Informasjon og påmelding
FULLT Jegerprøven i februar/mars

Ta jegerprøven hos oss!

Praktiske opplysninger til Jegerprøvekurset våren 2021  -  Ås JFF

For medlemmer i Ås JFF er kursprisen kr 2.100,- . For andre Kr 2.800,- . 

Antallsbegrensning på 30 deltagere pr. kurs. Påmelding etter «først til mølla».

Alle må betale eksamensgebyr kr 300,- til staten, se info i avsnittet om eksamen.

Kurspris betales innen 9. mars til Ås JFF v/Jan Erik Furuseth, bankkonto 1654 63 20018.

Kvittering for betalt kurs vises senest tirsdag 16. mars (nettbankutskrift / vanlig kvittering)

Medlemmer i Ås JFF viser også at medlemskap er betalt.

Medlemskap i Ås JFF:

Innmelding på Internett. Se forbundets nettsider: http://www.njff.no/  med lenke til Akershus JFF og lokalforeninger. Eller gå direkte til oss:  http://www.njff.no/akershus/aas . Her velger du medlemskapskategori og fyller ut alt nødvendig. Velg gjerne foreningen, medl.nr. 1710272, som verver, da går vervepremien til utstyr som foreningen bruker i sitt arbeid og aktiviteter for medlemmene.

Medlemskap i Ås JFF (med tidsskriftet Jakt og Fiske) koster i 2020 kr 820,- for voksne, 

kr 444,- for ungdom (t.o.m. fylte 25 år) og kr. 415 for sidemedlem.  

Kursgjennomføring og pensum:

Obligatoriske leksjoner må følges (leksjon 1 og 2 og utedagene leksjon 3 og 4). Ved sykdom eller andre forfall må disse leksjonene tas på andre kurs. Studieforbundet Natur og Miljø har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder, se www.naturogmiljo.no, eller aktivitetskalender under www.njff.no .

E: samlinger: Inntil to av samling5 til 9 kan tas som nettbasert undervisning på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS ) http://nacl.no/jegerprovedeltaker               

Merk at samlingsnummer kan variere, sjekk derfor rett emne ved bruk av arbeidsbok eller gjennomføring på annet kurssted.  Arbeidsbok kan lastes ned fra Studieforbundet Natur og Miljø, som også har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder 

(www.naturogmiljo.no) Arbeidsbok: www.naturogmiljo.no/studieplaner/nr/5101.htm 

 

Pensum dekkes bl.a. av følgende lærebøker: 

- JEGERPRØVEN, utgiver NJFF, koster til veiledende pris kr. 398,- (spesialpris kr 199).

- Den nye jegerprøveboka, utgiver Vigmostad og Bjørke, veil. kr. 399,-

- Lover og forskrifter – Hefte med viktigste lover og forskrifter, veil kr. 59

Inntil to av de ikke obligatoriske leksjonene 5 til 9 kan tas elektronisk på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS ) http://nacl.no/jegerprovedeltaker.  mot å levere bestått e- lærings test  fra leksjonen i etterkant. Alle kan med fordel prøve seg på nettsidene. 

På de ikke obligatoriske kveldene gjennomgår instruktørene flere bilder, filmsnutter og viktige eksempler fra egne opplevelser og erfaringer under jakt. 

Ålerudmyra skytebane: Ligger i Kroer i Ås, kjør mot Hobøl forbi Kroer kirke. Ca 8 km etter avkjøring fra RV 152 i rundkjøringa øst for Ås sentrum, er skytebanen skiltet i bakken ned mot kommunegrensa til Hobøl. GPS-koordinatene til banen er: N 59 36,546, E 10 52,350.

Prestegårdsskogen: Ligger ved Årungens østside, kjør Kirkeveien nordover fra Meierikrysset og Syverudveien inn til venstre. Følg denne ned til og langs Årungen til parkering ved Årungen rostadion 

Deltagere under 18 år må ta med underskrevet samtykke fra foreldre/ foresatt om deltakelse i skyteøvelser.

Eksamen: Registrering av eksamenskandidater og betalingsløsning for jegerprøvegebyret (kr. 300) gjøres av den enkelte kandidat på Internett, på egne nettsider for dette hos Miljødirektoratet (http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/) Eksamen holdes av Ås kommune og gjennomføres på Åsgård, «rødskolen», Bankveien 3, 2. etasje (inngang mot nord slik at du ser gangveien fra NMBU). Kommunen har ansvar for eksamen. Eksamen er elektronisk og gjennomføres i en datasal med oppsatt PC for hver deltaker. 50 spørsmål skal besvares i løpet av 50 minutter. Ofte er 3 alternative svar oppgitt for hvert spørsmål, men bare ett er riktig. Man må ha minst 40 rette svar for å bestå. Du får svar om du har bestått eller ikke, straks etter innlevering. De som ikke består, kan gå opp til en ny prøve som arrangeres senere. Eksamensgebyret på kr 300 må betales på nytt.

Kontakt: Jon Asper, tlf. 905 77 861. E-post: jon.asper52@gmail.com

 

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.