Informasjon og påmelding
Introjakt rev

Deltageren skal få en innføring i jakt på rev.
Etter endt kurs skal deltageren ha kunnskap om viltets biologi, jaktteknikker, sikkerhet, offentlige krav til jaktutøvelse, ivaretakelse av viltet, m.m. Målet er at deltageren etter endt introjakt har fått utvidet kunnskap og trygghet til å dra på tilsvarende jakter på egenhånd.

Den som ønsker å delta må være registrert i jegerregisteret. I tillegg kan opplæringsjegere som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år, delta med våpen i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn.

Detaljer
Krav for å delta

Deltager på kurset må vise at han/hun forstår det elementære rundt jakten og kan oppføre seg sikkert med våpen. Det forventes også at deltager forstår og utviser en human jaktetikk under introjakten.

Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.