Informasjon og påmelding
Jakt- og fiskeoppsynskurs

NJFF-Hedmark arrangerer kurset «Oppsyn i utmark» 29.01.-30.01.2020

NJFF-Hedmark arrangerer kurset «Oppsyn i utmark» 29.01.-30.01.2020

Målgruppe for kurset er først og fremst de som skal drive jakt og fiskeoppsyn for jeger og fiskerforeninger, grunneierforeninger eller utmarkssammenslutninger av forskjellige slag.

Kurset gir en innføring i de krav som stilles til et oppsyn med henhold til lovverk, regelverk, og opptreden.

Dato:    Fredag 29.01.2021 kl.17.00-21.00
Lørdag 30.01.2021 kl. 08.30-17.30          

Sted:    

Program:

  •         Hvorfor vilt- og fiskeoppsyn
  •         Hva er et oppsyn
  •         Oppsynets rolle og opptreden
  •         Grunneieroppsyn/ oppsyn med begrenset politimyndighet.
  •         Rettigheter og plikter som oppsyn.
  •         Organisering politi/påtalemyndighet/domstol
  •         Aktuelle lover og forskrifter
  •         Bevis og sikring av bevis/ etterforskningslære.
  •         Rapport

I tillegg til teori vil kurset inneholde gruppeoppgaver og løsning av praktiske «case»

(Kurset fører ikke fram til begrenset politimyndighet)

Instruktører:

Ragnar Larsen, kursleder. Tidligere miljøkontakt i Innlandet Politidistrikt.
Erik Ydse, Statens Naturoppsyn
Simen Arnesveen, miljøkrimkoordinator Innlandet Politidistrikt.

Einar Bergen, politifullmektig Innlandet Politidistrikt.

Kurspris: 2000,- medlemmer i NJFF
                 2750,- ikke medlemmer i NJFF

Påmelding til ada.bredalen@njff.no eller her i kalenderen

Detaljer
Påmelding
Medlemsnummer
Fornavn*
Etternavn*
Gateadresse*
Postnummer*
Poststed*
Epost*
Mobil*
Fødselsdato:
Dag*
Måned*
År*
Ønsker nyhetsbrev fra forbundet
Kommentar
Meld på
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.