Informasjon og påmelding
Årsmøte

ÅRSMØTE


Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Voss jeger-og fiskelag, fredag 13.12.19.
Møte vert halde ved Voss rafting, Elvatun, med oppstart kl 18.00
SAKLISTE
1. Val av ordstyrer og referent
2. Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
4. Gjennomgang av årsmelding for siste årbeidsår
5. Gjennomgang rekneskapen for siste årbeidsår
6. Valg
7. Innkomne framlegg/saker
Årsmøtet avslutta
Ymse

Ein gjer oppmerksom på at bidrag "innkomne saker", skal vere leiar i hende seinast 29.11.19
Bruk E-post tilgjengelig frå heimesidene

Kl 20.30, vert det middag på samme plassen. Det er bestilt pinnakjøt og karamellpudding. Vel møtt!

Møtet vert annonsert på heimeside njff, og avisa "Hordaland".

ÅRSMØTE
Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Voss jeger-og fiskelag, fredag 13.12.19.
Møte vert halde ved Voss rafting, Elvatun, med oppstart kl 18.00
SAKLISTE
1. Val av ordstyrer og referent
2. Val av to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
4. Gjennomgang av årsmelding for siste årbeidsår
5. Gjennomgang rekneskapen for siste årbeidsår
6. Valg
7. Innkomne framlegg/saker
Årsmøtet avslutta
Ymse

Ein gjer oppmerksom på at bidrag "innkomne saker", skal vere leiar i hende seinast 29.11.19
Bruk E-post tilgjengelig frå heimesidene

Kl 20.30, vert det middag på samme plassen. Det er bestilt pinnakjøt og karamellpudding. Vel møtt!

Møtet vert annonsert på heimeside njff, og avisa "Hordaland".

 

 
Detaljer
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.