer. I tillegg har de ansatte i NJFFs administrasjon en representant i styret.

Vanligvis har forbundsstyret rundt 10 møter i året. Formelt møtes styret ved behov, eller når leder eller minst 4 styremedlemmer krever dette. Forbundsstyrets har møte- og talerett på Representantskapets møter. Representantskapet består av de 19 valgte fylkeslagslederne, og møtes 2 ganger per år.

Til å bistå seg og administrasjonen i deres arbeid, utnevner forbundsstyret rådgivende utvalg for kommende landsmøteperiode. Utvalgene​ er sammensatt av ressurspersoner innenfor ulike fagfelt i NJFFs virksomhet.


Knut Arne Gjems
Leder
Tlf. 91 87 78 74


​​4J3A0389.jpg


Arild Gjertsen
1. nestleder
Tlf. 95 26 31 25


4J3A0370.jpg


Ann-Eva Isaksen
2. nestleder
Tlf. 90 60 41 49


4J3A0373.jpg


Tina Dyrstad Fossdal
Styremedlem
Tlf. 95 80 48 24

 ​
​​4J3A0394.jpg


Line Johansen
Styremedlem
Tlf. 48 10 51 82 


Line-Johansen.jpg


Bjarte Erstad
Styremedlem
Tlf. 90 92 79 99


4J3A0410.jpg


Bjørn E. Mathiesen
Styremedlem
Tlf. 90 94 82 90 

​​
4J3A0376.jpg


Ole Martin Meland
Styremedlem
Tlf. 92 45 89 59 


4J3A0414.jpg


Bergfinn Alund
Styremedlem
Tlf. 95 08 41 07


4J3A0405.jpg

​​​​
Vidar Nilsen 
Ansattes representant
Tlf. 66 79 22 00/ 95 74 61 00


4J3A0422.jpg

1. vara:
Johnny Frimann Andersen
Tlf. 90 24 51 18


4J3A0383.jpg

​2. vara:
Alf Erik Røyrvik
Tlf. 95 88 94 75


4J3A0412.jpg


 


 

Kontaktperson: Elisabeth Topaas​.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.