Informasjon og påmelding
AVLYST - TRAP skyting kl 12:00-13:45

Trap skyting

Regler som gjelder ved opphold på skyteanlegget til Frogn Jeger og Fiskerforening under pandemien Covid-19

Disse reglene gjelder for alle som oppholder seg på innsiden av bommen til anlegget.

Alle som melder seg på for skyting må ha lest og satt seg inn i gjeldene regler.

Dette for å unngå spredning og smitte av Covid – 19

Det er et felles ansvar at Coronareglene følges. Vær vennlig å gjøre ditt for at skytingen skal foregå så trygt som mulig, uten fare for spredning av Covid – 19

- Alle som skal delta på skytetrening må være forhåndspåmeldt.

- Max 10 skyttere på anlegget samtidig. Skyteansvarlige kommer i tillegg.
- Alle skal ha med munnbind og bruke det dersom man oppholder seg nærmere enn 2 meter fra andre. Gjelder ute og inne.
- Max 5 personer inne på klubbhuset samtidig.
- Hender sprites før man går inn i klubbhuset, også når man skal ta i andre offentlige ting. Vær raus med spritbruk.
- Alle som er inne på anlegget skal registreres med navn og mob.nr på en Coronaliste
- Coronaliste og ammunisjonsliste føres av skyteansvarlig.
- Salg av ammunisjon og due kort foregår inne over disk av skyteansvarlig.
- Våpen og skyteutstyr skal ikke medbringes inn i klubbhuset eller på veranda.
- Våpen og utstyr hentes rett fra bil og legges tilbake etter bruk.
- Det er ikke tillatt å låne klubbens våpen heller ikke prøve andres våpen.
- Ingen servering fra kjøkkenet.
- Når dagens trening er over skal håndtak, låser og terminaler desinfiseres.
- Gjelder også standplass, bunker og konteinere.


DISSE REGLENE ER I SAMSVAR MED NASJONALE RETNINGSLINJER OG NJFF.

HA ET HYGGELIG OPPHOLD PÅ BANEN

Frogn Jeger og Fiskerforening
V / Skytterleder

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.