NJFFs oppbygging (organisasjonskart)
Publisert 15.02.2016 02:39
Oppdatert 21.01.2019 11:57
Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, med en demokratisk organisasjonsstruktur.

​​​​​​​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbunds hovedformål er å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning. Vi skal bidra til å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

Jakt og fiske skal foregå til glede for flest mulig motiverte utøvere. Derfor er mottoet vårt "Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid".

​Nesten 100 prosent kommunedekning

NJFF har i dag rundt 115.000 medlemmer og nærmere 570 lokalforeninger, lokalisert i nær alle landets kommuner. Foreningene i et fylke utgjør NJFFs fylkeslag, som ledes av et styre valgt av representanter fra lokalforeningene.

Rundt 80 personer har et ansettelsesforhold i NJFF. 44 av disse har sitt arbeidssted på NJFFs hovedkontor på Hvalstad i Asker. I tillegg består administrasjonen av heltidsansatte fylkessekretærer i de 19 fylkeslagene. Enkelte fylker har egne prosjekt- eller merkantilt ansatte.

​​​​Organisasjonsdemokratiet

Alle lokalforeninger tilknyttet NJFF er selvstendige enheter, økonomisk og juridisk, med årsmøtet i foreningen som sitt øverste organ.

Landsmøtet er øverste organ i NJFF, og avholdes hvert tredje år. På Landsmøtet møter delegater fra lokalforeningene, valgt på fylkeslagenes årsmøter. Vedtak fattet på landsmøtet forplikter hele organisasjonen. Landsmøtet velger blant annet NJFFs forbundsstyre.

NJFFs politikk​

NJFFs forbundsstyre ivaretar forbundets politikk i perioden mellom landsmøtene, basert på styringssignalene fra landsmøtet. Forbundsstyret tar stilling til dagsaktuelle saker, med støtte fra NJFFs sentraladministrasjon.

De valgte fylkeslederne utgjør til sammen representantskapet i NJFF, som møter to ganger i året. Representantskapet vedtar blant annet budsjett og årlig arbeidsprogram for NJFF.

Under "NJFF mener" på fanene "Jakt, hund og skyting" og "Sportsfiske" kan du lese mer om NJFFs standpunkt innen viktige ​saker.​

Kontaktperson: Hilde Nøren.

Relatert innhold

​Organisasjonskart - NJFFs tillitsmanns-apparat (bilde / nedlastbar PDF).
Organisasjonskart - NJFF Sentralt (bilde/ nedlastbar PDF).
Organisasjonskart - NJFF på fylkesnivå (bilde/ nedlastbar PDF.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.