Informasjon og påmelding
Jegerprøvekurs

Dette er et 30-timers kurs, og kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen. Sted: Folkvang (Elverum kommune). Adresse: Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum. Alle som fyller 14 år i løpet av året eller er eldre kan delta.

 Jegerprøvekursets datoer og tid:

o   Tirsdag 04.08.20 kl. 1800-2100

o   Torsdag 06.08.20 kl. 1800-2100

o   Tirsdag 11.08.20 kl. 1800-2100

o   Torsdag 13.08.20 kl.1800-2100

o   Tirsdag 18.08.20 kl. 1800-2100

o   Torsdag 20.08.20 kl. 1800-2100

o   Lørdag 22.08.20 kl. 0900-1800

o   Tirsdag 25.08.20 kl. 1800-2100

Eksamen

Torsdag 27.08.20 fra kl. 1600-2000 ? Hvis programmet går etter planen.

Avvikling av samlinger:

Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld.

En av de siste kveldene vil det bli gitt mulighet til å løse ei eksamensoppgave.

Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.

Kurspris:                  kr. 2.000,-, for medlemmer i NJFF

                                   kr. 2.750,- for ikke medlemmer i NJFF    

 Kursprisen inkluderer utedag med skyteopplæring.

Litteratur:     "Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" eller “Den nye Jegerprøveboka”.

NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles via NJFF-Hedmark eller kjøpes første kurskveld mellom kl. 17.00-17.45).

Påmelding:    Til NJFF-Hedmark v/Ada ada.bredalen@njff.no  eller her i kalenderen.

Vi trenger å få informasjon om navn, adresse, tlf., e-post, alder, og ev. medlemskap i NJFF. Vi kan ev. være behjelpelig med innmelding av medlemskap i NJFF. Eventuelle spørsmål omkring kurset rettes til oss.

Eksamen:      Jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet på kr. 300,-

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet førdu kan gå opp til eksamen.

Dette betales via Miljødirektoratet sin elektroniske betalingsløsning. Gebyret betales via «Min side» på www.jegerproveeksamen.no . For å få tilgang til «Min side», må du registrere deg (www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater). Klikk «Registrering som jegerprøvekandidat», for å gjennomføre registreringen. Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side».

Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen. Det kan avlegges en eksamen på ett innbetalt gebyr.

Velkommen til jegerkvelder!

 

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.