MENY hamburgermeny Close-menu button

Villaksen på rødlisten over truede arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Nå er villaksen inne på rødlista for første gang.

Villaksen har over mange år vært tema, med stort engasjement fra sportsfiskere over hele landet.. Rødlistede arter er blant våre nasjonalskatter. Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge, og inngår som del av våre nasjonalskatter. 

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Det er seks år siden forrige publisering av rødlista for arter ble publisert. Artsdatabanken har ingen forvaltningsoppgaver og gir ikke råd for å snu utviklingen.

Villaksen regnes nå som nær truet. Den har havnet på rødlista fordi antall laks som kommer inn til elvene er kraftig redusert. Det er ikke én enkeltårsak til nedgangen. Lakselus, klimaendringer og fremmedarten pukkellaks spiller inn, i følge fagekspertene som forvalter et viktig styringsverktøy og gir oss en alvorlig påminnelser om at vi må skjerpe oss for å ivareta naturmangfoldet vi er så avhengige av.

.