MENY hamburgermeny Close-menu button

Informasjon til våre medlemmer

Medlemsinformasjon vedr saken med statsforvalteren, miljødirektoratet, sivilombudsmannen og SOJFF.

 

Både statsforvalteren og miljødirektoratet har vedtatt at det åpnes for videre drift på anlegget vårt dersom det gjennomføres supplerende miljøundersøkelser for å kartlegge og avgrense omfanget av forurensningen, og det er vurdert aktuelle tiltak for å redusere eksisterende metallforurensning, plastforsøpling og PAH-er fra leirduer.

Gruppa som jobber med saken har jobbet og jobber intenst for at vi kan bli fram til ny bane står klar.

Vi har et nært samarbeide med NJFF på fylkesplan ved Ole Håkon Heier og det samme med NJFF sentralt ved Vidar Nilsen, Siri Parmann og Mari Lovise Marum. De skal ha ros for at de virkelig står på for oss, tolker intrikate krav fra statsforvalteren og miljødirektoratet. De besitter stor kunnskap om lover og regler, har stor erfaring med språket disse etatene etterlever og er med oss på møter.

Vi har nå 3 baller i lufta fordi statsforvalteren ikke ser på sakene under ett:

  • arbeidet med ny bane hvor vi jobber opp mot Sarpsborg kommune. Vi har hatt flere fysiske møter rundt dette, flere telefonmøter og mailkorrespondanse. Området vi ønsker ligger fortsatt til behandling under den nye arealplanen som blir utarbeidet. Området vårt kommer dessverre under alle andre områder i kommunen som krever en ny plan og er derfor ikke vedtatt. Det gledelige er at ingen innsigelser har kommet på området vårt. Det er andre områder det er stor uenighet om og derfor trekker dette ut i tid.

 

  • arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for opprydning og forbedring av vannkvaliteten i Tunevannet. Cowi har utarbeidet tentative kostnader forbundet med miljøtekniske grunnundersøkelser på land og prøvetaking av sedimenter i Tunevannet.  I siste møte med statsforvalteren påpekte de flere ting som må med og det blir tatt tak i.

 

  • Arbeidet med ny søknad om videre drift på Bekkhus fram til ny bane står klar.

 

Vi sendte saken vår til sivilombudsmannen for å få belyst om det er gjort saksbehandlingsfeil fra statsforvalteren og miljødirektoratet. Der konkluderes det med at de ikke har fagkunnskap nok. De sier også at det ikke er sånn at alle kan få sakene sine gjennomgått av dem.

Etter det siste møtet med statsforvalteren 21.sept 2021 så fikk vi gjort det klart nok en gang at foreningen er basert på frivillighet, ingen er ansatt eller har lønn. Det ble enda en gang understreket at vi ikke har inntekter uten drift.

Etter det siste møtet hvor statsforvalteren klargjorde bedre hva som må være med i søknaden for videre drift, det har stadig oppstått nye ting, så vil denne bli utarbeidet og sendt i løpet av en uke.

Ifølge juristen Anne Lovise Marum er det viktig at den siste biten her var på plass før søknaden går. Dette for at de ikke skal avslå, noe de gjør om ikke alle punkter er som de skal.

Vi har et godt håp nå om at vi kan drive videre fram til ny bane står klar, men det er godt mulig vi må søke for ett og ett år.

Det gagner ikke saken at det er de negative tankene som rår og at flere snakker om å melde seg ut av foreningen. Vi vet at gruppa som jobber med denne saken kritiseres for at ingenting blir gjort.

Vi har brukt timevis med arbeid, men det å jobbe med stat og kommune oppleves tungt. De har en helt annen tidsbruk enn det vi mener er normalt. Alle kjenner på frustrasjonen over å bli tvunget til å skynde seg langsomt og forholde seg til det vi opplever som kverulering og arroganse.

Vi forstår inderlig godt medlemmenes frustrasjon, sinne og tristhet over prosessen; men vi gjør vårt ytterste for at prosessen skal få et lykkelig utfall.  Vi har aktivt trukket inn ressurspersoner på områder vi ikke strekker til. Det er et meget tungt arbeid.

Vi vet også at flere ønsker at vi skal gå til media. Både advokaten og juristen har frarådet det. Dette fordi at saken fortsatt er under behandling og vi må ha en positiv tone. Disse instansene ser seg ikke tilbake uansett og nekter å ta selvkritikk. Vi kan heller ikke vite hvordan journalistene vinkler dette og vi risikerer negativ omtale i stedet for støtte. Tar de en runde hos naboene og befolkningen på Bakkeli så er det nok svært mange som ønsker oss vekk og er lykkelige for at skytingen stopper.

Media blir først kontaktet dersom saken vår skulle ende negativt; da kommer vi til å informere om absolutt alt.

Det er viktig nå at medlemmene tenker positivt, har en positiv holdning og at alle hjelper til med det de kan. Prat saken opp, ikke ned! Vi er avhengig av alle medlemmers innsats ved etablering av ny bane.

Avslutningsvis oppsummeres det med at statsforvalteren sa at vi må holde stengt for skyting i november og desember også i år. De kan ikke omgjøre miljødirektoratet sitt vedtak. Når de mottar søknaden om videre drift for 2022 og framover blir det behandlet på nytt og de ga absolutt uttrykk for en positiv holdning til det.

I det siste møtet med statsforvalteren som var 21.09.21 lovte de å behandle søknaden raskt.