NJFFs søknadsportal
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 28.11.2019 14:25
Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor NJFF.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til mer enn 3500 aktiviteter rundt om i  landet. I tillegg får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kommune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, og som kan gi både medlemmer og andre en rekke tilbud.​

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.  Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, benyttelsen av midlene og rapporteringen på bruken av dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene foreningen søker, slik at også denne delen av foreningsvirksomheten går sin gode gang.

 

Viktige datoer:

Årshjul søknads og rapportfrister 2019.jpg
 

Figur: Trykk på bildet for større versjon.


 

MENY

1 nøkkel- 100 båter

LNU Frifond

Fiskesommer​

Oppstartsmidler JOFS (Jakt og fiskeskoler) 

Kvinneaktivitetsmidler​

Familieaktivitetsmidler​

Sjøørretmidler

Villaksens år

NJFFs Vilt- og fiskestellsfond

Introjakt​

Foreldrefiskekurs

Momsrefusjon

Studieforbundet for natur og miljø

Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen

Andre søkemuligheter


 

___________________________​

1 NØKKEL- 100 BÅTER​

 

Utlyst: 15. mars    

 

Søknadsfrist: 15. april

Hva:  «1 nøkkel- 100 båter» utvides med ti nye båter av typen Viking Aluminium 440, og NJFF søker nå lokalforeninger som kan drifte disse. For at så mange som mulig skal ha glede av båtene, ønsker vi at de blir plassert i lett tilgjengelige områder hvor folk ferdes. For å søke om båt, fyll ut søknadsskjemaet som du finner under.

Søknadsskjema: Søk om båt her

​Kontaktperson: Silje Klæbo


 

___________________________​


 

VILLAKSENS ÅR 2019​

Utlyst: 1. februar     

 

Søknadsfrist: 15. februar

Rapporteringsfrist:1. desember​

Hva:  I samarbeid med Norske Lakseelver feirer vi i år villaksens år!

Dere kan søke arrangørstøtte til følgende arrangement: 

Kurs i laksefiske, kurs i sjøørretfiske, kurs i sjørøyefiske, kurs i fluefiske etter laks og/eller sjøørret og/eller sjørøye, kurs i fluebinding/bindekvelder, kurs i fluekasting, lakse-/sjøørretkafe, laksepub, quizkveld, foredragskveld, fagdag, filmvisning, Villaksens dag eller åpen dag i elva. politikermøte, skole- eller barnehagebesøk​

Her er arrangørtips til Villakse​ns år​

Les mer på www.villaks2019.no

Søknadsskjema: Fristen er utløpt

Rapportskjema: ​Rapporter aktiviteter her​

Kontaktperson: Karina Gjerde

________________________​


 

FORELDREFISKEKURS 2019​

Utlyses: 8. februar     

 

Søknadsfrist: 15. mars

Rapporteringsfrist:1. desember​

Hva:  Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene og andre voksne som vil lære seg å fiske for å kunne ta med egne og andres barn på tur.

Forutsatt at vi får støtte til finansiering, vil arrangørene får kr. 5000.- i arr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for en grunnleggende innføring i sportsfiske, hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv. Det følger også med en egen "knutepakke" med et knutehefte, snorer, sene og kroker til øving.

Her er arrangørtips til "Foreldrefiskekurs" ​

Klikk HER ​for å komme til søknadssenteret

​Rapportskjema: ​Her er link til rapportskjema. Rapporteringsfris 01. desember, men send gjerne rapport så raskt som mulig, så kommer også utbetalingene tidligere.

​Kontaktperson: Steinar Paulsen

 

 

_________________________________________


 

FISKESOMMER 2019​

Utlyses: 8. februar     

 

Søknadsfrist: 15. mars

Rapporteringsfrist: Følger Frifondmidler.  1. november 2020

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. 200 foreninger mottar 8 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere.

Hv​ordan:​ Les mer her

Hvor søker du: Her finner du søknadssenteret​

Rapportskjema: Trykk her for å laste ned

Kontaktperson: Henning Ottarsrud


___________________________________________


 

INTROJAKT 2019 

Utlyses: 8. februar

Søknadsfrist: 15. mai

Rapporteringsfrist: 1. desember 

Hva: Nær halvparten av de som tar jegerprøven aldri kommer seg ut på praktisk jakt. Årsakene er mange, men spranget fra klasseromsundervisning til å dra ut i skogen med eget våpen, kan bli for stort. Manglende kunnskap, jaktterreng, miljø, våpen, ol er ofte årsaker som trekkes frem.

Introjaktene er derfor midt i blinken for alle som trenger hjelp til å komme i gang, og foreninger/fylkeslag kan nå søke om XXX kr i støtte pr arrangement.

Hvordan:​ Les mer her​

Rapportskjema: Her kan du rapportere

Kontaktperson: Henning Ottarsrud


_________________________________________


KVINNEAKTIVITETSMIDLER 

Utlyses: Februar

​​Søknadsfrist: 15.mai

Rapporteringsfrist: Fortløpende, siste frist 1.desember

Hva: Kvinnesaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet. Merk at man også kan søke midler til aktivteter som alt er avholdt. Disse skal også følge retningslinjene. Husk å legge aktivitetene ut i kalenderen på njff.no.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. fylkeslag i samarbeid med minst en lokalforening. 

Hvordan: Digitalt søknadsskjema kommer i februar.

Rapportering: De foreninger og fylkeslag som har fått tilsagn om midler, vil få disse utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Les mer om rapportering i retningslinjene nedenfor. 

Rapportskjema 2019: Trykk her.

Kontaktperson: Silje Klæbo


Retningslinjer for kvinneaktivitetsmidler

Arrangørtips​

___________________________________________

FRIFOND/ LNU-midler 

 

Midler for 2019-2020:


 

Søknadsfrist: 1. november 2019

Frist for bruk: midlene skal være brukt opp innen 01. november 2020

Rapporteringsfrist: 1. november 2020

Hva: Frifond er den største potten NJFF  deler ut. I fjor fordelte vi om nesten 6 millioner kroner på mer enn 2500 aktiviteter. Les igjennom søknadskriteriene nøye før du fyller ut skjema. Se lenger ned.

Dere kan søke på midler til bruk på aktiviteter fra 1. juli 2019 til 1. november 2020.

Husk at foreninger som har etablert Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole vil motta en grunnstønad. Foreningen skal da ha drevet Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole ett år eller mer.

Det skal  leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen fristen.

Hvem: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagskjema og dermed har mer en 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Søknadsskjema: Trykk her for å komme til søknadsskjema​ 

Rapportskjema: Trykk her for å laste ned

Last ned rapportskjema og fyll inn et enkelt regnskap som viser at de tildelte midlene er brukt i henhold til retningslinjene. Rapportskjema skal leveres inn via dokumentinnrapportering som dere finner på "min side" på njff.no. ​

Retningslinjer LNU/Frifondmidler: Trykk her for å laste ned​

Kontaktinformasjon: Kontakt NJFF på tlf. 66 79 22 00/ mail: njff@njff.no​​


_________________________________________

 

OPPSTARTSMIDLER NJFF JAKTSKYTTERSKOLE​


 

Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 22 000,- i oppstartsmidler første året. Deretter vil det være mulig å motta 5 000,- i driftsstøtte ved siden av Frifond aktivitetsmidlene for drive et aktiv tilbud for barn og unge i nærområdet. 

Les mer om retningslinjene til Jaktskytterskolen her

Søknadsfrist: fortløpende

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Jaktskytterskoler. Hensiktien er rekrutering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Søknaden skal bestå av en prosjektbeskrivelse og budsjett. Prosjektbeskrivelsen skal vise planlagte aktiviteter, markedsføring osv. For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted, aktivitet, ansvarlig instruktør. 

Det skal også utarbeides et grovt budsjett for prosjektet samt en oversikt over markedsføringen som sendes sentralleddet sammen med søknaden. 

Søknad: Trykk her for å laste ned søknadsskjema

Fyll ut og send søknadskjema til njff@njff.no​ eller Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks 5 1395 NESBRU (Merk Jaktskytterskolen)​

Rapportering: Etter endt første år i prosjektet, skal foreningen evaluere prosjektet og utforme en rapport. 

Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere samt kostnader 

Rapport sendes til njff@njff.no (Merk Jaktskytterskolen)

Kontaktperson: NJFF på tlf. 66 79 22 00/ mail: njff@njff.no


_________________________​______________


OPPSTARTSMIDLER NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER (JOFS)​


 

Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 22 000,- i oppstartsmidler første året. Deretter vil det være mulig å motta 5 000,- i driftsstøtte ved siden av Frifond aktivitetsmidlene for drive et aktiv tilbud for barn og unge i nærområdet. 

Les mer om retningslinjene til Jakt- og Fiskeskoler her

Søknadsfrist: ​fortløpende

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp Lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er i korte trekk foreningenes aktiviteter satt i system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter. Minimum 10 aktiviteter som følger skoleåret. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Søknaden skal bestå av en prosjektbeskrivelse og budsjett. Prosjektbeskrivelsen skal vise planlagte aktiviteter, markedsføring osv. For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted, aktivitet, ansvarlig instruktør. 

Det skal også utarbeides et budsjett for prosjektet samt en oversikt over markedsføringen som sendes sentralleddet sammen med søknaden

Søknad: Trykk her for å laste ned søknadsskjema

Fyll ut og send søknaden til: njff@njff.no eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru (merk JOFS)​.​​

Rapportering: Etter endt første år i prosjektet, skal foreningen evaluere prosjektet og utforme en rapport. 

Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere samt kostnader Rapport sendes til njff@njff.no (Merk JOFS)

​​Kontaktperson: NJFF på tlf. 66 79 22 00/ mail: njff@njff.no

​​

___________________________________________

 

 

FAMILIEAKTIVITETSMIDLER​


 

Ved en godkjent søknad vil foreningen eller fylkeslaget motta 5 000,- i støtte per familieaktiviteter de arrangerer i 2020. Dsse midlene er ment som en intensiv for at vi sammen skal lage et best mulig familiens år i 2020. 

Søknadsfrist: ​1. November 2019

Hva: Nå er det mulig å motta 5 000,- i støtte til familieaktiviteter som arrangeres i 2020. Har dere i fylkeslaget eller lokalforeningen faste familiearrangement kan dere søke om støtte til de nå. Har dere lyst til å starte opp med en eller flere familieaktiviteter og har noen gode ideer er det bare å søke. I forbindelse med familieåret 2020 er det utarbeidet er hefte med enkle familieaktiviteter, de kan også kan gjøres i større skala av foreninger og fylkelag.

Les heftet med enkle familieaktiviteter her

Hvem kan søke:  Foreninger ​og fylkeslagi NJFF

Hvordan: Søknaden skal vise planlagte aktiviteter med dato, tid, sted, aktivitet og ansvarlig instruktør. Aktivitetene skal legges ut i aktivitetskalenderen før 1. februar 2020. 

Søknad: Trykk her for å komme til søknadsskjema

Rapportering: Link til rapportskjema kommer her.
I denne rapporteringen ønsker vi å vite hvor mange som deltok, hvordan arrangementet gikk og omtrent hvor lenge det varte. Endelig rapporteringsfrist vil være 1. desember 2020.


 

​​Kontaktperson: NJFF på tlf. 66 79 22 00/ mail: njff@njff.no


 

___________________________________________SJØØRRETMIDLER

Søknadsfrist: 31.desember

Rapporteringsfrist: fortløpende

Hva: Gjennom den årlige «Villaksauksjonen» får Organisasjonen Redd Villaksen hvert år inn flere hundre tusen kroner som uavkortet skal gå til å bedre forholdene for laks og sjøørret i vårer elver. For 2015 har NJFF fått kr. 100 000,- til fordeling blant foreninger

Pengene skal gå til konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, knyttet til gytegrus og andre forbedringer av gyte-og oppvekstforhold for sjøørret. Det gis ikke støtte til planarbeid, biologiske undersøkelser osv

Hvem kan søke: NJFFs foreninger.

Hvordan: Søknadsskjema er sendt elektronisk til alle våre foreninger, og du kan laste ned skjemaet nedenfor.

Sendes på e-post: NJFF@njff.no

Eller i post til : NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.

Rapportering: Så snart tiltak er ferdistilt. 

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth​

Sjøørretmidler for 2015.pdf

Søknadskjema sjøørrettmidler 2015.doc

___________________________ ______________

 

NJFFs VILT- OG FISKESTELLSF​OND

Søknadsfrist: 31.desember

Rapporteringsfrist: 31. desember

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av filt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post: NJFF@njff.no , eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson: Webjørn Svendsen (vilt) og  Øyvind Fjeldseth​ (fisk)


 

Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak
 

​​_______________________________________

 

STUDIEFORBUNDET FOR NATUR OG MILJØ​

NJFF er medlem av studieforbundet natur og mijø.

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt.
Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. ​

Du må søke om støtte før kursstart. Du kan finne søknadskjema på studieforbundets hjemmeside. www.naturogmiljø.no. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema.

Det må foreligge godkjent studieplan  for å kunne søke om kurstilskudd. Godkjente studieplaner finner du på nettsidene til studieforbundet.

Søk også om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren, og fjerne eller lette opplæringshindringer.

Les godt gjennom rettningslinjer og/ eller kontakt studieforbundet direkte. De er veldig hjelpsomme.

Kontaktperson NJFF: Hans Petter Dalby​

      

Grønt studieforbund

Tlf: 67102260

Epost: post@naturogmiljo.no

Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk.

www.naturogmiljo.no

__________________​________________

MOMSREFUSJON

Søknadsfrist: 1. mai

 

Hva: Forbundet sentralt søker årlig momskompensasjon samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.  

Hvem kan søke: Det er et krav at alle som søker, er registrert i Frivillighetsregisteret. Foreninger kan ikke være lukket.

Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. 

http://www.brreg.no/frivillighet/

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningen sende følgende inn til forbundet sentralt:

• Regnskap

• Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll). 

 

Hvordan: Sendes til njff@njff.no eller Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru

 

Se forskrift, «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner» og mer informasjon på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, www.lottstift.no


 Merk!! 

• Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai.

• Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai.

• Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

• Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor.​

Les mer om momsrefusjonen her.  ​

Kontaktpersoner: Beate Krokan Carlsson

________________________________________

 

GJENSIDIGESTIFTELSEN

Søknadsfrist:​ 15.september

 Hva:Gjensidigestiftelsen har fem hovedområder de satser på og som din forening bør sikte på ved søknad. De fem områdene er: 

 

  • ​Sikkerhet

  • Mestring og læring

  • Sosial inkludering og mangfold

  • Fysisk aktivitet 

  • Kosthold

 

PS. Nå også for bygg og anlegg.

Gjensidigestiftelsens søknadsskjema åpner som regel i juni med frist i september.  Søknadsfristen gjelder prosjekter med oppstart kommende år. Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke.

Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no​

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte.


Byggeprosjekter

Gjensidigestiftelsen tar også i mot søkenader om   støtte til byggeprosjekter..  Se eget skjema på deres nettsider.

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel gapahuker, turstier,  hytter, klubbhus og lignende. 

 

Les mer på nettsidene til www.Gjensidigestiftelsen.no ​

 

_________________________________________


SPAREBANKSTIFTELSEN

Søknadsfrist: 1.februar

Hva:Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.


Friluftsliv og naturkunnskap

Vi vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.

Pengene kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene.

Sparebankstiftelsen fire formål de gir gaver:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Friluftsliv og naturkunnskap
  • Nærmiljø, idrett og lek

 


Mest aktuell er friluftsliv og naturkunskap:. Dette er tiltak som bidrar til økt forståelse for sammenhegnene i naturen, inviterer til økt friluftsliv og stimulerer til nysgjrrighet og skaperkraft.

Les mer og fyll inn skjema på stiftelsens nettsider. ​


Kontakt:

www.sparebankstiftelsen.no

post@sparebankstiftelsen.no

Telefon: +47 902 44 100​


 _________________________________________


 

ANDRE SØKEMULIGHETER​


 
Det finnes mange muligheter for å søke økonomisk støtte utenfor NJFF.  Kommunen, fyllkeskommunen, lokale bedrifter, hjørnesteinsbedrifter og mange andre støtter gode tlokale tiltak og ideer. Det er ikke helt enkelt å holde styre på alle lokale tilskuddsmuligheter. Ta kontakt med lokalsammfunnet og forhør deg om lokale muligheter.


 

Kommunen

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler , kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.


 

Lokale sparebanker, strømleverandører 

Stadig flere lokale banker, strømleverandører og andre hjørnesteinsbedrifter har stadig større fokus på samfunnsansvar (CSR) og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom tildeling av støtte til prosjekter og tiltak lokalt. Ta kontakt med hjørnestensbedriftene lokalt og forhør det om mulighetene. 


 

Legater

Det finnes en rekke legater og fond som støtter prosjekter. Legatene og fondene har som regel geografiske eller er tematiske krav. Det finnes flere nettsider med oversikt over legater og fond. Eks. Legathåndboken.no, legatsiden.no osv. 


 

Lokale bedrifter

Lokale bedrifter sponser ofte lokale lag og foreninger. Ofte kan dette være gjennom varer eller tjenester. Lag en god presentasjon av ditt lag og presenter for ditt lokale næringsliv. 


 

Grasrotandelen Norsk tipping

Registrer din forening med grasrotandel og gi medlemmer og støttespillere muligheten til å gi  5% av sin spillerinnsats. Les mer på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.