Informasjon og påmelding
Fisketiltakskurs 13.-14. mars

Tidligere var fiskestell ensbetydende med utsetting av fisk, ofte skjedde i tillegg dette litt på lykke og fromme uten å stille en god diagnose hverken mht årsaken til hva en ønsket å bøte på og om det en gjorde var rett medisin for å oppnå det en ønsket.

Utsetting av fisk er fortsatt en viktig del av fiskestellet i Norge, men over tid har det i større grad dreid over mot å forsøke å få bedret fiskebestandene gjennom å restaurere fiskens leveområder til det opprinnelige, eller gjennomføre habitatforbedringer slik som for eksempel utlegging av gytegrus der hvor gytemuligheter er en begrensende faktorer.

På dette kurset vil du få en innføring i fiskeøkologi med fokus på arter som ørret (alle former), røye, abbor og deres leveområder, tilstandsvurdering, ulike former for fisketiltak både for tette og tynne bestander, fiskeforvaltning og fiskeregler tilpasset målet med de vannene og elvene vi forvalter/forpakter.

For påmelding: Trykk HER

For program: Trykk HER

Detaljer
Krav for å delta

Lunsj begge dager og middag lørdag er inkludert i kursavgiften.

Ingen grav for å delta

Påmelding
Følg linken under for påmelding:
http%3A%2F%2Fnjff.proweb.no%2Fintranett%2Fcustom_jakt_sign_up.asp%3Fid%3D918
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.