Informasjon og påmelding
FULLTEGNET! Jegerprøvekurs - 2 helger

Dette er et 30-timers kurs, og kurset er obligatorisk for å få gå opp til jegerprøveeksamen. Sted: Folkvang (Elverum kommune). Adresse: Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum.

Alle som fyller 14 år i løpet av 2021 eller er eldre kan delta.

 

Tid:

Fredag 11. juni kl. 18.00-21.00

Lørdag 12. juni kl. 09.00-15.00

Søndag 13. juni kl. 09.00-15.00

Fredag 18. juni kl. 18.00-21.00

Lørdag 19. juni kl. 0900-1500

Søndag 20. juni kl. 0900-1500

Eksamen: 22. juni (23. ved behov)

 

Avvikling av samlinger:

Det er nødvendig at pensumboka blir lest godt. Sørg for å ha lest gjennom de temaene som skal gjennomgås på forhånd, da vil du få mye mer utbytte av hver enkelt kveld.

En av de siste dagene vil det bli gitt mulighet til å løse ei eksamensoppgave.          

Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen. Testene (samt nettbaserte gjennomganger av alle samlingene på kurset) finner du på: www.nacl.no

           

Litteratur:     "Jegerprøven med Norges jeger- og Fiskerforbund" eller “Den nye Jegerprøveboka”.

NB! Bøkene bør være av ny dato (kan bestilles via NJFF eller kjøpes under kurset)

 

Påmelding:    Til NJFF-Hedmark, ada.bredalen@njff.no  eller her i aktivitetskalenderen.

Vi trenger å få informasjon om navn, adresse, tlf., e-post, alder, og evt. medlemskap i NJFF. Vi kan evt. være behjelpelig med innmelding av medlemskap i NJFF. Eventuelle spørsmål omkring kurset rettes til oss.

 

Kurspris:       kr. 2.000,-, for medlemmer i NJFF

                        kr. 2.750,- for ikke-medlemmer i NJFF  

Kursprisen inkluderer utedag med skyteopplæring.

 

Betaling:        Kursavgiften betales inn FØR kursstart på NJFF-Hedmark sin konto 9100 16 54034. Merkes med Jegerprøve og deltakerens navn.

 

Eksamen:      Jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet på kr. 300,-

Jegerprøvegebyret er en eksamensavgift som må være betalt til Miljødirektoratet førdu kan gå opp til eksamen.

Dette betales via Miljødirektoratet sin elektroniske betalingsløsning. Gebyret betales via «Min side» på www.jegerproveeksamen.no i god tid før eksamen. For å få tilgang til «Min side», må du registrere deg – gjør dette ved kursets oppstart (www.jegerproveeksamen.no/for-kandidater). Klikk «Registrering som jegerprøvekandidat», for å gjennomføre registreringen. Du får deretter tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge deg inn på «Min side». Ta vare på brukernavn og passord for pålogging til eksamen på eksamensdagen (husk ID denne dagen også). Det kan avlegges en eksamen på ett innbetalt gebyr.

Kontaktperson for eksamen, Karin Elise Nilssen (Elverum kommune): Karin.Elise.Nilssen@elverum.kommune.no

 

Spørsmål? Ta kontakt med Ada!

 

Velkommen!

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.