Informasjon og påmelding
Årsmøte i GJFF

Saker til årsmøte må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøte. Velkommen til alle medlemmer!

Dagsorden for årsmøte 2018

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Årsmelding for driftsåret 2018
5. Godkjenning av handlingsplan for 2019
6. Godkjenning av regnskap for 2018
7. Godkjenning av budsjett for 2019
8. Medlemskontingent for 2020
9. Eventuelt
10. Informasjon fra styret
11. Innmeldte saker
12. Valg
13. Bevertning

Detaljer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.