NJFFs søknadsportal
Publisert 15.02.2016 02:38
Oppdatert 26.10.2020 08:45

​​​​​​​Høsten 2020 lanserer NJFF en ny søknadsportal for alle våre interne tilskuddspotter. Vi gjør det enklere for deg som tillitsvalgt å holde styr på søknadesprossesene, og samler nå alle interne tilskuddsordninger på ett sted. Trykk på knappen "ny søknadsportal" nedenfor for å komme til den nye søknadsportalen. Les mer om​ den nye søknadsportalen hersøknadsportal.jpg


Hvordan fungere det på 1-2-3?


1. Logg inn med a- ID 

For å kunne logge deg inn på NJFFs søknadsportal må du ha et aktivt medlemsskap og et tillitsverv i en av våre foreninger.


​2. Fyll ut og send inn søknad. Se hvordan her 

Når søknaden er sendt inn, kan du enkelt sjekke status for søknaden, hva du søkte om og hvor mye du eventuelt får innvilget på søknadsportalen.


3. Rapporter inn via søknadsportalen

Frist for rapportering finner du i tilsagnsbrev og på søknadsportalen. 
Årshjul søknader og rapporter i NJFF 


Figur: Trykk på bildet for større versjon.


 

Oversikt over søknadsmuligheter i og utenfor NJFF. 

​NJFF sentralt søker om eksterne tilskuddsmidler og fordeler 8-10 millioner kroner hvert år til aktiviteter i forbundets foreninger. Det innebærer tilskudd til mer enn 3500 aktiviteter rundt om i  landet. I tillegg får mange foreninger økonomisk støtte fra sin kommune, næringslivet med flere. Tilskuddsmidlene gir grunnlag for levende foreninger med stor aktivitet, og som kan gi både medlemmer og andre en rekke tilbud.​

NJFF mottar midler fra en rekke instanser. Blant annet fra Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk Friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen.  Alle de forskjellige tilskuddsforvalterne har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres. Dette har innvirkning på søknadene, benyttelsen av midlene og rapporteringen på bruken av dem.

Det er viktig å sette seg inn i reglene for de tilskuddene foreningen søker, slik at også denne delen av foreningsvirksomheten går sin gode gang.


MENY

LNU Frifond

Fiskesommer​

Jakt- og Fiskeskole (JOFS)​

Jaktskytterskole (JSS)

Kvinneaktivitetsmidler​

Familieaktivitetsmidler​

NJFFs Vilt- og fiskestellsfond

Introjakt​

Foreldrefiskekurs

Momsrefusjon

Studieforbundet for natur og miljø

Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen

Andre søkemuligheter


 

___________________________​


 

FORELDREFISKEKURS 2020​


 

Utlyses:  februar     

Søknadsfrist: 15. mai

Rapporteringsfrist:1. desember

Hva:  Stadig flere foreninger opplever at det er foreldrene og andre voksne som vil lære seg å fiske for å kunne ta med egne og andres barn på tur.

Forutsatt at vi får støtte til finansiering, vil arrangørene får kr. 5000.- i arr. støtte, et enkelt kursopplegg (grunnkurs i sportsfiske) og div. materiell for en grunnleggende innføring i sportsfiske, hvordan man skal sette sammen fiskeutstyret, hva det brukes til, knuter til krok og sluk, osv. Det følger også med en egen "knutepakke" med et knutehefte, snorer, sene og kroker til øving.

Her er arrangørtips til "Foreldrefiskekurs" ​

Hvor søker du : Via familieaktivtetsmidler​


 

Rapportskjema: ​Kommer

​Kontaktperson: Steinar Paulsen

 

 

_________________________________________


 

FAMILIEAKT​IVITETSMIDLER​

Info til foreninger som allerede har mottatt midler og må avlyse pga situasjonen med korona:

 • Dere som nå må avlyse eller har avlyst planlagte aktiviteter trenger IKKE å betale tilbake midlene. Disse kan dere beholde og bruke til lignende arrangement når det igjen blir lov til å samles. Det vil også si at hvis man eksempelvis hadde søkt om og planlagt en isfiskedag er det helt i orden og på et senere tidspunkt arrangere noe annet, som en båltur, så lenge aktiviteten er åpen for familie.
 • I utlysningen var det også et krav at aktiviteten måtte gjennomføres før slutten av sommeren, og krav til når aktiviteten måtte inn i kalenderen på njff.no. Alt dette ser vi selvsagt også bort fra nå.
 • Om noen ønsker å likevel skape litt aktivitet i disse tider, så går det an å la seg inspirerer av Bjørkelangen NJFF. De kjører quiz og konkurranser via Facebook og på hjemmesidene sine på njff.no, kanskje er det flere av dere som kunne prøvd seg på det?  ​

I år setter vi trykk på aktiviteter for familier og deler ut støtte til ulike jakt-, fiske- og friluftslivsaktiviteter åpne for familier. Disse midlene er ment som en intensiv for at vi sammen skal lage et best mulig familiens år i 2020. 

Søknadsfrist: ​15. mai

​Rapporteringsfrist: 1. desember 2020

Hva: Har dere i fylkeslaget eller lokalforeningen faste familiearrangement kan dere søke om støtte til de nå. Har dere lyst til å starte opp med en eller flere familieaktiviteter og har noen gode ideer er det bare å søke. I forbindelse med familieåret 2020 er det utarbeidet er hefte med enkle familieaktiviteter, de kan også kan gjøres i større skala av foreninger og fylkelag.

Les mer på njff.no/familie​
Les heftet med enkle familieaktiviteter her

Hvem kan søke:  Foreninger ​og fylkeslag i NJFF

Hvordan: Søknaden skal vise planlagte aktiviteter med dato, tid, sted, aktivitet og ansvarlig instruktør. Aktivitetene skal legges ut i aktivitetskalenderen før 15. juni 2020 ​(dette gjelder de som søker støtte med frist 15. mai. De som fikk tilsagn på midler før jul hadde frist 1. februar.)

Søknad: ​Her finner du søknadsskjema​

Rapportering: Her finner du rapportskjema​
Endelig rapporteringsfrist: 1. desember 2020.

​​Kontaktperson:  Karina Gjerde på tlf. 66 79 22 29/ mail: karina@njff.no


 

___________________________________________​


 

FISKESOM​MER 2020


 

Søknadsfrist: 15. mars

NB! Foreninger som ikke har levert grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler, vil ikke kunne motta støtte til Fiskesommer, foreldrefiskekurs eller andre barne- og ungdomsaktiviteter. Frist 20. februar.

Rapporteringsfrist: Følger Frifondmidler.  1. november 2021

Hva: Norges Jeger- og Fiskerforbund og Nordic Outdoor går sammen om å gi tusenvis av barn fiskeglede over hele landet. 200 foreninger mottar 8 000 kr i stimuleringsmidler. I tillegg vil 100 foreninger få ferdige arrangørpakker. Det betyr at disse aktivitetene krever minimalt med forberedelse fra dere.

Hv​ordan:​ Les mer her

Hvor søker du : Søknadsfristen var 15. mars

Rapportskjema: Trykk her for å laste ned

Kontaktperson: Hilde Nøren


___________________________________________


 

I​NTROJAKT 2020 

Med hensyn til omstendighetene rundt korona, er introjaktene planlagt som normalt. I retningslinjene ligger det en føring om 1 instruktør på maksimalt 3 deltagere, noe som er naturlig for å få til en kvalitetsmessig god jakt for deltagerne. Hvis deltagerne skal samles til en felles gjennomgang av teori, lunsj, etc, må arrangørene følge bestemmelsene om større samlinger av mennesker, gitt fra myndighetene for aktuelt tidspunkt. Ta også nødvendige hensyn i forhold til avstand mellom mennesker på post, i bil, m.m.
 

Utlyses: 10. februar

Søknadsfrist: 15. mai

Rapporteringsfrist: 1. desember. Link: https://app.easyquest.com/q/e3QWr​​ 

Hva: Nær halvparten av de som tar jegerprøven aldri kommer seg ut på praktisk jakt. Årsakene er mange, men spranget fra klasseromsundervisning til å dra ut i skogen med eget våpen, kan bli for stort. Manglende kunnskap, jaktterreng, miljø, våpen, ol er ofte årsaker som trekkes frem.

Introjaktene er derfor midt i blinken for alle som trenger hjelp til å komme i gang, og både foreninger og fylkeslag kan søke pengestøtte.

Hvordan:​ Les mer her​

Søknadsskjema: Søknadsfristen var 15. mai

Kontaktperson: Henning Ottarsrud


_________________________________________


KVINNEAKTIVITETSMIDLER 

Vi oppfordrer alle foreninger om å søke kvinneaktivitetsmidler og planlegge aktiviteter fremover, med utgangspunkt i myndighetenes retningslinjer.

Når dere søker setter dere opp de planlagte datoene for aktivitetene. Tildeling av midler skjer på bakgrunn av innsendte søknad, men det er selvsagt lov å gjøre endringer på datoer etter at søknad er innsendt. Vi oppfordrer, så langt det er mulig, å utsette arrangementer og gjennomføre disse på en annen dato en planlagt fremfor å avlyse. Foreninger og fylkeslag som får tilsagn på midler, vil få disse utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetaling skjer medio desember. Det vil ikke bli utbetalt midler til aktiviteter som ikke har blitt gjennomført. 

Utlyses: Februar

​​Søknadsfrist: 15.mai

Rapporteringsfrist: 1.desember

Hva: Kvinnesaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for kvinner i lokalforeningnene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet. Merk at man også kan søke midler til aktivteter som alt er avholdt. Disse skal også følge retningslinjene. Husk å legge aktivitetene ut i kalenderen på njff.no.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger, evt. fylkeslag i samarbeid med minst en lokalforening. 

Hvordan: Søknadsfristen var 15. mai

Rapportering: De foreninger og fylkeslag som har fått tilsagn om midler, vil få disse utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Les mer om rapportering i retningslinjene nedenfor. 

Rapportskjema 2020: Her finner du rapportskjema​

Kontaktperson: Silje Klæbo


​Retningslinjer for kvinneaktivitetsmidler​

Arrangørtips​

___________________________________________


FRIFOND/ LNU-midler 


 NB! Foreninger som ikke har levert grunnlagsskjema for tildeling av barne- og ungdomsmidler, vil ikke kunne motta støtte til Fiskesommer, foreldrefiskekurs eller andre barne- og ungdomsaktiviteter. Frist 20. februar.

Midler for 2020-2021:

Søknadsfrist: 1. november 2020

Frist for bruk: midlene skal være brukt opp innen 01. november 2021

Rapporteringsfrist: 1. november 2021

Hva: Frifond er den største potten NJFF  deler ut. I fjor fordelte vi ut over 4 millioner kroner på mer enn 2000 aktiviteter. Les igjennom søknadskriteriene nøye før du fyller ut skjema. Se lenger ned.

Husk at foreninger som har etablert Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole vil motta en grunnstønad. Foreningen skal da ha drevet Jakt- og fiskeskole og/eller Jaktskytterskole ett år eller mer.

Det skal  leveres et enkelt regnskap ved rapportering, sammen med bekreftelse på at tildelte midler er brukt opp innen fristen.

Hvem: Alle NJFFs foreninger som har sendt inn grunnlagskjema og dermed har mer en 5 barne- og ungdomsmedlemmer. 

Søknadsskjematrykk her​

Rapportskjema: ​Kommer

Last ned rapportskjema og fyll inn et enkelt regnskap som viser at de tildelte midlene er brukt i henhold til retningslinjene. Rapportskjema skal leveres inn via dokumentinnrapportering som dere finner på "min side" på njff.no. ​

Retningslinjer LNU/Frifondmidler: Trykk her for å laste ned​

Kontaktinformasjon: Kontakt NJFF på tlf. 66 79 22 00/ mail: njff@njff.no​​


 

Midler for 2019-2020:​

Søknadsfrist: utgått

Frist for bruk: midlene skal være brukt opp innen 01. november 2020

Rapporteringsfrist: 1. november 2020

Rapportskjema: Trykk her for å laste ned


 


_________________________________________

 

NJFF JAKTSKYTTERSKOLE (JSS)

Info til foreninger som har fått midler til oppstart/drift av JOFS/JSS men må avlyse/utsette pga situasjonen med korona:

 • Behold midler dere har mottatt og bruk de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.

Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 15 000,- til drift av skolen, eks innkjøp av utstyr, forbruksmateriell etc. Dette beløpet kan søkes årlig. I tillegg kan midler fra Frifond brukes til jaktskytterskole.  Trykk her for mer info om Frifond 

Søknadsfrist: 15. mai og 1. november

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp og drifter aktskytterskoler. Hensikten er rekruttering til jaktskytinggrenene og økt aktivitet for ungdom i foreningene. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger

Hvordan: Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse og planlagte aktiviteter. 

For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted og beskrivelse.

Det må arrangeres minimum 10 aktiviteter.

Søknadskjema: Trykk her for å komme til søknadsskjema​

OBS husk at dere også kan søke midler til jaktskytterskoler gjennom studieforbundet for natur og miljø. 

Les mer om Studieforbundet natur og miljø her

Trykk her for studieforbundet for natur og miljøs søknadsskjema

Rapportering: 

Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere.


Rapportskjema: kommer


 

Kontaktperson: Karina Gjerde


_________________________​______________


NJFF LOKALE JAKT- OG FISKESKOLER (JOFS)​


 

Info til foreninger som har fått midler til oppstart/drift av JOFS/JSS men må avlyse/utsette pga situasjonen med korona:

 • Behold midler dere har mottatt og bruk de når dere igjen kan fortsette aktivitetene.​


Ved en godkjent søknad vil foreningen motta 15 000,- til drift av skolen, eks innkjøp av utstyr, forbruksmateriell etc. Dette beløpet kan søkes årlig. I tillegg kan midler fra Frifond brukes til jaktskytterskole.  Trykk her for mer info om Frifond 

 

Søknadsfrist: 15. mai og 1. november

 

Hva: NJFF deler ut midler til foreninger som starter opp og drifter lokale Jakt- og Fiskeskoler (JOFS). JOFS er i korte trekk foreningenes aktiviteter sitt i system med aktiviteter til mer eller mindre faste tidspunkter.

Hvem kan søke: NJFFs foreninger ​

Hvordan: Søknaden skal inneholde en kort prosjektbeskrivelse og planlagte aktiviteter. 

For hver aktivitet skal minimum følgende defineres: Dato, tid, sted og beskrivelse

Det må arrangeres minimum 10 aktiviteter.

 

Søknadskjema: Trykk her for å komme til søknadsskjema

OBS Husk at dere også kan søke midler til jakt- og fiskeskole gjennom Studieforbundet for Natur og Miljø. 

Les mer om Studieforbundet for natur og miljø her

Trykk her for studieforbundet for natur og miljøs søknadsskjema​

 

Rapportering:  Minimumskrav til innhold i rapporten skal omfatte følgende punkter: Aktivitet, antall deltakere, evaluering av gjennomføring, tilbakemeldinger fra instruktører og deltakere.

 

Rapportskjema: kommer


 

Kontaktperson: Karina Gjerde​
___________________________ ______________

 

NJFFs VILT- OG FISKESTELLSF​OND


 

Søknadsfrist: 31.desember

Rapporteringsfrist: 31. desember

Hva: Det deles årlig ut midler ti​l praktiske vilt- og fisketiltaksprosjekter i regi av lokalforeninger tilsluttet NJFF.

Der det ligger til rette for det, bør det stimuleres til samarbeid mellom lokalforeninger og fylkeslag om aktuelle prosjekter.

Det deles ikke ut midler til rene aktivitetestiltak. Retningslinjene for tildeling av filt og fiskestellsmidler finner du nedenfor. 

Hvem kan søke: NJFFs foreninger og fylkeslag.

Hvordan: Søknad med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan sendes på e-post: NJFF@njff.no , eller i post til: NJFF, Postboks 94, 1378 Nesbru.​​

Kontaktperson: Webjørn Svendsen (vilt) og  Øyvind Fjeldseth​ (fisk)


 

Retningslinjer for tildeling av midler til praktiske vilt- og fisketiltak
 

​​_______________________________________

 

STUDIEFORBUNDET FOR NATUR OG MILJØ​


 

NJFF er medlem av studieforbundet natur og mijø.

Studieforbundet er et serviceorgan for medlemsorganisasjonene og skal legge forholdene best mulig til rette for kurs og opplæring sentralt og lokalt.
Studieforbundet natur og miljø utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i h.t Lov om voksenopplæring. ​

Du må søke om støtte før kursstart. Du kan finne søknadskjema på studieforbundets hjemmeside. www.naturogmiljø.no. Du kan også be om å få tilsendt søknadsskjema.

Det må foreligge godkjent studieplan  for å kunne søke om kurstilskudd. Godkjente studieplaner finner du på nettsidene til studieforbundet.

Søk også om tilretteleggingstilskudd.

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren, og fjerne eller lette opplæringshindringer.

Les godt gjennom rettningslinjer og/ eller kontakt studieforbundet direkte. De er veldig hjelpsomme.

Kontaktperson NJFF: Hans Petter Dalby​

      

Grønt studieforbund

Tlf: 67102260

Epost: post@naturogmiljo.no

Adresse: Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk.

www.naturogmiljo.no

__________________​________________


MOMSREFUSJON


 

Søknadsfrist: 1. mai

Her finner du momskompensasjonsskjema

Hva: Forbundet sentralt søker årlig momskompensasjon samlet på vegne av alle ledd i organisasjonen.  

Hvem kan søke: Det er et krav at alle som søker, er registrert i Frivillighetsregisteret. Foreninger kan ikke være lukket.

Se mer informasjon og registreringsskjema på Frivillighetsregisterets nettsider. 

http://www.brreg.no/frivillighet/

For å delta i momskompensasjonsordningen må foreningen sende følgende inn til forbundet sentralt.

 • Regnskap
 • Momsrefusjonsskjema (Skjemaet er en tydeliggjøring av søknadsbeløp, fradragsposter og en ekstra kvalitetskontroll). ​

Hvordan: Sendes til njff@njff.no eller Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru​. Regnskap og momsrefusjonsskjema kan også lastes inn på foreningens "Min side". 

Se forskrift, «Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner» og mer informasjon på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider, www.lottstift.no

 Merk!! 

 • Regnskap sendes inn til forbundet innen 1. mai.
 • Momsrefusjonsskjema med grunnlagsbeløp for søknaden sendes inn til forbundet innen 1. mai
 • Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Søker med kr. 5 millioner eller mer i totale driftskostnader skal sende inn revisorrapport fra statsautorisert eller registrert revisor.​

Les mer om momsrefusjonen her.  ​

Kontaktpersoner: Beate Krokan Carlsson

________________________________________

 

GJENSIDIGESTIFTELSEN


 

Søknadsfrist:​ 15.september

Hva:Gjensidigestiftelsen har fem hovedområder de satser på og som din forening bør sikte på ved søknad. De fem områdene er: 
 • ​Sikkerhet
 • Mestring og læring
 • Sosial inkludering og mangfold
 • Fysisk aktivitet 
 • Kosthold​

PS. Nå også for bygg og anlegg.

Gjensidigestiftelsens søknadsskjema åpner som regel i juni med frist i september.  Søknadsfristen gjelder prosjekter med oppstart kommende år. Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke.

Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no​

Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte.


Byggeprosjekter

Gjensidigestiftelsen tar også i mot søkenader om   støtte til byggeprosjekter..  Se eget skjema på deres nettsider.

Gjensidigestiftelsen gir midler til byggeprosjekter, først og fremst til nye, mindre bygg, og mindre anlegg og områder for aktivitet, idrett og friluftsliv (nærmiljøanlegg). Dette er for eksempel gapahuker, turstier,  hytter, klubbhus og lignende. 

 

Les mer på nettsidene til www.Gjensidigestiftelsen.no ​

 

_________________________________________


SPAREBANKSTIFTELSEN


Søknadsfrist: 1.februar

Hva:Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og nasjonale initiativer i Norge.


Friluftsliv og naturkunnskap

Vi vil øke barn og unges forståelse av sammenhengene i naturen gjennom å støtte prosjekter som bidrar til økt friluftsliv og prosjekter som stimulerer til nysgjerrighet, undring og viten om naturen.

Pengene kommer opprinnelig fra tidligere sparebanker i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Du kan søke om støtte til lokale tiltak i disse områdene.

Sparebankstiftelsen fire formål de gir gaver:

 • Kunst og kultur
 • Kulturminner og historie
 • Friluftsliv og naturkunnskap
 • Nærmiljø, idrett og lek

 


Mest aktuell er friluftsliv og naturkunskap:. Dette er tiltak som bidrar til økt forståelse for sammenhegnene i naturen, inviterer til økt friluftsliv og stimulerer til nysgjrrighet og skaperkraft.

Les mer og fyll inn skjema på stiftelsens nettsider. ​


Kontakt:

www.sparebankstiftelsen.no

post@sparebankstiftelsen.no

Telefon: +47 902 44 100​


 _________________________________________


 

ANDRE SØKEMULIGHETER​


 
Det finnes mange muligheter for å søke økonomisk støtte utenfor NJFF.  Kommunen, fyllkeskommunen, lokale bedrifter, hjørnesteinsbedrifter og mange andre støtter gode tlokale tiltak og ideer. Det er ikke helt enkelt å holde styre på alle lokale tilskuddsmuligheter. Ta kontakt med lokalsammfunnet og forhør deg om lokale muligheter.


 

Kommunen

De fleste kommuner og fylkeskommuner sitter på frivillighetsmidler , kulturmidler og annet for å støtte ulike lokale tiltak. Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for å få vite mer om hvordan du kan søke.


 

Lokale sparebanker, strømleverandører 

Stadig flere lokale banker, strømleverandører og andre hjørnesteinsbedrifter har stadig større fokus på samfunnsansvar (CSR) og gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom tildeling av støtte til prosjekter og tiltak lokalt. Ta kontakt med hjørnestensbedriftene lokalt og forhør det om mulighetene. 


 

Legater

Det finnes en rekke legater og fond som støtter prosjekter. Legatene og fondene har som regel geografiske eller er tematiske krav. Det finnes flere nettsider med oversikt over legater og fond. Eks. Legathåndboken.no, legatsiden.no osv. 


 

Lokale bedrifter

Lokale bedrifter sponser ofte lokale lag og foreninger. Ofte kan dette være gjennom varer eller tjenester. Lag en god presentasjon av ditt lag og presenter for ditt lokale næringsliv. 


 

Grasrotandelen Norsk tipping

Registrer din forening med grasrotandel og gi medlemmer og støttespillere muligheten til å gi  5% av sin spillerinnsats. Les mer på www.norsk-tipping.no/grasrotandelen​

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.