Informasjon og påmelding
Seminar og politikerdebatt

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Salten Naturvernforbund inviterer til åpent seminar på Nordnes i Saltdal, der vi ønsker å sette fokus på rammebetingelser oppdretterne har i dag, og hva som må til for å utvikle oppdrettsanleggene til å bli 3 x nullutslipp, dvs. ingen rømming, ingen lus og ikke utslipp av næringssalter. 

Det er ingen deltakeravgift, men det er viktig at alle som ønsker lunsj melder seg på slik at vi får riktig antall deltakere til lunsjbestillingen. Pris for lunsj er kr 195,-. Hvis du ikke ønsker lunsj, anmerkes det i kommentarfeltet.

Program 17. august 2019

Båldialog – Forvaltning av anadrom fisk i Nordland

11.00 – 11.35 Film om den fantastiske villaksen v/ Kenneth Bruvik

11.35 – 12.15 Åpning. Bakgrunn Villaksens År 2019. Det nasjonale og internasjonale arbeidet for villaksen Hva er viktig?
Hva går bra og hvor går det dårlig. Hvilken innsats legges inn i dette arbeidet fra frivillige, NJFF og andre organisasjoner. v/ Bjarte Erstad, leder sportsfiskeutvalget i NJFF

12.15 – 12.20 Velkommen til Saltdal v/ ordfører i Saltdal

12.20 - 12.30 Pause

12.30 – 12.50 Statusen for anadrom fisk i de største elvene i Nordland. Fremtidsutsikter.
Intervju av - Saltdalselva v/ Saltdal Elveeierlag - Beiarelva v/ Beiarelva SA
- Ranelva v/ leder interimstyret for organisering og drift av Ranavassdraget - Vefsna v/ Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA

12.50 – 13.15 Forvaltning av sjøørret og villaks i Nordland i årene som kommer
Behov for regler for anadromt fiske i sjø?
v/ Fylkesmannen i Nordland

13.15 - 14.00 Lunsj

14.00 – 14.20 Villaks og oppdrettslaks, utfordringer for sameksistens v/ Odd L. Strøm, Nova Sea

14.20 – 14.40 Hva vektlegger Nordland fylkeskommune i sitt forvaltningsansvar overfor villaksen i forbindelse med oppdrettskonsesjoner v/ fylkesvaraordfører Arve Knutsen, Nordland fylkeskommune

14.40 – 15.00 Oppdrettsanleggene må lukkes – «ferdig snakka»
v/ Jens Olav Flekke, Redd Villaksen

15.00 – 16.00 Politikerdebatt rundt bålet med stortingspolitikere og 1. kandidater
fylkestingsvalget

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.