NJFFs utvalg
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 06.11.2020 11:35
I etterkant av Landsmøtet utnevner Forbundsstyret rådgivende aktivitetsutvalg for den kommende landsmøteperioden. Utvalgene er rådgivende organ for Forbundsstyret og administrasjonen. ​​​​ ​Felles for alle disse er at lederen i utvalgene skal sitte som medlem i forbundsstyret, som et bindeledd mellom utvalget og forbundsstyret. Utvalgenes sekretariatsfunksjon ivaretas av administrasjonen.

​​​Barne- og Ungdomsutvalget​​​

NJFF Landsmøte vedtok i 2003 at Forbundsstyret skal oppnevne medlemmene i Det sentrale barne- og ungdomsutvalget for en landsmøteperiode av gangen. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet.

Utvalget skal også løpende evaluere denne virksomheten og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for barn og ungdom.

 

Medlemmer i Barne- og ungdomsutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • ​Leder Tina Dyrstad Fossdal,  (forbundsstyret)
 • Johannes Skulstad, Finnmark
 • Vanja Fjerdingøy, Nordland
 • Yngve Thomassen, Rogaland
 • Jon Inge Kleven, Telemark
 • Andreas Frøsland, Hedmark

Utvalgets sekretær er NJFFs barne- og ungdomskonsulent Karina Gjerde​


Kvinne​​utvalget​​

NJFF Landsmøte 2012 vedtok at Forbundsstyret skal oppnevne et sentralt kvinneutvalg. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs satsing på kvinner.

Utvalget skal arbeidet for kvinners naturlige plass i NJFF og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for kvinner.

Medlemmer i Kvinneutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Bergfinn Alund (forbundsstyret)  
 • Turid Sættem Eggen, Møre og Romsdal
 • Camilla Bjørnsen Schau, Buskerud
 • Hege Sorkness, Oslo
 • Elisabeth Venberget, Hedmark​

Utvalgets sekretær er NJFFs organisasjonskonsulent Silje Klæbo.​


Sportsfiske​​utvalget​​​

Sportsfiskeutvalget er styrets og administrasjonens rådgivende utvalg i saker som angår NJFFs aktivitet innenfor sportsfiske og saker i tilknytning til dette. Utvalget har besluttende myndighet i saker som det ikke er naturlig å heve til behandling i forbundsstyret.

Sportsfiskeutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for fiskekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Sportsfiskeutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Bjarte Erstad,  (forbundsstyret)
 • Tore Litlère Rydgren, Hedmark
 • Ellen Marie Hagevik, Rogaland
 • Erik Olstad, Oppland
 • Ingar Heum, Vestfold 
 • Randulf Tverfjell, Møre og Romsdal

Utvalgets sekretær er NJFFs sportsfiskekonsulent Tor Arne Justad 


Jaktskyt​​terutvalget​​

Jaktskytterutvalget er et rådgivende utvalg overfor styret og administrasjonen i saker som angår utøvelse av praktisk jakt med rifle og hagle, samt aktiviteter innenfor jaktskyting.

Utvalget skal blant annet evaluere og vurdere NJFFs jaktskyteaktiviteter og uttale seg om nye konkurranseformer.

Jaktskytterutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for jaktskytekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Jaktskytterutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Line Johansen,(forbundsstyret)
 • Tove Annethe Bøe, Oppland
 • Øyvin Froland, Aust-Agder​
 • GeirThrane, Finnmark​
 • Bjarte Grimen, Hordaland
 • Rune Sørholt, Nord-Trøndelag
 • Tommy Mortensen, Troms
 • Ola Berntsen, Hedmark
 • Inge Mork, Akershus

Utvalgets sekretær er NJFFs jaktskytekonsulent Vidar Nilsen.


Ressursgruppe skytebane

Ressursgruppe skytebane har følgende sammensetning:

 • ​Ole Martin Meland, Telemark (forbundsstyret)
 • Per Jørgen Eskeland, Aust-Agder
 • Jan Fredrik Monsen, Hordaland
 • Sigurd Rognerud, Hedmark


Ad hoc-utvalg ettersøk

Medlemmer i dette utvalget er:

 • Leder Ole Martin Meland,  (forbundsstyret)
 • Kjetil Sørby (fylkesinstruktør ettersøk NJFF Østfold)
 • Øystein Sjursen (fylkesinstruktør ettersøk NJFF Hordaland)
 • Eivind Lurås (fylkesinstruktørkompetanse tilknyttet Jakt- og Fiskesenteret)
 • Eli Marianne Pedersen (ettersøksinstruktør Tranøybotn og Omegn JFF)
 • Hans Petter Klokkerengen (Eidsvoll kommune, Viken)
 • Sigrun Skjelseth (Løten kommune, Innlandet)


Organisajonsutvalg

NJFFs forbundsstyre utnevnte et organisasjonsutvalg som skal utrede viktige sider ved hele NJFF-organisasjonen og komme med forslag til tiltak for en positiv utvikling av denne gjennom de kommende årene.​

Medlemmer i organisasjonsutvalget:

 • ​Leder Arild Gjertsen,  (forbundsstyret)
 • Ann-Eva Isaksen, (forbundsstyret)
 • Bjørn Mathisen,  (forbundsstyret)
 • Line Lillebø Osfoss, Oslo
 • Camillia Moseid, Vest-Agder
 • Hans Bjarne Tennøy, Møre og Romsdal
 • Vanja Fjerdingøy, Nordland
 • Terje Wangsholm, Hordaland​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.