Informasjon og påmelding
Jegerprøven 18. mars-

Ta jegerprøven i Lier, med Vestre Sylling og Øverskogen JFF.

Samling 1.          18. mars                                Jakt og holdninger

Samling 2.          19. mars                                Våpen og våpenlovgivning

Samling 3.        21. mars                                Human og sikker jakt i praksis (ute)

Samling 4.        6. april                                   Skyting med hagle og rifle (ute) 

Samling 5.         26.mars                                  Artskunnskap

Samling 6.         28.mars                                  Lover og forskrifter

Samling 7.          1.april                                    Jaktformer

Samling 8.          2.april                                    Ettersøk av skadet vilt 

Samling 9.          4. april                                   Håndtering av felt vilt   

 -------

Alle samlinger unntatt 3 og 4, oppmøte kl. 18:00 på Vestsideveien 20 (Bilbo).

Samling 3: den 21. mars (praktisk del), oppmøte Sylling kirke. kl. 17:00.

Samling 4: den 6.april (praktisk del), oppmøte Vestsideveien 20, kl. 09.00 eller Sylling Kirke kl. 09:30.

 

Samling 1,2,3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning inntil to samlinger, men bare fra samling 5,6,7,8 eller 9.

 

På samling 4 er det krav til minimum 25 skudd hagle og 15 skudd rifle.

Kurspris er 2000,- for medlemmer i NJFF. 2750,- for ikke medlemmer.

Eksamen avholdes etter nærmere avtale av Lier kommune, Foss Gård, Stokkeveien 4, 3400 Lier     

 

Kontaktpersoner:          Kenneth Karlsen tlf. 414 64 899, kenneth.karlsen@learn.no 

                                   Per Ivar Gundersen tlf. 901 49507, per.gundersen@viva-iks.no

 

Detaljer
Krav for å delta

Du kan gå opp til jegerprøven det kalenderåret du fyller 14 år. Det vil i praksis si alle som er født i 2004 eller tidligere.

NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.