Informasjon og påmelding
Jegreprøvekurs

Velkommen til jegerprøvekurs 2020-2021

Sjå under i brødtekst for meir informasjon.

Personer som fyller 14 år i 2020 kan delta.  Deltakarar under 18 år må ha skriftleg samtykke frå foreldre/føresette.

Kurset fører fram til eksamen i jegerprøven.  Ved greidd minst 40 av 50 spørsmål på jegerprøveeksamenen, så får kandidaten jegerstatus og vert automatisk registrert i Norges offisielle jegerregister.

Kurset omfattar 30 timer teoretisk/praktisk opplæring som gir eit godt grunnlag for å kunne drive med jakt - storviltjakt og småviltjakt.

Kurset har i alt 9 samlingar med 3 timars opplæring per samling.  Ei av samlingane; den fjerde, innheld seks timar praktisk skyteopplæring, våpenstell og våpentryggleik.

 

For meir deltaljar om innhaldet i kurset; opne denne lenka:

 

https://www.njff.no/jakt/sider/For-jegerproven.aspx

              

Detaljer
Krav for å delta

Deltakr må fylle minst 14 år i 2020.

Påmelding
Følg linken under for påmelding:
https%3A%2F%2Fwww.deltager.no%2Fjegerprovekurs_2020-2021_26112020
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.