NJFFs søknadsportal
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 07.04.2017 12:51
Her er en oversikt over NJFFs sentrale midler. Merk deg frister.

___________________________ ______________

JENTEMIDLER 2017

​​Søknadsfrist 15.05.2017

Hva: Jentemidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. fylkeslag i samarbeid med minst en lokalforening. 

Hvordan: Søknaden leveres elektronisk. Elektronisk søknadsskjema​


Retningslinjer for tildeling og rapportering av Jentemidler.pdf

Arrangørtips.pdf

___________________________ ______________


FISKEKURS FOR FORELDRE 2017

Hva: Vi følger opp fjorårets satsing på "Foreldrefiskekurs". Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene (og andre voksne) som trenger å lære seg å fiske å kunne ta med egne og andres barn på tur. Arrangørene får kr. 4000.- iarr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for å lære voksen hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv.

Søkandsfrist 01. mars.

Her er link til påmelding.

____________________________ ______________


FISKESOMMER 2017

NB! NY FRIST 01.03.2017 

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. Alle foreninger mottar 10 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere. Det er spesielt viktig at det rekrutteres under arrangementene. Påmeldingsfristen er allerede 1. mars.

​Her er påmeldingslink.​

___________________________________________


FRIFOND/ LNU-midler

NB! NY FRIST 30.09.2016

Hva: Frifond er den største potten NJFF har å dele ut. I fjor fordelte vi om lag 5,5 millioner kroner på nesten 2500 aktiviteter. Les igjennom søknadskriteriene nøye før du fyller ut skjema. Se lenger ned.

Husk at foreninger som har etablert Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole vil motta en grunnstønad. Foreningen skal ha drevet Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole ett år eller mer.

Vi har dessverre ikke fått på plass en kvitteringsløsning i søknadssystemet. Ved hendvendelse kan vi sende ut kopi av søknad på epost. Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt ut i løpet av fem virkedager.

Hvem: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagskjema og dermed har mer en 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Hvordan: Søknaden leveres elektronisk. Elektronisk søknadsskjema

Søknadskriterier Frifond 2016.doc

___________________________________________


NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER

NY FRIST! 30.09.2016

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er I korte trekk foreningenes aktiviteter satt I system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter. Minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Fyll ut søknadsskjema og send til cak@njff.no innen 30.08.2016

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

JOSF utlysning 2016-2017.docx

Tips og aktiviteter.DOCX     JOFS Tips og aktiviteter.pdf

aktivitets skjema.DOCX       JOFS aktivitets skjema.pdf

___________________________________________


NJFF JAKTSKYTTERSKOLE

NY FRIST! 30.09.2016

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Jaktskytterskoler. Hensiktien er rekrutering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Fyll ut søknadsskjema og send til cak@njff.no innen 30.08.2016

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​

jaktskytterskolen utlysning 2016 -2017.docx

Jaktskytterskolen aktivitets skjema.docx

Jaktskytterskolen aktivitets skjema.pdf

​___________________________________________

NJFFs VILT- OG FISKESTELLSF​OND

Søknadsfrist 31.12. 2016.

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av filt og fiskestellsmidler finner du i linken her:

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post: NJFF@njff.no

Eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

 Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak.pdf

  ​ ​___________________________________________

 

SJØØRRETMIDLER

Søknadsfrist 31.12. 2016

Hva: Gjennom den årlige «Villaksauksjonen» får Organisasjonen Redd Villaksen hvert år inn flere hundre tusen kroner som uavkortet skal gå til å bedre forholdene for laks og sjøørret i vårer elver. For 2015 har NJFF fått kr. 100 000,- til fordeling blant foreninger

Pengene skal gå til konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, knyttet til gytegrus og andre forbedringer av gyte-og oppvekstforhold for sjøørret. Det gis ikke støtte til planarbeid, biologiske undersøkelser osv

Hvem kan søke: NJFFs foreninger.

Hvordan: Søknadsskjema er sendt elektronisk til alle våre foreninger, og du kan laste ned skjemaet nedenfor.

Sendes på e-post: NJFF@njff.no

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Sjøørretmidler for 2015.docx

Sjøørretmidler for 2015.pdf

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.doc

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.pdf

​___________________________________________


Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Sommerkolleksjon-chiruca
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund