NJFFs søknadsportal
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 07.09.2017 12:00
Her er en oversikt over NJFFs sentrale midler. Merk deg frister.

​​​​​FRIFOND/ LNU-midler 2017/2018

SØKNADSFRIST 30.08.2017

Hva: Frifond er den største potten NJFF  deler ut. I fjor fordelte vi om nesten 6 millioner kroner på mer enn 2500 aktiviteter. Les igjennom søknadskriteriene nøye før du fyller ut skjema. Se lenger ned.

Husk at foreninger som har etablert Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole vil motta en grunnstønad. Foreningen skal da ha drevet Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole ett år eller mer.


Det skal  leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen 30 Juli.

Hvem: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagskjema og dermed har mer en 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Søknadskriterier Frifond 2017.doc

Hvordan: Søknaden leveres elektronisk. Elektronisk søknadsskjema

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud​​


___________________________________________


NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER

SØKNADSFRIST 30.08.2017

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er I korte trekk foreningenes aktiviteter satt I system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter. Minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 30.08.2017

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

JOSF utlysning 2017-2018 .docx

___________________________________________


NJFF JAKTSKYTTERSKOLE

SØKNADSFRIST 30.08.2017

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Jaktskytterskoler. Hensiktien er rekrutering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. Last ned vedleggene for mer informasjon.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Skriv en enkel prosjektplan og enkelt budsjett og send til cak@njff.no innen 30.08.2016

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​

Kontaktperson: Christian A. Kiøsterud

jaktskytterskolen utlysning 2017-2018.docx

___________________________ ______________

SJØØRRETMIDLER

Søknadsfrist 31.12

Hva: Gjennom den årlige «Villaksauksjonen» får Organisasjonen Redd Villaksen hvert år inn flere hundre tusen kroner som uavkortet skal gå til å bedre forholdene for laks og sjøørret i vårer elver. For 2015 har NJFF fått kr. 100 000,- til fordeling blant foreninger

Pengene skal gå til konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, knyttet til gytegrus og andre forbedringer av gyte-og oppvekstforhold for sjøørret. Det gis ikke støtte til planarbeid, biologiske undersøkelser osv

Hvem kan søke: NJFFs foreninger.

Hvordan: Søknadsskjema er sendt elektronisk til alle våre foreninger, og du kan laste ned skjemaet nedenfor.

Sendes på e-post: NJFF@njff.no

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth​


Sjøørretmidler for 2015.docx

Sjøørretmidler for 2015.pdf

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.doc

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.pdf

___________________________ ______________


NJFFs VILT- OG FISKESTELLSF​OND

SØKNADSFRIST 31.12

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av filt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post: NJFF@njff.no , eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson: 


 Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak.pdf

___________________________ ______________


FISKEKURS FOR FORELDRE 2017

SØKNADSFRIST 01.03.2017

Hva: Vi følger opp fjorårets satsing på "Foreldrefiskekurs". Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene (og andre voksne) som trenger å lære seg å fiske å kunne ta med egne og andres barn på tur. Arrangørene får kr. 4000.- iarr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for å lære voksen hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv.

Hvordan: Her er link til påmelding.

Kontaktperson: Steinar Paulsen

____________________________ ______________


FISKESOMMER 2017

NB! NY FRIST 01.03.2017 

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. Alle foreninger mottar 10 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere. Det er spesielt viktig at det rekrutteres under arrangementene. 

Hvordan:​ Her er påmeldingslink.​

Kontaktperson: Henning Ottarsrud


___________________________ ______________


JENTEMIDLER 2017

​​Søknadsfrist 15.05.2017

Hva: Jentemidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. fylkeslag i samarbeid med minst en lokalforening. 

Hvordan: Søknaden leveres elektronisk. Elektronisk søknadsskjema​

Kontaktperson: Silje Klæbo


Retningslinjer for tildeling og rapportering av Jentemidler.pdf

Arrangørtips.pdf


​Her finner du rapportskjema for Jentemidler.​Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Hiking
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.