Informasjon og påmelding
Årsmøte

Det utsatte årsmøtet avholdes 24. mai kl 19:00

Innkalling til årsmøte 2020 (saksliste)

​Årsmøtet til Namdalseid jeger- og fiskarlag avholdes søndag 24. mai kl 19:00 på Lyngen skytterbane. Vi tar i bruk vårt nye klubbhus/ leirduebane, og satser på et konstruktivt og innholdsrikt årsmøte. Enkel bevertning.

Vi ønsker påmelding fra hver enkelt årsmøtedeltaker pga COVID- 19 restriksjon og krav til lokale og avstand. I utgangspunktet satser vi på å avholde årsmøtet i vårt nye klubbhus, men ved stor påmelding kan det bli endring mtp sted/ lokale. Påmelding sendes namdalseidjfl@gmail.com

Saksliste:

1. Åpning og konstituering:

    - Godkjenning av innkalling

    - Valg av møteleder

    - Valg av referent

2. Årsberetning fra styret og utvalg.

3. Regnskap 2019:

    - Driftsregnskap

    - Prosjektregnskap ny leirduebane

4. Innkomne forslag og saker:

    - Forslag til endringer i organisasjonsstruktur/ vedtektsendring tilknyttet vårt lokallag.

    - Flatanger JFF er under avvikling, en orientering om fremtidsplaner tilknyttet inkludering og samarbeid.

5. Aktiviteter, tiltak og økonomi for 2020.

6. Annet.

7. Valg:

    - Styret

    - Utvalgsledere

Mvh

Styret NJFL​

Detaljer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.