Skal Skien Jff og Telemark Jff slå seg sammen?

Her får du status for arbeidet som ser på en mulig sammenslåing av Skien Jff og Telemark Jff

Publisert: 27. juni 2024 kl. 21.52

Sist oppdatert: 01. juli 2024 kl. 07.08

Skien Jff og Telemark Jff har startet et arbeid for å se på en eventuell sammenslåing av foreningene. Bakgrunnen for arbeidet var et forslag som ble fremmet til begge foreningers årsmøter, og som ble vedtatt av begge årsmøtene. Vedtaket gav styrene i de to foreningene fullmakt til å lage en plan for en sammenslåing. Dette arbeidet er gjennomføres ved at fire styremedlemmer fra hver av foreningene er utnevnt til et samarbeidsutvalg.

Representanter i samarbeidsutvalgetForening
Steinar SolbergTelemark Jff
Kjell-Tore HaustveitTelemark Jff
Lise Berglund GarnesTelemark Jff
Erik StubberødTelemark Jff
Ole Martin MelandSkien Jff
Knut Einar EkmannSkien Jff
Ole Johnny OterholtSkien Jff
Kåre SivertsenSkien Jff

Kultur, fordeler og ulemper

Så langt er det avhold tre møter i dette samarbeidsutvalget. På de første par møtene har mye dreid seg om å bli litt bedre kjent, både representantene seg imellom, men også med aktiviteter og kulturen i de to foreningene. Det har også vært viktig å få fram fordeler og bakdeler med en eventuell sammenslåing.

Selv om foreningene har aktiviteter innenfor samme områder, er det også ulikheter som det er viktig å bli klar over slik at vi ikke mister viktige ting på vegen. Hver av aktivitetsgruppene i foreningene vil derfor bli beskrevet og bli vurdert ved en sammenslåing.

En sammenslåing må vedtas av årsmøtene

En endelig beslutning om sammenslåing må imidlertid gjøres av et årsmøte i begge foreningene, enten som et ekstraordinært eller et ordinært årsmøte. Planen nå er at det skal fremmes en sak for årsmøtene i foreningene. I saken vil samarbeidsutvalget legger fram et opplegg og plan for en sammenslåing. Der vil det også inneholde hva samarbeidsutvalget vurderer som fordeler og ulemper.

Hva vil et passende navn være?

En ny forening bør ha et nytt navn. Dette ønsker samarbeidsutvalget medlemmenes hjelp til. Bruk skjemaet under og send inn gode navneforslag på en ny sammenslått forening.

---
Samarbeidsutvalget