Informasjon og påmelding
Seminar - utfordringer for villaksen i Finnmark

INVITASJON TIL SEMINAR

-     VILLAKSENS ÅR –

Utfordringer for villaksen i Finnmark

INVITASJON TIL SEMINAR

-     VILLAKSENS ÅR –

Utfordringer for villaksen i Finnmark

 

Sted:              Alta Thon Hotell

                     31 oktober 2019 

                     kl. 13.00 – 17.00

 

                     Påmelding:   Trykk her                                                        Påmeldingsfrist 24 oktober 2019

 

 

- PROGRAM –

 

13.00 – 13.15      Bakgrunn for det internasjonale Villaksåret 2019.

v/Karina Gjerdeprosjektleder Villaksens år Norges Jeger- og Fiskerforbund

 

13.15 – 13.45     Truslene mot villaksen med spesielt fokus på Troms og Finnmark

v/ Jarle Steinkjer prosjektleder ved Fiskeseksjonen i Miljødirektoratet

 

13.45 – 14.15     Helhetlig forvaltning av laks.

 v/ Steinar Christensen utmarksforvalter Finnmarkseiendommen (FeFo)

 

 14.15 – 14.30    Pause – enkel servering

 

14.30 – 14.50     Pukkellaks i Finnmark.

v/ Eirik Frøiland senioringeniør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

 

14.50 – 15.20     Hva skjer med villaksen og økosystemene i elvene hvis pukkellaks etablerer seg i norske elver?

v/ Morten Falkenberg forsker ved Norsk institutt for naturforskning

 

15.20 – 15.30     Beinstrekk 

 

15.30 – 16.30     Hvilke utfordringer står vi ovenfor i våre lakseelver i Finnmark ?

v/ Erik Sterud fagsjef hos Norske Lakseelver og  Tor-Erland Nilsen daglig leder Alta Laksefiskeri Interessentskap  

 

16.30 – 16.50     Pukkellaksproblemet kan løses ved hjelp av teknologi. 

v/ Atle Mortensen seniorforsker NOFIMA 


16.50 – 17.00     Oppsummering og veien videre v/ Geir Thrane fylkesleder NJFF-Finnmark

 

 

 

Arrangør:                  Norges Jeger og Fiskerforbund – Finnmark

                                    Mail. finnmark@njff.no

                                    Tlf     97741204 Linda Hølvold

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.