Informasjon og påmelding
Årsmøte VJFF

Innkalling til utsatt årsmøte i Vestby Jeger- og fiskerforening.

Innkalling til årsmøte i Vestby Jeger- og fiskerforening.
Det innkalles til utsatt årsmøte tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18:00, sted: Villa Elverhøy, Hølen. 

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsmelding fra 2020
3. Revidert regnskap for 2020 m/kasserers beretning.
4. Vestby JFF virksomhetsplan
5. Budsjett for 2021 (Behandles under punkt 8)
6. Vedtektsendringer fra årsmøte 2020, er ikke godkjent av NJFF.
7. Innkomne forslag og styrets forslag til vedtak 

PAUSE.

8. Styrets forslag til arbeidsprogram
9. Foreningens kontingentandel
10. Utdeling av priser, utmerkelser og påskjønnelser!
11. Valg av styre for 2021
12. Valg av medlemmer til leder av utvalg
13. Valg av valgkomité 14. Valg av to revisorer

Saker som ønskes behandles på årsmøtet må være skriftlig i hende innen 3. mars 2021. 

 

Kontingenten for 2021 må være betalt innen 31/01 2021 for at du skal være stemmeberettiget. Se vedtektene på hjemmesiden!

 

Vedlagt sender også styret et forslag til aktiviteter for 2021 som en veiledning og informasjon, men forbeholder seg retten til at programmet av ulike årsaker kan måtte endres på et senere tidspunkt. Se oppdatert informasjon på: https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/vestby

 

 

Vel møtt!

Styret
Vestby JFF

Detaljer
Krav for å delta

Kontingenten for 2021 må være betalt for at du skal være stemmeberettiget. Se vedtektene på hjemmesiden!

Viktig info:

Styret forutsetter at alle medlemmer bidrar til en smidig, sikker og effektiv gjennomføring.

Alle stiller forberedt – har lest gjennom årsmøtepapirene,

Alle smitteverntiltak må respekteres og etterleves, samtidig som hver og en gjør en riktig egenvurdering av sin helsetilstand før oppmøte.

Det vil ikke bli servering, og ta derfor med egen drikke.

I år vil det kun bli anledning til å avgi stemme ved håndsopprekning.

Møt opp i god tid, oppmøte blir registrert iht. smittevernreglene!

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.