Informasjon og påmelding
FULLTEGNET Jegerprøvekurs - 2 helger

Dette er et 30-timers kurs, og kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen. Sted: Folkvang (Elverum kommune). Adresse: Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum.

Alle som fyller 14 år i løpet av 2021 eller er eldre kan delta.

Tid:

Fredag 5. mars kl. 18.00-21.00

Lørdag 6. mars kl. 09.00-15.00

Søndag 7. mars kl. 09.00-15.00

Fredag 19. mars kl. 18.00-21.00

Lørdag 20. mars kl. 0900-1500

Søndag 21. mars kl. 0900-1500

Eksamen: 23. eller 24. mars? (Eksakt info kommer)

Avvikling av samlinger:

Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld.

En av de siste dagene vil det bli gitt mulighet til å løse ei eksamensoppgave.          

Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. Testene (samt nettbaserte gjennomganger av alle samlingene på kurset) finner du på: www.nacl.no

 

Kurspris:                  kr. 2.000,-, for medlemmer i NJFF

                                   kr. 2.750,- for ikke-medlemmer i NJFF  

 

Kursprisen inkluderer utedag med skyteopplæring.

 

Litteratur:     "Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" eller “Den nye Jegerprøveboka”.

NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles via NJFF eller kjøpes under kurset)

 

Påmelding:    Til NJFF-Hedmark, ada.bredalen@njff.no  eller  her i aktivitetskalenderen.

Vi trenger å få informasjon om navn, adresse, tlf., e-post, alder, og evt. medlemskap i NJFF. Vi kan evt. være behjelpelig med innmelding av medlemskap i NJFF. Eventuelle spørsmål omkring kurset rettes til oss.

 

Betaling:        Kursavgiften(2000 eller 2750) betales inn før kursstart på NJFF Hedmark sin konto 9100 16 54034. Merkes med Jegerprøve og deltakerens navn.

 Eksamen:      Jegerprøvegebyr                  kr. 330,-

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet førdu kan gå opp til eksamen. Betal i god tid!

Dette betales via Miljødirektoratet sin elektroniske betalingsløsning. Gebyret betales via «Min side» på www.jegerproveeksamen.no . For å få tilgang til «Min side», må du registrere deg (www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater). Klikk «Registrering som jegerprøvekandidat», for å gjennomføre registreringen. Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side».

Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen. Det kan avlegges en eksamen på ett innbetalt gebyr.

Kontaktperson for eksamen, Karin Elise Nilssen (Elverum kommune): Karin.Elise.Nilssen@elverum.kommune.no

 

Velkommen!

Detaljer
Krav for å delta

Alle som fyller 14 år i løpet av 2021 eller er eldre kan delta.

Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.