Informasjon og påmelding
ÅRSMØTE 2020

Årsmøte i Voss jeger-og fiskelag

SAKLISTE:

1. Val av ordstyrer og referent

2. Val av to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

4. Gjennomgang av årsmelding for siste årbeidsår

5. Gjennomgang rekneskapen for siste årbeidsår

6. Valg

7. Innkomne framlegg/saker

Årsmøtet avslutta

Ymse

 

Ein gjer oppmerksom på at bidrag "innkomne saker", skal vere leiar i hende seinast 20.11.20.

Bruk E-post tilgjengelig frå heimesidene 

 

Kl 20.30, vert det middag på samme plassen. 

PGA covid-19 ynskjer me påmelding til leiar innan 1. desember.

 

Vel møtt!​

Detaljer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.