Informasjon og påmelding
Taksering hønsefugl

24. – 25. mai 2019 arrangerer NJFF Nordland kurs i taksering av hønsefugl etter Distance Sampling-metoden på Skogvoktergården i Saltdal. Kurset er obligatorisk både for nye taksører og taksører som ikke fikk tatt oppdateringskurs i 2018 og som skal foreta taksering for Statskog. Dette er et felles kurs for taksører i Salten og på Helgeland. Statskog betaler for utdanningen, slik at det er ingen kursavgift.

Hunder som skal brukes til taksering må være dresserte hunder over 18 måneder som lar seg stoppe i provoserende situasjoner. Aversjonsbevis på sau og rein skal fremlegges.

PROGRAM
Fredag 24. mai:
Oppmøte klokken 18 00 på Skogvoktergården, både for de som skal ta oppdatering og nye taksører.
-  Velkommen – Orientering om kurset v/fylkesinstruktør Hans Magnus Fjeldså
-  Overvåking av hønsefugl
-  Linjetaksering med hund
-  Takseringsmetodikk
-  Skjema / skjemaføring.
-  Hva kan resultatene brukes til?
Avslutning senest klokken 22 00.

Lørdag 25.mai:
Oppmøte kl 10 00 på Skogvoktergården, nye taksører.
-  Bruk av GPS, En kort gjennomgang
-  Film om taksering
-  Lunsj
-  Takseringsøvelser utendørs
-  Oppsummering og diskusjon.

Deltakerne må selv ordne reise. Spleiselag på mat. Overnatting på Skogvoktergården inkludert. Gi beskjed ved påmelding hvis du skal ha overnatting.

Nødvendig utstyr: 
GPS, husk å ta med batterier.
Egnede klær til å være ute.
Det er ikke behov for hund !

Spørsmål om innhold i kurset rettes til fylkesinstruktør småvilttaksering Magnus Fjeldså på telefon 906 17 359. Andre spørsmål rettes til fylkessekretær Rolf Arne Tønseth, telefon 413 06 557.

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.