NJFFs søknadsportal
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 14.08.2018 09:08
Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor NJFF

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til mer enn 3500 aktiviteter rundt om i  landet. I tillegg får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kommune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, og som kan gi både medlemmer og andre en rekke tilbud.

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.  Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, benyttelsen av midlene og rapporteringen på bruken av dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene foreningen søker, slik at også denne delen av foreningsvirksomheten går sin gode gang.

 

Lykke til med aktivitetene!

Last ned NJFFs Søknadshåndbok 2018 

Søknadshåndboken_2018_1.png
 

Viktige datoer:

DATO   AKTIVITET

09.02.18 Utlysning Fiskesommer

09.02.18 Utlysning Introfiske

20.02.18 Frist innsending grunnlagsskjema

15.03.18: Søknadsfrist Fiskesommer

15.03.18: Søknadsfrist Introfiske

01.06.18 Søknadsfrist jentemidler 

30.05.18 Utlysning Barn- og ungdomsmidler

30.07.18 Frist bruke opp LNU og Fiskesommerstøtte 

20.09.18 Søknadsfrist Barn- og ungdomsmidler

20​.09.18 Rapportering LNU o​g Fiskesommer

15.12.18 Rapportering Jentemidler

31.12.18 Søknadsfrist Sjøørretmidler

31.12.18 Søknadsfrist Vilt- og fiskestellfond


 

MENY

LNU Frifond

Fiskesommer​

Oppstartsmidler JOFS

Oppstartsmidler J​aktskytterskolen

Kvinneaktivitetsmidler​

Sjøørretmidler

NJFFs Vilt- og fiskestellsfond

Foreldrefiskekurs

Momsrefusjon

Studieforbundet for natur og miljø

Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen

Andre søkemuligheter​


 


FRIFOND/ LNU-midler 2018/2019​

SØKNADSFRIST 20.09.2018

Hva: Frifond er den største potten NJFF  deler ut. I fjor fordelte vi om nesten 6 millioner kroner på mer enn 2500 aktiviteter. Les igjennom søknadskriteriene nøye før du fyller ut skjema. Se lenger ned.

Husk at foreninger som har etablert Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole vil motta en grunnstønad. Foreningen skal da ha drevet Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole ett år eller mer.


Det skal  leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen 20. september


Hvem: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagskjema og dermed har mer en 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Du kan lese mer om LNU og deres tilbud på deres nettsider​

Søknadskriterier Frifond.doc

Hvordan: SØK HER​

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud​​

____________________________ ______________


 

OPPSTARTSMIDLER NJFF JAKTSKYTTERSKOLE​

SØKNADSFRIST 20.09.2017

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Jaktskytterskoler. Hensiktien er rekrutering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 20.09.2016

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

jaktskytterskolen utlysning 2017-2018.docx

___________________________​______________


OPPSTARTSMIDLER NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER (JOFS)​

SØKNADSFRIST 20.09.2018

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er I korte trekk foreningenes aktiviteter satt I system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter. Minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 20. 09.2017

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

JOSF utlysning 2017-2018 .docx

___________________________________________
INTROJAKT 2018​

Frist: 15. juni

Hva: Nær halvparten av de som tar jegerprøven aldri kommer seg ut på praktisk jakt. Årsakene er mange, men spranget fra klasseromsundervisning til å dra ut i skogen med eget våpen, kan bli for stort. Manglende kunnskap, jaktterreng, miljø, våpen, ol er ofte årsaker som trekkes frem.

Introjaktene er derfor midt i blinken for alle som trenger hjelp til å komme i gang, og foreninger/fylkeslag kan nå søke om 3000 kr i støtte pr arrangement.

Hvordan:​ Les mer her

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

 

____________________________ ______________

 

FISKESOMMER 2018​

Utlyses: 9. februar

Frist: 15. mars

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. 200 foreninger mottar 10 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere.

Hvordan:​ Les mer her

Kontaktperson: Henning Ottarsrud


 

INTROFISKE 2018

Utlyses: 9. februar

Frist: 15. mars

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å invitere alle som har lyst til å lære mer om fiske, med ut på tur. Vår erfaring er at svært mange ønsker å fiske, men har ikke nok kunnskap. NJFF vil i sommerhalvåret 2018 gjennomføre opp mot 200 introfisketurer over hele landet. Det er foreninger og fylkeslag som arrangerer, og de aller fleste vil foregå i nærmiljøet. Arrangementene retter seg både mot nye fiskere og mot de som har lyst til å oppleve/lære nye fiskemetoder og nye former for fiske. Hensikten er at de skal få erfaring, slik at de kan dra på tilsvarende fisketurer på egenhånd. Foreningene vil tilby makrellfisketurer, fisketurer i lakseelva, artsfiske, fluefiske etter gjedde, kveitefiske, dorgeturer og mye mer. Foreningene og fylkeslag oppfordres til å være kreative, og søke tilsagn om/by på fisketurer som alle drømmer litt om. 

Alle kan delta på introfisketurene. Deltageren kan gjerne ha fisket før, men introfisketurene er for deltagere som er nye i forhold til aktuell fiskeform. Alle deltakere vil bli møtt av erfarne instruktører som gir veiledning.

 

Hvordan:​ Les mer her

Kontaktperson: Henning Ottarsrud

___________________________________________


 

OPPSTARTSMIDLER NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER (JOFS)​

SØKNADSFRIST 30.08.2018

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er I korte trekk foreningenes aktiviteter satt I system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter. Minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 30.08.2017

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

JOSF utlysning 2017-2018 .docx

___________________________________________


 

 

OPPSTARTSMIDLER NJFF JAKTSKYTTERSKOLE​

SØKNADSFRIST 30.08.2017

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Jaktskytterskoler. Hensiktien er rekrutering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 30.08.2016

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

jaktskytterskolen utlysning 2017-2018.docx


 

 

___________________________​______________

 


KVINNEAKTIVITETSMIDLER 2018 (tidl. jentemidler)

Utlyses: April, informasjon kommer i foreningsnytt og på njff.no

​​Søknadsfrist: 01.06.2018 (OBS! forskjøvet frist i 2018 pga. sen bevilgning fra Miljødirektoratet) ​

Hva: Jentemidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. fylkeslag i samarbeid med minst en lokalforening. 

Hvordan: Søknaden leveres elektronisk via elektronisksøknadsskjema. 

Rapportering: De foreninger som har fått tilsagn om midler, vil få disse utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Les mer om rapportering i retningslinjene nedenfor. 

Rapportskjema: ​Her finner du rapportskjema fo​r Kvinneaktivitetsmidler​ 2018​

Kontaktperson: Silje Klæbo


Retningslinjer for tildeling og rapportering av Jentemidler.pdf

Arrangørtips.pdf


 


 

___________________________ ______________

SJØØRRETMIDLER

Søknadsfrist 31.12.2017

Hva: Gjennom den årlige «Villaksauksjonen» får Organisasjonen Redd Villaksen hvert år inn flere hundre tusen kroner som uavkortet skal gå til å bedre forholdene for laks og sjøørret i vårer elver. For 2015 har NJFF fått kr. 100 000,- til fordeling blant foreninger

Pengene skal gå til konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, knyttet til gytegrus og andre forbedringer av gyte-og oppvekstforhold for sjøørret. Det gis ikke støtte til planarbeid, biologiske undersøkelser osv

Hvem kan søke: NJFFs foreninger.

Hvordan: Søknadsskjema er sendt elektronisk til alle våre foreninger, og du kan laste ned skjemaet nedenfor.

Sendes på e-post: NJFF@njff.no

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth​


 

Sjøørretmidler for 2015.docx

Sjøørretmidler for 2015.pdf

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.doc

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.pdf

 

___________________________ ______________


 

NJFFs VILT- OG FISKESTELLSF​OND

SØKNADSFRIST 31.12.2017

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av filt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post: NJFF@njff.no , eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson: 


 

 Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak.pdf

 

___________________________ ______________


 

FISKEKURS FOR FORELDRE 2018

Foreldrefiskekursene inngår nå som del av Introfiske (se over)

Hva:  Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene (og andre voksne) som trenger å lære seg å fiske å kunne ta med egne og andres barn på tur. Vi startet med å kalle dette "Forelderfiskekurs", men etter flere innspill fra evalueringen i 2017 er signalet at dette oppleves som en begrensning, og at navnet bør endres til et mer generelt navn som tydeligere invitere "alle" som vi lære å fiske. Vi kommer tilbake med ny tittel på konseptet.

Innholdet vil likevel være det samme. Forutsatt at vi får støtte til finansiering, vil arrangørene får kr. 4000.- i arr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for en grunnleggende innføring i sportsfiske, hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv.

Kontaktperson:Steinar Paulsen


 

 

___________________________ ______________


 

STUDIEFORBUNDET FOR NATUR OG MILJØ​

NJFF er medlem av studieforbundet natur og mijø.

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt.


Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. ​


 

Du må søke om støtte før kursstart. Du kan finne søknadskjema på studieforbundets hjemmeside. www.naturogmiljø.no. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema.

Det må foreligge godkjent studieplan  for å kunne søke om kurstilskudd. Godkjente studieplaner finner du på nettsidene til studieforbundet. 


 

Søk også om tilretteleggingstilskudd

 

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren, og fjerne eller lette opplæringshindringer.


 

Les godt gjennom rettningslinjer 


 

Kontaktperson NJFF:
Hans Petter Dalby
hpc@njff.no


 

Grønt stuideforbund

Tlf: 67102260

Epost: post@naturogmiljo.no

Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk.


 

www.naturogmiljo.no


 

___________________________ ______________


MOMSREFUSJON

SØKNADSFRIST 1. MAI


 

Forbundet sentralt søker årlig momskompensasjon samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.  

Det er et krav at alle som søker, er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. 

http://www.brreg.no/frivillighet/

 

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningen sende følgende inn til forbundet sentralt:

• Regnskap

• Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll). 


 

Frist for innsending til forbundet er 1. mai. 

Sendes til njff@njff.no eller
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru

Se forskrift, «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner» og mer informasjon på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, www.lottstift.no


 

Merk!! 

• Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai.

• Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai.

• Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

• Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor.


 

 

 

Kontaktperson:

Beate Krokan Carlsson

bkc@NJFF.no


 

Tine Rye-Sølvberg

tine@njff.no​


___________________________ ______________


 

GJENSIDIGESTIFTELSEN
FRIST 15. SEPTEMBER

 

 

Gjensidigestiftelsen har fem hovedområder de satser på og som din forening bør sikte på ved søknad. De fem områdene er: 


 

- Sikkerhet

- Mestring og læring

- Sosial inkludering og mangfold

- Fysisk aktivitet 

- Kosthold


 

PS Nå også for bygg og anlegg.


 

Gjensidigestiftelsens søknadsskjema åpner som regel i juni med frist i september.  Søknadsfristen gjelder prosjekter med oppstart kommende år. Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke.

Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no​


 

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte.


 

Byggeprosjekter

Gjensidigestiftelsen tar også i mot søkenader om   støtte til byggeprosjekter..  Se eget skjema på deres nettsider.

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel gapahuker, turstier,  hytter, klubbhus og lignende. 

 

Les mer på nettsidene til www.Gjensidigestiftelsen.no ​

 

___________________________ ______________


Frist 2.2.2018

 

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.


 

Friluftsliv og naturkunnskap

Vi vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.


Pengene kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene.

Sparebankstiftelsen fire formål de gir gaver:
Kunst og kultur
Kulturminner og historie

Friluftsliv og naturkunnskap
Nærmiljø, idrett og lek

Mest aktuell er friluftsliv og naturkunskap:. Dette er tiltak som bidrar til økt forståelse for sammenhegnene i naturen, inviterer til økt friluftsliv og stimulerer til nysgjrrighet og skaperkraft.

Les mer og fyll inn skjema på stiftelsens nettsider. ​


 

Kontakt:

www.sparebankstiftelsen.no

post@sparebankstiftelsen.no

Telefon: +47 902 44 100​


 

___________________________ ______________ 

 
Det finnes mange muligheter for å søke økonomisk støtte utenfor NJFF.  Kommunen, fyllkeskommunen, lokale bedrifter, hjørnesteinsbedrifter og mange andre støtter gode tlokale tiltak og ideer. Det er ikke helt enkelt å holde styre på alle lokale tilskuddsmuligheter. Ta kontakt med lokalsammfunnet og forhør deg om lokale muligheter.


 

Kommunen

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler , kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.


 

Lokale sparebanker, strømleverandører 

Stadig flere lokale banker, strømleverandører og andre hjørnesteinsbedrifter har stadig større fokus på samfunnsansvar (CSR) og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom tildeling av støtte til prosjekter og tiltak lokalt. Ta kontakt med hjørnestensbedriftene lokalt og forhør det om mulighetene. 

 

Legater

Det finnes en rekke legater og fond som støtter prosjekter. Legatene og fondene har som regel geografiske eller er tematiske krav. Det finnes flere nettsider med oversikt over legater og fond. Eks. Legathåndboken.no, legatsiden.no osv. 


 

Lokale bedrifter

Lokale bedrifter sponser ofte lokale lag og foreninger. Ofte kan dette være gjennom varer eller tjenester. Lag en god presentasjon av ditt lag og presenter for ditt lokale næringsliv. 


 

Grasrotandelen Norsk tipping

Registrer din forening med grasrotandel og gi medlemmer og støttespillere muligheten til å gi  5% av sin spillerinnsats. Les mer på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen​


 


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.