Informasjon og påmelding
INTROJAKT Villsvin

Vi reiser til Sverige og introduserer nye jegere for villsvinjakt

Borre jeger og fiskelag inviterer til introjakt villsvin i Sverige

 

Det er organisert slik at det er 4 deltagere og 2 instruktører. Påmelding gjøres ved å trykke på linken «meld meg på». Det er kun påmeldinger på hjemmesiden som registreres. De som deltok sist, vil havne bakerst i køen om det blir stor pågang.

Det er første mann til mølla som gjelder, så det er viktig å betale så snart man får bekreftet plassen.

Jaktturen koster 2200,- for medlemmer/sidemedlemmer av BJOF og 3000,- for alle andre. Turen går over 3 dager med 2 overnattinger, avreise fredag formiddag og hjemreise søndag ettermiddag. Deltagerne skal selv organisere transport til avtalt møteplass i Sverige nær Strømstad. Deltagerne må selv i forkant av turen betale svensk jegeravgift (https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Sa-betalar-du-statligt-jaktkort/ ) og melde innførsel av våpen og ammunisjon til det svenske tollvesenet (https://www.tullverket.se/sv/privat/resa/resamedskjutvapenforjaktellertavling.4.5c3d004415b89fa6ac7adf.html ).

Mat og drikke under oppholdet dekkes av foreningen, deltagerprisen dekker jakt og opphold. Dersom det skytes villsvin på turen koster kjøttet 30,- pr kilo etter at den er vommet og flådd. (deltagerne avtaler på forhånd om vilt skal deles på alle eller om skytter beholder "sitt" vilt).

 

Kontaktperson: Roger Feed 97419121

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.