MENY hamburgermeny Close-menu button
Jegerprøven

Ikkje jegerprøvekurs i regi av GJFL i 2021

Vi vel diverre å ikkje halde kurs i år grunna utfordringane med Korona-pandemien.

Etter nøye vurdering har vi i GJFL kome fram til at årets kurs dessverre ikkje vert gjennomført. Det er slik at mykje fortsett er usikkert rundt pandemien og kva tiltak vi vil måtte leve med eit stykke til framover i tid. Gjennomføring av kurs frå vår side må vere i perioda februar-mai, og vi ser ikkje føre oss at samfunnet er tilbake til «normalen» innan dette. For oss er det viktig at jegerprøvekurset vert gjennomført skikkeleg om vi skal gjere det, og erfaringane frå i fjor synte oss at det er vanskeleg å oppretthalde smittevernsreglar samtidig som kvaliteten på kurset vert slik vi ynskjer. Vi beklagar til dei som hadde tenkt ta kurset i år, men ynskjer alle velkomen til kurs i 2022!

 

For spørsmål ta kontakt på e-post [email protected]