Informasjon og påmelding
Introduksjonskurs hagleskyting

Velkommen til halgekurs 

Mål, læringsmål

Kunne håndtere og skyte hagle på sikker og forsvarlig måte
Forstå hvor viktig det er å bruke skytevåpen på en trygg og riktig måte
Holdning rundt våpen
Sikker omgang med våpen på skytebanen

Målgruppe og forkunnskaper

De som aldri har skutt hagle før

Kursinnhold

 • Introduksjon (Hagle og haglebruk opp igjennom tidene)
 • Sikkerhet på og utenfor skytebanen
 • Sikkerhetsinstruks på skytebaner
 • Oppførsel med våpen
 • Praktisk simulert trening med våpen
 • Om tilpasning av våpen til den enkelte skytter
 • Forskjellig hagleammunisjon
 • Choker og trangboring
 • Enkelt våpenvedlikehold
 • Praktisk skyting med hagle på faste mål (ikke bevegelige)
 • Praktisk skyting på bevegelige mål
 • Oppfølgings skudd på bevegelige mål

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Det legges opp til at learning by doing er hoveddelen av kurset slik at deltagerne
ikke mister fokus av masse teoretisk prat.

Kurset deles inn i 4 faser
Første del av kurset er teori med fokus på våpenhåndtering og sikkerhet 2 timer.
Andre del av kurset er praktisk simulert våpenhåndtering og skyting 1 time.
Tredje del av kurset er praktisk skyting faste og bevegelige mål 4 timer.
Fjerde del av kurset er oppsummering og evaluering av det man har lært 1 time.

 

Vel møtt!

 

Påmelding gjøres til:

Thomas

Mail: thomaseugen@msn.com

Merk mail med: Haglekurs - Påmelding

Elever som har fått plass får bekreftelse på dette via mail som inneholder kontonummer og annen praktisk info.

Kurset inkluderer:

Kursmateriell, lån av hagle, hørselvern og ammo.

Pris:

Medlem/junior/har tatt jegerprøven hos oss tidligere: 1000 kroner

Ikke-medlem: 1200 kroner

Detaljer
Krav for å delta

Aldersgrense: 14 år

 

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.