MENY hamburgermeny Close-menu button

Årsmøte 2022

30.mars kl.20.00 på Ramsjøbu

Publisert 31. mars 2022 kl. 09.31

Styret innkaller herved til årsmøte i Skaun Jeger-og fiskeforening

Årsmøtet avholdes Onsdag 30. mars kl 20.00 på Ramsjøbu.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 10.03.22 til [email protected] 

Saksliste:

  1.    Åpning
  2.    Godkjenning av innkalling
  3.    Valg av møteleder og referent
  4.    Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5.    Årsberetning fra styret og utvalgene
  6.    Revidert regnskap for 2021
  7.    Kontingent 2023
  8.    Innkomne saker fra medlemmene. 
  9.    Valg