MENY hamburgermeny Close-menu button

Nytt instruktørkurs: Jakthund dressurinstruktør 5-7 nov

Arrangeres av NJFF Rogaland helgen: 5. - 7. november 2020. Jakthund dressurinstruktør. Viktig: Deltakere må ha gjennomført NJFF kurset Jakthund Grunnkurs for å kunne delta. Antallsbegrensing. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i egen lokalforening.

Jakthundfolk og eiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring jakthunddressur søkes til å delta, men vi oppfordrer lokalforeningene til å ha klare avtaler om kursaktivitet dersom man sender folk på kurs betalt av forening.

Her kan du lese mer om kurset: Kurs 328 Jakthund dressurinstruktør

Sted er ikke avklart, men blir et sted i sørfylket på strekket Eigersund-Stavanger. Kurset gjennomføres ved aktivitet både ute og inne.

Krav til kurset er at vedkommende på forhånd har tatt "Jakthund grunnkurs, 6231".  https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/6231

Arrangør har satt en maks begrensing på 6 deltakere for kurset, og minimum 4 for gjennomføring. Pris for medlemmer i NJFF kr 2900,- Ikke medlemmer 3900,- Inkludert i kurset er forfriskninger, og lunsj i to dager.

Kursmateriellet finnes i NJFFs bok «Dressur av Jakthunder» som kan kjøpes i NJFF-butikken, eller gjennom fylkeskontoret.

Påmelding til: [email protected] innen fristen: 24. oktober..NY DATO: 28/10 er nå fristen

Få påmeldte sålangt dessverre, det kan se ut som om det blir avlyst/utsatt.

Vi kan evt flytte kurset til Nordfylket dersom det blir 5 påmeldte.. se ny frist 28/10

Påmeldingsdetaljer, som må være på plass innen fristen før påmelding godkjennes:

Medlemsnummer i NJFF, fullt navn, adresse, postnr/sted, mobil, e-post, fødselsår, lokallag.

I utgangspunktet prioriteres medlemmer i NJFF Rogalands lokallag som etter kurset skal holde egne kurs i lokalforeninger. Ellers gjelder først til mølla, og med ventelister dersom kurset overtegnes.

Regler for eventuell avmelding av kurs:

Avmelding innen påmeldingsfristen: Full refusjon.

Avmelding etter påmeldingsfristen fram til 48 timer før kursstart: 50 % refusjon.

Avmelding innen 48 timer før kursstart: Ingen refusjon

Avmelding med legeerklæring, og arrangøravlysning grunnet smittevern: Full refusjon