Årsmøte 2023

Årsmøte TJFF avholdes i kantinen i Haakon VII`s gt 23 C på Lade.

Publisert: 06. februar 2023 kl. 11.22

Sist oppdatert: 06. mars 2023 kl. 16.00

Innkalling Årsmøte

Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2023

 

Dato:  Torsdag 9 mars 2023 kl 18:00

Sted:  Haakon VII`s gt 23 C på Lade.

 

Agenda

 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å skrive under protokoll
  3. Årsberetninger
  4. Regnskap 2022
  5. Revisjonsberetning
  6. Budsjett for 2023
  7. Innkomne saker
  8. Valg

 

Vel Møtt!

 

NJFF har i år bestemt å gjøre vedtekter mest mulig like for alle foreningene.
Og da måtte vi gjøre noen små endringer i våre vedtekter.

For at vi kan fortsette med de nye endringen må dette godkjennes av årsmøtet.

Anbefaler at alle som skal på årsmøtet leser igjennom.

Last ned her: Nye Vedtekter TJFF