Informasjon og påmelding
Jegerprøvekurs høst 2019

NY INFO

 

 

Viktig informasjon til alle kursdeltagere! 

 

På grunn av manglende lokaliteter og instruktører, er vi dessverre nødt til å flytte høstens jegerprøvekurs. 

Ny oppstartsdato er satt til 14. oktober 2019. En mer detaljert kursplan sendes ut etter hvert som kurset nærmer seg. Vi beklager, og håper at den nye datoen passer for flest mulig. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe. 

 

 

 

Nytt jegerprøvekurs hos Alstahaug jff.  Oppstart 14oktober 2019 og avsluttes 28 oktober

Betaling ved kursstart (samling 1), mulighet for bruk av bankkort.
2800,- for ikke medlem 
2000,- for medlem i Alstahaug jff.

 

OBS: Ved påmelding ønsker vi at dere skriver inn personnr i kommentar feltet, for å forenkle vår jobb med registrering.

 


For mer info

Christer Øveraas Mob: 480 25 052   post.alstahaugjff@gmail.com

 

Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, de jaktbare artene og om lover og regler. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, må derfor bestå jegerprøven før jakt eller fangst. Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning.

samling 1: 26 August

Samling 2: 27 August

Samling 3: 29. August

Samling 4 og 5:  31 August

Samling 6: 2. August

Samling 7: 3. August

Samling 8: 5. August

Samling 9: 9. August

Detaljer
Krav for å delta

Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Minimum 10 påmeldte før kurset blir kjørt

Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.