NJFFs utvalg
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 01.07.2019 14:13
I etterkant av Landsmøtet utnevner Forbundsstyret rådgivende aktivitetsutvalg for den kommende landsmøteperioden. Utvalgene er rådgivende organ for Forbundsstyret og administrasjonen. ​​​​ ​Felles for alle disse er at lederen i utvalgene skal sitte som medlem i forbundsstyret, som et bindeledd mellom utvalget og forbundsstyret. Utvalgenes sekretariatsfunksjon ivaretas av administrasjonen.

​​​Barne- og Ungdomsutvalget​​​

NJFF Landsmøte vedtok i 2003 at Forbundsstyret skal oppnevne medlemmene i Det sentrale barne- og ungdomsutvalget for en landsmøteperiode av gangen. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs barne- og ungdomsvirksomhet.

Utvalget skal også løpende evaluere denne virksomheten og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for barn og ungdom.

 

Medlemmer i Barne- og ungdomsutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • ​Leder Tina Dyrstad Fossdal, Vest-Agder (forbundsstyret)
 • Johannes Skulstad, Finnmark
 • Vanja Fjerdingøy, Nordland
 • Yngve Thomassen, Rogaland
 • Jon Inge Kleven, Telemark
 • Andreas Frøsland, Hedmark


Kvinne​​utvalget​​

NJFF Landsmøte 2012 vedtok at Forbundsstyret skal oppnevne et sentralt kvinneutvalg. Utvalget er rådgivende overfor styret og administrasjonen i saker som angår NJFFs satsing på kvinner.

Utvalget skal arbeidet for kvinners naturlige plass i NJFF og komme med innspill til kurs- og aktivitetstilbud for kvinner.

Medlemmer i Kvinneutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Sara Behzadzadeh, Hordaland (forbundsstyret)  
 • Turid Sættem Eggen, Møre og Romsdal
 • Camilla Bjørnsen Schau, Buskerud
 • Hege Sorkness, Oslo
 • Elisabeth Venberget, Hedmark​

Utvalgets sekretær er NJFFs organisasjonskonsulent Silje Klæbo.​


Sportsfiske​​utvalget​​​

Sportsfiskeutvalget er styrets og administrasjonens rådgivende utvalg i saker som angår NJFFs aktivitet innenfor sportsfiske og saker i tilknytning til dette. Utvalget har besluttende myndighet i saker som det ikke er naturlig å heve til behandling i forbundsstyret.

Sportsfiskeutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for fiskekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Sportsfiskeutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Bjarte Erstad, Hordaland (forbundsstyret)
 • Tore Litlère Rydgren, Hedmark
 • Ellen Marie Hagevik, Rogaland
 • Erik Olstad, Oppland
 • Ingar Heum, Vestfold 
 • Randulf Tverfjell, Møre og Romsdal

Utvalgets sekretær er NJFFs sportsfiskekonsulent Steinar ​​​Paulsen.


Jaktskyt​​terutvalget​​

Jaktskytterutvalget er et rådgivende utvalg overfor styret og administrasjonen i saker som angår utøvelse av praktisk jakt med rifle og hagle, samt aktiviteter innenfor jaktskyting.

Utvalget skal blant annet evaluere og vurdere NJFFs jaktskyteaktiviteter og uttale seg om nye konkurranseformer.

Jaktskytterutvalget skal også arbeide for å utvikle tidsmessige reglement for jaktskytekonkurranser i NJFFs regi.

Medlemmer i Jaktskytterutvalget i perioden 2018 - 2021:

 • Leder Line Johansen, Buskerud (forbundsstyret)
 • Tove Annethe Bøe, Oppland
 • Øyvin Froland, Aust-Agder​
 • GeirThrane, Finnmark​
 • Bjarte Grimen, Hordaland
 • Rune Sørholt, Nord-Trøndelag
 • Tommy Mortensen, Troms
 • Ola Berntsen, Hedmark
 • Inge Mork, Akershus

Utvalgets sekretær er NJFFs jaktskytekonsulent Vidar Nilsen.


Ressursgruppe hund​​​

Ressursgruppe jakthund har følgende sammensetning:

 • ​Leder Arne Jørstad
 • Nina Smidtsrød (fuglehund)
 • Arnfinn Lien (elghund)
 • Raymond Bråten (drivende hund)
 • Hans Olav Nordli (hihund)
​Utvalgets sekretær er NJFFs viltkonsulent Roar Lundby.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.